Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
10 feb
Søknadsfristen for gaver til drift i 2024 er nå over, men prosjektgaver kan du søke hele året.

Prosjektgaver

Hjertestarter

Kr. 20 000,-

Villmarksfestivalen Ringkollen 2024 (20.-22.september)

Kr. 175 000,-

Ringerike Friluftsliv har fått en gave på 175 000 kroner, som etableringsstøtte til Villmarksfestivalen. Gaven fordeles over tre år, med 100 000 kr i 2024, 50 000 kr i 2025 og 25 000 kr i 2026.

Nærmiljøanlegg

Kr. 200 000,-

Nes vel og bygdeutviklingslag har fått en gave på 200 000 kr til nærmiljøanlegg ved Nes skole.

Utvikling Ringkollen Parken

Kr. 2 000 000,-

Haugsbygd IF Adrenalin har fått en gave på inntil 2 000 000 til innkjøp av ny tråkkemaskin.

Nye møbler, Banestua

Kr. 25 000,-

Et tidsaktuelt og fremtidsrettet Fontenehus

Kr. 90 000,-

Aktiv møteplass/nærmiljøanlegg

Kr. 225 000,-

Soknedalen Idrettslag har fått en gave på 225 000 kr til nærmiljøanlegg/tuftepark ved Sokna skole.

Hjertestarter

Kr. 20 000,-

Stiftelsen Ringerike Kultursenter har fått 20 000 kr til hjertestarter i Alles Kulturhus.

Kleiva TurGalleri, supplering

Kr. 7 500,-

Venneforeningen Krokkleiva har en fått gave på 7500 kroner, til et nytt bilde i Kleiva Turgalleri.

Ringkolltoppen 1

Kr. 6 140 000,-

Årets sommergave! DNT Ringerike har fått en gave på 6 140 000 kr, til kjøp av hytte på Ringkolltoppen. Dette sikrer allmennheten tilgang til hytta i all fremtid.

Nytt sikkerhetsutstyr

Kr. 300 000,-

Ringerike Sykkelklubb har fått 300 000 kroner til innkjøp av nytt sikkerhetsutstyr.

Etablering av toppidrettstilbud i Ringerike

Kr. 300 000,-

Ringerike Idretts - og aktivitetsråd har fått en gave på 300 000 koner til å utrede etablering av et toppidrettsgymnas på Ringerike.

Ungdomprosjekt for å forhindre utenforskap

Kr. 1 500 000,-

Blå Kors sin avdeling på Ringerike har fått 1 500 000 kroner til et ungdomsprosjekt mot utenforskap. Gaven gis med 500 000 kroner per år for 2025, 2026 og 2027.

Sy- og kreativt verksted

Kr. 100 000,-

Kirkens Bymisjons avdeling i Hønefoss har fått 100 000 kroner til utstyrsinvesteringer, for å starte et kreativt verksted.

Instrumentstøtte for videreutvikling av klassekorps-prosjektet og Hole skolekorps

Kr. 400 000,-

Hole kommune har fått en gave på 400 000 kroner, til videreutvikling av korps. Gaven fordeles med 200 000 kr til klassekorps på Vik skole og Sundvollen oppvekstsenter, og 200 000 kroner til kjøp av instrumenter og notestativer til Hole Skolekorps

Istandsetting av speidersenter

Kr. 450 000,-

Øvre Buskerud krets av Norges Speiderforbund har fått en gave på 450 000 kroner, til nytt tak på speidersenteret Leikvinjar.

Støtte til kjøp av piano

Kr. 75 000,-

Hole kulturskole har fått 75 000 kroner til innkjøp av nytt piano.

Toalett og skiftemuligheter ved Beachhåndball anlegg

Kr. 130 000,-

Hønefoss Sportsklubb har fått 130 000 kroner til å sette opp nye garderobe - og toalettbrakker, ved beachhåndballbanen i Hønefoss Idrettspark.

Innkjøp av 2-3 symaskiner som hovedsaklig skal brukes til kurs rettet mot barn og unge.

Kr. 20 000,-

Ringerike Quilteklubb har fått 20 000 kroner til innkjøp av nye symaskiner.

