Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
10 feb
Søknadsfristen for gaver til drift i 2024 er nå over, men prosjektgaver kan du søke hele året.

Valg til generalforsamlingen 2020

Valgmøte finner sted 12. februar kl. 19.00 i SpareBank 1 Ringerike Hadelands lokaler på Søndre Torv. (Foto: Ringerikes Blad)

Valg av medlemmer til generalforsamlingen


Er du kunde i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og har bostedsadresse i Ringerike eller Hole kommune, kan du være med og velge medlemmer til generalforsamlingen i SpareBankstiftelsen Ringerike. SpareBankstiftelsen Ringerike skal sikre at den kapital som var oppsamlet i Ringerikes Sparebank og som ble omdannet som følge av sammenslutningen til SpareBank 1 Ringerike Hadeland, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom sparebankstiftelsen. SpareBankstiftelsen Ringerike skal bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til allmennyttige formål.


SpareBankstiftelsen Ringerike eier 29,6 % av egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og er med sin eierandel bankens største egenkapitalbeviseier. Utbytte på egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland utgjør en vesentlig andel av stiftelsens inntekter. Stiftelsens organer består av generalforsamling og styre. Generalforsamlingen består av 10 medlemmer og 2 varamedlemmer som blant annet velger styre. I år skal det velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen. Medlemmene velges for 4 år og varamedlemmene for 1 år.


Stemmeberettigede er kunder med bostedsadresse i kommunene Ringerike og Hole som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i SpareBank 1 Ringerike Hadeland på minimum kr 500,-. Ingen kan i valgmøtet avgi mer enn 1 – én stemme. Valgene er forberedt av sparebankstiftelsens valgkomité og valgkomitéens innstilling finner du på www.sparebankstiftelsenringerike.no.

Valgmøte finner sted onsdag 12. februar kl. 19.00 i bankens lokaler Søndre Torv 6 (4. etg).

I tilknytning til møtet vil det bli holdt en orientering om stiftelsens virksomhet i 2019. Melding om deltagelse må være oss i hende innen mandag 10. februar, på mailadresse: post@sparebankstiftelsenringerike.no.

Hønefoss, 13. januar 2020


SpareBankstiftelsen Ringerike
Christian Mathiesen
Leder generalforsamlingen

 

Se valgkomiteens innstilling her