Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
10 feb
Søknadsfristen for gaver til drift i 2024 er nå over, men prosjektgaver kan du søke hele året.

Sparebankstiftelsen søker ny daglig leder

Daglig leder går av med pensjon fra årsskiftet og vi søker etter hans etterfølger. (Foto: Ringerikes Blad)

Vår daglige leder går av med pensjon ved utgangen av året. Vi søker derfor hans etterfølger. Daglig leder skal i tett dialog med styret være en viktig bidragsyter for å videreutvikle Sparebankstiftelsen. Vi benytter eksterne samarbeidspartnere innenfor områdene finansforvaltning, regnskap og IT/hjemmeside.

Arbeidsområder/oppgaver:

 • Stå for daglig drift av stiftelsen
 • Følge opp forvaltning av stiftelsens verdier i tråd med fastlagt forvaltningsstrategi
 • Forberede og gjennomføre styremøter
 • Behandle søknader om gaver i tråd med fastlagt gavepolitikk, og gi innstilling til styret
 • Ivareta det praktiske rundt gaveutdeling
 • Representere stiftelsen og holde kontakt med gavemottakere og drive aktivt kommunikasjons- og mediearbeid

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning
 • Ledererfaring
 • Gode økonomikunnskaper og erfaring med kapitalforvaltning
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner og erfaring fra mediehåndtering og omdømmebygging
 • Gode samarbeidsevner og gjennomføringsevne
 • God kjennskap til lokalsamfunnet i Ringerike og Hole kommuner
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig

Stiftelsen har i dag kontor i lokalene til Universitetet i Sørøst-Norge i Hønefoss. Lønns- og arbeidsbetingelser fastsettes etter avtale. Søknad sendes på e-post til rekruttering@sparebankstiftelsenringerike.no innen 31. juli 2020.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt styrets leder Tor Eid, tlf. 913 41 557 eller daglig leder Runar Krokvik, tlf. 952 47 866.