Kvinneløftet 2024-2026 – Hønefoss Ballklubb

Kr. 1 500 000,-

Hønefoss Ballklubb har fått en gave på 1 500 000 kroner til prosjektet "Kvinneløftet". Støtten skal primært brukes til spillerutvikling, med bedre tilrettelegging for J17-laget og tettere samarbeid med klubber i regionen, samt opprettholde og utvikle et rekruttlag i 2. divisjon.

Nytt tak Ridehus

Kr. 3 000 000,-

Kjøreutstyr

Kr. 50 000,-

Steinsfjorden Skøyteforening har fått en gave på 50 000 kroner til kjøreutstyr.

Utemøbler til Norderhov prestegård

Kr. 70 000,-

Venneforeningen Ringerike Museum har fått en gave på 70 000 kroner til nye utemøbler på Norderhov Prestegård.

Innebandy - nye gruppe i Haugsbygd IF

Kr. 100 000,-

Haugsbygd Idrettsforening har fått en gave på 100 000 kroner til innebandyutstyr.

Frivillighetens Hus Ringerike

Kr. 7 800,-

Crescendo har fått en gave på 7800 kroner til oppussing av musikkrommet i Frivillighetens Hus.

Hjelp oss å redde lokale skatter!

Kr. 120 000,-

Stiftelsen Buskerudmuseet har fått en gave på 120 000 kroner, til innkjøp av nye montre.

Innkjøp av konsertutstyr

Kr. 100 000,-

Koret Apropos har fått en gave på 100 000 kroner til lyd - og lysutstyr.

Kjøkkenrehabilitering med rehabilitering av rør og elektrisk anlegg

Kr. 170 000,-

Stiftelsen Bjerkely Leirsted har fått en gave på 170 000 kroner til rehabilitering av kjøkken.

FORENKLING AV SNØPRODUKSJONEN PÅ RINGKOLLEN

Kr. 400 000,-

Ringkollen Skiklubb er gitt en gave på 400 000 kroner til forenkling av snøproduksjonen på Ringkollen.

Forlengelse av heis, "nytt" brukt skibånd, ny heisbu og varmestue, utkjøp av leieavtale tråkkemaskin

Kr. 1 500 000,-

Haugsbygd IF Adrenalin er gitt en gave på 1 500 000 kroner til skiheis i barnebakken, ny heisbu og forlengelse av hovedheisen.

Flommen Hans

Kr. 300 000,-

Hønefoss Ballklubb er gitt en gave på 300 000 kroner for å dekke merkostnader knyttet til flommen i august 2023.

Galleri Klevjer

Kr. 140 000,-

Galleri Klevjer er gitt en gave på 140 000 kroner til forprosjekt Munch-sti, samt vedlikehold og maling av telefonkiosk og vakthus.

Reguleringsplan Eriksplassen Motorsportanlegg

Kr. 500 000,-

Norsk Motorklubb Hønefoss er gitt en gave på 500 000 kroner til reguleringsplan for Eriksplassen.

Toalettanlegg og asfalt

Kr. 774 000,-

Amcar Hønefoss har fått 774 000 kroner i gave, fordelt med 385 000 kr til etablering av toalett med universell utforming og 389 000 kr til asfaltering av uteområdene.

Utvendig beising og blikkbeslag på deler av grunnmur

Kr. 100 000,-

Hole Sanitetsforening har fått 100 000 i gave til maling av Hunstadtunet.

Maling av Haugvang

Kr. 150 000,-

Haug Bygdelag har fått 150 000 kroner til utvendig maling og beising av Haugvang.

Togring Viken Vest

Kr. 150 000,-

Jevnaker kommune har fått 150 000 kroner i gave til utredning av muligheten for å etablere persontogtrafikk mellom Roa, Hønefoss og Hokksund.

Oppretting av kunstgressbanen

Kr. 400 000,-

IF Tyristubben har fått 400 000 kr i gave til miljøtiltak for å hindre spredning av gummigranulat ved kunstgressbanene.

Nytt garasje/verkstedbygg/rehabilitering av gammelt maskinhus

Kr. 400 000,-

Ringerike Golfklubb er gitt en gave på 400 000 kr til utvidelse og oppussing av garasjeanlegg.

Oppussing av klubbhuset

Kr. 300 000,-

IF Tyristubben er gitt en gave 300 000 kr til oppussing av toaletter og trappegang i klubbhuset.

