Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
10 feb
Søknadsfristen for gaver til drift i 2024 er nå over, men prosjektgaver kan du søke hele året.

Valg av medlemmer til generalforsamlingen 2021

Valgmøte finner sted 17. februar 2021 kl. 19.00 på Hotell Scandic Hønefoss.

 

Er du kunde i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og har bostedsadresse i Ringerike eller Hole kommune, kan du være med og velge medlemmer til generalforsamlingen i SpareBankstiftelsen Ringerike.

Generalforsamlingen består av 10 medlemmer og 2 varamedlemmer som blant annet velger styre. I år skal det velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen. Medlemmene velges for 4 år og varamedlemmene for 1 år.

Stemmeberettigede er kunder med bostedsadresse i kommunene Ringerike og Hole som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i SpareBank 1 Ringerike Hadeland på minimum kr 500,-. Ingen kan i valgmøtet avgi mer enn 1 – én stemme.

Valgene er forberedt av sparebankstiftelsens valgkomité og valgkomitéens innstilling finner du på www.sparebankstiftelsenringerike.no.

SpareBankstiftelsen Ringerike skal sikre at den kapital som var oppsamlet i Ringerikes Sparebank og som ble omdannet som følge av sammenslutningen til SpareBank 1 Ringerike Hadeland, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom sparebankstiftelsen. SpareBankstiftelsen Ringerike skal bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til allmennyttige formål.

SpareBankstiftelsen Ringerike eier 29,6 % av egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og er med sin eierandel bankens største egenkapitalbeviseier. Utbytte på egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland utgjør en vesentlig andel av stiftelsens inntekter. Stiftelsens organer består av generalforsamling og styre.

I tilknytning til møtet vil det bli holdt en orientering om stiftelsens virksomhet i 2020.

Melding om deltagelse må være oss i hende innen mandag 10. februar, på mailadresse: post@sparebankstiftelsenringerike.no.

Hønefoss, 2. februar 2021


SpareBankstiftelsen Ringerike
Arve Bjørseth

Leder generalforsamlingen

 

Se valgkomiteens innstilling her