Generasjon M

Kr. 2 250 000,-

Ringerike kommune har fått en gave på 2 250 000 kr for å gjennomføre et prosjekt der ungdommer som sliter i hverdagen kan få tilbud om jobb som besøksvenn til eldre på sykehjem. Prosjektet skal gjennomføres med Generasjon M

Etablering av Bjørlostiftelsen - og etablering av "kunstsenter" av internasjonalt format i Hønefoss

Kr. 300 000,-

Stiftelsen Glatved Brygge har fått 300 000 kr i gave til et forprosjekt om å etablere Bjørlos Kunstsenter

Servicebygg i forbindelse med kunstgressbane

Kr. 1 100 000,-

Hønefoss Sportsklubb er tildelt en gave på 1,1 million kroner til bygging av garasje og serviceanlegg i forbindelse med bygging av ny kunstgressbane på Tolpinrud.

Nyopptrykk av boka "Vågårdsgruppa" av Gudmund Bakke

Kr. 35 000,-

Skrubbheims venner har fått 35 000 kr i gave til å trykke boken Vågårds-gruppa i 500 nye eksemplarer

Uteområdet

Kr. 50 000,-

Amcar Hønefoss er tildelt en gave på 50 000 kr for å utbedre uteområdene ved klubbhuset på Heen Mølle.

Elvelangs Ringerike

Kr. 30 000,-

Ringerike Musikkråd har fått en gave på 30 000 kroner for å arrangere kulturmønstring Elvelangs.

Skilting av sommerstier

Kr. 35 000,-

Skarrudåsen Vel har fått en gave på 35 000 kr til skilting av stier på Vikerfjell.

Stolpejakten Hole

Kr. 25 000,-

Stolpejakten Hole har fått en gave på 25 000 kr til å utvikle tilbudet i Hole kommune

Ut på tur i Hole

Kr. 50 000,-

Hole Frivilligsentral har fått en gave på 50 000 kr til å etablere turrunder for eldre og personer med en nedsatt funksjonsevne i Hole.

Videreføring av Ringeriksmaraton – etablering av stiftelse

Kr. 500 000,-

SpareBankstiftelsen har gitt en gave på 500 000 kr til IL Holeværingen, Haugsbygd IL og Jevnaker IL slik at de kan etablere Ringeriksmaraton som en egen stiftelse.

Orgelet kommer hjem igjen!

Kr. 200 000,-

Ringerike Kirkelige Fellesråd har fått 200 000 kr i gave for å flytte og sette i stand Hønefoss Kirkes gamle orgel som nytt orgel i Haug kirke.

Søknad om økonomisk støtte for å opprettholde fortsatt drift på MS Dronning Tyra.

Kr. 1 180 000,-

Dronning Tyras Båtforening ha fått en gave på 1 180 000 kr for å vedlikeholde båten, utdanne flere skippere og tilby turer til eldre og demente.

Elektrisk garasjeport til utstyrsgarasje

Kr. 40 000,-

Ringerike Friidrettsklubb har fått en gave på 40 000 kr til elektrisk port på garasjeanlegg i Hønefoss Idrettspark.

Team Region Ringerike

Kr. 750 000,-

De 10 fotballklubbene på Ringerike har gått sammen om å danne Team Region Ringerike for å gi et felles ekstratilbud til de mest ivrige jentene og guttene. Vi har gitt en gave på 750 000 kroner for å støtte dette prosjektet. Gaven er fordelt med 250 000 kr per år i tre år.

Hovsengas venner

Kr. 30 000,-

Hovsengas Venner har fått en gave på 30 000 kr til redskaper for å holde Hovsenga i god stand

NORSKE REDNINGSHUNDER BUSKERUD DISTRIKT

Kr. 470 000,-

Norske Redningshunder Buskerud har fått 470 000 kr i gave til kjøp av utstyr og trening av hunder

IF Tyristubben

Kr. 75 000,-

IF Tyristubben har fått 75 000 kr i gave til å bygge diskgolfbane på Tyristrand

IF Tyristubben

Kr. 80 000,-

IF Tyristubben har fått 80 000 kr i gave til ny resultattavle og nye håndballmål i Tyristrandhallen

Steinsfjorden Skøyteforening

Kr. 120 000,-

Steinsfjorden skøyteforening har fått 120 000 kr i gave til kjøp av ny ATV for brøyting av skøytebaner og skøyteløyper på Steinsfjorden

Ringerike Diskgolfklubb

Kr. 160 000,-

Ringerike Diskgolfklubb har fått en gave på 160 000 kr for å bygge 18 hulls diskgolfbane i Hovsmarka

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Kr. 20 000,-

Buskerud bonde- og småbrukarlag har fått 20 000 i gave til prosjektet distribusjon av lokalmat i Ringeriksregionen

Hønefoss Tennisklubb

Kr. 120 000,-

Hønefoss Tennisklubb har fått 120 000 i gave til bygging av garasjeanlegg og adgangskontroll på utendørs banene

Stiftelsen Ringkollkapellet

Kr. 35 000,-

Stiftelsen Ringkollkapellet har fått 35 000 i gave til nytt piano

Nes Sti- og Løypeforening

Kr. 88 000,-

Nes sti- og løypeforening har fått 88 000 kr i gave til utbedring av skiløypene på Nes

Buttentjern Jaktskytesenter SA

Kr. 300 000,- til Etablering av VA-anlegg ved bygging av Storstua

Jaktskytesenteret bygger et nytt stort klubbhus, Storstua. Storstua nærmer seg ferdigstilling, men det gjenstår å etablere VA-anlegget. VA-anlegget skal etableres med lukket tank og spredegrøfter. Området der tanken skal ligge har utfordrende grunnforhold som fordyrer prosjektet. Det er viktig å få på plass VA-anlegget slik at den fine Storstua kan tas i bruk og Sparebankstiftelsen støtter etableringen av VA-anlegget.

Ådal IL

Kr. 40 000,-

Ådal IL har fått en gave på 40 000 kr til nye vant på to treerbaner i fotball

Oslo paragliderklubb

Kr. 400 000,-

Oslo Paragliderklubb har fått en gave på 400 000 kr til utbedring av luftsportsrampen ved Kronprinsens utsikt.

Hole sanitetsforening

Kr. 200 000,-

Hole Sanitetsforening er tildelt en gave på 200 000 kr til vedlikehold og oppgradering av Hundstadtunet

Stiftelsen Bjerkely

Kr. 130 000,-

Stiftelsen Bjerkely er tildelt en gave på 130 000 kr til vedlikehold av sin eiendom.

La Humla Suse

Kr. 40 000,-

La Humla Suse har fått en gave på 40 000 kr til regenerativt landbruk og artsmangfold for humler

Ringerike Rullebrettklubb

Kr. 125 000,-

Ringerike Rullebrettklubb er tildelt en gave på 125 000 kr til griller i Fosseparken

Ringerike Orienteringslag

Kr. 25 000,-

Ringerike Orienteringslag har fått 25 000 kr i gave for å ta imot 50 ukrainske barn som er i flyktningeleir i Polen i forbindelse med orienteringsløpene Night Hawk på Ringkollen.

Our Democracy

Kr. 250 000,-

Our Democracy 2 har fått 250 000 kr i støtte til å gjennomføre workshops om demokratiutvikling for ungdommer.

Ådal skytterlag

Kr. 100 000,-

Ådal skytterlag er tildelt en gave på 100 000 kr til varmepumper og etterisolering på klubbhuset.

Steinsåsen Vel, Org nr 914 198 933

Kr. 75 000,-

Steinsåsen Vel har fått en gave på 75 000 kr til oppgradering av badebrygge og stupetårn i Nedre Steinsåsen.

Hole historielag

Kr. 15 000,-

Hole Historielag er tildelt 15 000 kr i gave for å utgi bok om Krokkleiva og Kongeveien over Krokskogen

Norderhov Ungdoms og Idrettslag

Kr. 50 000,-

Norderhov ungdoms og idrettslag er tildelt 50 000 kr i støtte til bygging av to kunstgress treerbaner på Trøgstad.

Haugsbygd Idrettsforening

Kr. 585 000,-

Haugsbygd IF har fått 585 000 kr i støtte til klatrevegg i nye Haugsbygd Arena

Ringerike Næringsforeing

Kr. 1 600 000,-

Ringerike Næringsforening er tildelt 1 600 000 kr til lyssetting av Bægna Bru.

Fossekallen IL

Kr. 36 000,-

Fossekallen IL har fått 36 000 kr i støtte for å gjennomføre stolpejakten.

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Kr. 250 000,-

Stiftelsen Ringerike Kultursenter er tildelt 250 000 kr i støtte for å invitere to klassetrinn i Hole og Ringerike på musikalen Madagascar.

IL Holeværingen

Kr. 150 000,-

IL Holeværingen er tildelt 150 000 kr i støtte til brannsikringstiltak i Holehalle og sitt klubbhus.

Allison Blakeley

Kr. 200 000,-

Hønefoss Tennisklubb er tildelt 200 000 kr i støtte til ny gulvvaskemaskin.

Hønefoss Ballklubb

Kr. 75 000,-

Hønefoss Ballklubb er tildelt 75 000 kr til hjertestarter på AKA Arena, kurs i førstebehandling av idrettsskader og utstyr til førstehjelp.

Hønefoss Ballklubb

Kr. 600 000,-

Hønefoss Ballklubb er tildelt 600 000 kr i støtte til å gjennomføre Prosjekt trenerløft i årene 2022, 2023 og 2023.

Stiftelsen Ringerikes Museum

Kr. 100 000,-

Stiftelsen Ringerike Museum har fått 100 000 kr i støtte til å male bygningene på museet.

Nyhus Kretslag

Kr. 100 000,-

Nyhus har fått 100 000 kr i støtte til å ferdigstille restaureringen av Nyhus grendehus.

Hønefoss Ungdomskorps

Kr. 50 000,-

Hønefoss Ungdomskorps har fått 50 000 kr i støtte til kjøp av ny bassklarinett

Skiforeningen LU Ringerike, Hole og Jevnaker

Kr. 175 000,-

Skiforeningens lokalutvalg i Ringerike, Hole og Jevnaker har fått 175 000 kr i støtte til kjøp av ny ATW, for blant annet å kunne flytte på snøkanonene.

Haugsbygd IF Ski

Kr. 25 000,-

Haugsbygd IF er tildelt 25 000 kr i støtte for kjøp av rulleski til utlån til sine medlemmer i ungdomsklassene.

Motorhistorisk Klubb Ringerike og Omegn (MKRO)

Kr. 175 000,-

Motorhistorisk klubb Ringerike og Omegn gis en støtte på 175 000 kr til skifte av motor, overhaling av girkasse og restaurering av interiør og eksteriør av HØKA bussen F-30061

Stiftelsen Positiv Oppvekst

Kr. 100 000,-

Stiftelsen Positiv Oppvekst har fått 100 000 kr i støtte til å etablere et gamingsenter i sine lokaler.

Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss

Kr. 100 000,-

Fontenehuset i Hønefoss er tildelt 100 000 kr i støtte til forprosjekt for nye lokaler.

ByLab v/Ringerike Næringsforening

Kr. 165 000,-

Ringerike Næringsforening er tildelt 165 000 kr i støtte for å etablere Kulturrunden i Hønefoss.

Ringerike Næringsforening

Kr. 2 500 000,-

Ringerike Næringsforening er tildelt 2 500 000 kroner i støtte for å finansiere sitt bidrag til etablering av Hønefoss By AS.

Hardraade Vikingskipforening

Kr. 700 000,-

Hardraade Vikingskipforening er tildelt 700 000 kr i støtte til å gjennomføre bygging av vikingskip. Støtten gis med 350 000 kr i 2022 og 350 000 kr i 2023.

IL Holeværingen

Kr. 300 000,-

IL Holeværingen er tildelt 300 000 kr i støtte til vedlikehold og å utbedre skader på lys- og skiløypa på Krokkleiva

Hønefoss Tennisklubb

Kr. 65 000,-

Hønefoss Tennisklubb er tildelt 65 000 kr til tilpassing av rom til tennis SFO

Ringerike Kommune, Helse og omsorg

Kr. 110 000,-

Ringerike kommune er tildelt 110 000 kroner i støtte til kjøp av det aktivitetsfremmede hjelpemiddelet Tovertafel for personer med demens. Gaven skal brukes på det nye omsorgssenteret i Heradsbygda.,

Ringerike Friidrettsklubb

Kr. 200 000,-

Ringerike Friidrettsklubb er tildelt 200 000 kroner i støtte til etablering av treningsrom for kastformål i Ringerikshallen

Klassekorps ved Nes Skole, Nes i Ådal (via Hønefoss Skolekorps)

Kr. 34 000,-

Nes skole har fått 34 000 kr i støtte til klassekorps

Foreningen til ski-idrettens fremme - Skiforeningens Lokalutvalg Ringerike, Hole, Jevnaker

Kr. 957 000,-

Skiforeningens lokalutvalg i Ringerike, Hole og Jevnaker har fått 957 000 kroner i støtte til å etablere et kombinert minnesmerke og turmål på Ringkollen.

Ringerike Næringsforening

Kr. 95 000,-

Ringerike Næringsforening er tildelt 95 000 kr i støtte til Jul i Hønefoss 2021

Hønefoss Sportsklubb

Kr. 2 500 000,-

Hønefoss Sportsklubb gis en støtte på inntil 2 500 000 kr til ny 11-er kunstgressbane på Tolpinrud.

Idrettsforeningen Tyristubben

Kr. 14 000,-

Tyristubben får 14 000 kr i støtte til merking av 5-er baner i håndball Tyristrandhallen

Tyristrand Jeger og Fiskeforening

Kr. 150 000,-

Tyristrand jeger og fiskeforening er tildelt 150 000 kr i støtte over tre år for å sette ut storørret i Tyrifjorden.

Ådal IL Fotball

Kr. 275 000,-

Ådal IL er tildelt 275 000 kr i støtte til tiltak mot spredning av gummigranulat på kunstgressbanen

Haugsbygd IF Adrenalin

Kr. 1 400 000,-

Haugsbygd IF Adrenalin får 1 400 000 kr til nødvendig vedlikehold og oppgradering av alpinanlegget, herunder nye belter til tråkkemaskin, oppgradering av barneheis, utbedring av lysanlegg og nytt heiskortsystem.

Hønefoss Basketballklubb

Kr. 40 000,-

Hønefoss Basketballklubb har fått 40 000 kr i støtte til kjøp av utstyr til bruk i opplæring og ved basketballskoler.

Ringkollen skiklubb

Kr. 47 000,-

Ringkollen skiklubb får 47 000 kr i støtte for å dekke merkostnader ved oppgradering av lysløypene.

Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk

Kr. 150 000,-

Stiftelsen Ringerike Nikkelverk får 150 000 kr til informasjonstiltak om nikkelverket

Stiftelsen Glatved Brygge

Kr. 248 000,-

Stiftelsen Glatved Brygg får 248 000 kr for å kunne invitere regionens førsteklassinger på forestilling med Rockefroskene.

NMK Hønefoss

Kr. 250 000,-

Norsk Motorklubb Hønefoss har fått 250 000 kroner i støtte til kjøp av vanningsvogn for å kunne vanne banen ved trening og løp.

Ringerike Ishockeyklubb

Kr. 1 000 000,-

Ringerike Ishockeyklubb får støtte til å øke antall publikummere per hjemmekamp.

Hønefoss-Øst Rotaryklubb

Kr. 218 000,-

Hønefoss-Øst Rotaryklubb er gitt støtte på 218 000 kr til nye sittegrupper og benker på St.hanshaugen

IL Holeværingen

Kr. 150 000,-

IL Holeværingen får 150 000 kr i støtte til kjøp av ny UTV for bruk for klargjøring og kjøring av skiløyper i Hole kommune.

Haug Bygdelag

Kr. 150 000,-

Haug Bygdelag er tildelt en støtte på 150 000 kr til nye møbler i Haugvang

Stiftelsen Ringerike kultursenter

Kr. 1 600 000,-

Ringerike Kultursenter får 1 600 000 kr i støtte til kjøp av LED skjermer på Byscenen og Bassgarasjen

Our Democracy 2

Kr. 520 000,-

Our Democracy 2 har fått 520 000 kr i støtte til å gjennomføre Our Democracy Forum på Sundvolden

Randsfjord Badepark v/stiftelsen Randsfjordfestivalen

Kr. 750 000,-

Stiftelsen Randsfjordfestivalen har fått 750 000 kr i støtte slik at barn og unge fra Hole og Ringerike kan komme gratis inn på Randsfjorden Badepark i 2021, 2022 og 2023.

Foreningen til ski-idrettens fremme - Skiforeningens Lokalutvalg Ringerike, Hole, Jevnaker

Kr. 150 000,-

Skiforeningens lokallag har fått 150 000 kr i støtte til et forprosjekt om å etablere et kunstverk og et turmål til minne om løypebas Svein Gulbrandsen

Åsbygda velforening

Kr. 100 000,-

Åsbygda Velforening har fått 100 000 kr i støtte til etalering av et utendørs aktivitetsområde for barn og unge ved gamle Kytaskolen, med leke-/aktivitetsapparater tilpasset ulike aldersgrupper og som appellerer til å ha positive aktiviteter i nærområdet.

Dayton Skjerve-Gordley

Kr. 150 000,-

Åskameratene har fått 150 000 kr i støtte til kjøp av ny ATV for bruk i løypenettet sommer og vinter.

Nes Sti- og Løypeforening

Kr. 1 290 000,-

Nes Sti og løypeforening har fått 1 290 000 kr i støtte til ny løypemaskin

Ringerike Næringsforening

Kr. 2 250 000,-

Ringerike Næringsforening har fått 2 250 000 kr til støtte til prosjektet Invest In Ringerike. Støtten gis over 3 år.

Stranden IL

Kr. 85 000,-

Stranden IL har fått 85 000 kr i støtte til kjøp av mobil varmestue til bruk i løypenettet både sommer og vinter.

USN Handelshøyskolen

Kr. 3 000 000,-

Universitetet i Sørøst-Norge har fått 3 000 000 kr i støtte til å etablere masterprogram innen entreprenørskap. Støtten gis over tre år.

Hønefoss Basketballklubb

Kr. 90 000,-

Hønefoss Basketballklubb har fått støtte på 90 000 kr til å bytte basketballkurvene i gymsalen på Veienmarka Ungdomsskole

Ringerike Golfklubb

Kr. 440 000,-

Ringerike Golfklubb har fått 440 000 kr i støtte til å oppgradere og utvide garasje- og vedlikeholdsanlegget for sine maskiner.

Norderhov Ungdoms- og idrettslag

Kr. 38 000,-

Norderhov ungdoms- og idrettslag har fått 38 000 kr i støtte til merking av barnehåndballbaner i Benterudhallen

Galleri Klevjer

Kr. 290 000,-

Galleri Klevjer får støtte til restaurering av vinduer og drenering utendørs, samt tilrettelegging av inne areal som sitteplasser og nye utstillingsvegger.

Ringerike sykkelklubb

Kr. 250 000,-

Ringerike Sykkelklubb er innvilget støtte på inntil 250 000 kr for innkjøp av sykkelruller. Støtten dekker 65 % av kostnadene per rulle.

Veien Tilbake

Kr. 250 000,-

Veien Tilbake har fått 250 000 kr i støtte til kjøp av sykler som skal brukes til sine medlemmers trening og turer.

Nakkerud Vel

Kr. 90 000,-

Nakkerud Vel har fått 90 000 kr i støtte til oppgradering av volleyballbane og lekeplass

Ådal skytterlag

Kr. 125 000,-

Ådal Skytterlag har fått 125 000 kr i støtte for å installere heis til skytebane i kjelleren for at også bevegelseshemmede kan bruke banen.

Fontenehuset Hønefoss

Kr. 325 000,-

Stiftelsen Fontenehuset får støtte på 325 000 kroner til brannsikring av brannsikring og rømningsveier i Fontenehuset

Ringerike skytterlag

Kr. 1 500 000,-

Ringerike skytterlag får 1 500 000 kr i støtte til innendørs skytehall og nytt klubbhus.

Barnas Turlag DNT Ringerike

Kr. 100 000,-

DNT Ringerike, Barnas Turlag har fått støtte til kjøp av 8 kanoer med tilhørende henger.

Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse Fengselet

Kr. 486 000,-

Kulturstiftelsen Fengselet får støtte til å etablere en mobil utescene i Fengselshagen.

Hønefoss Ballklubb

Kr. 135 000,-

Hønefoss Ballklubb får 135 000 kr til etablering av e-sport

Hallingby Skøytebane

Kr. 140 000,-

Hallingby skøytebane får støtte til innkjøp av ATV med brøyteskjær og børste.

Marita Hvalsbråten

Kr. 14 000,-

Ringerike barne- og ungdomskor får 14 000 kr til kjøp av lysutstyr.

Ask utvikling

Kr. 60 000,-

Ask Utvikling støttes med 60 000 kr til å gjenopprette gjengrodde turstier og seterveier i Holleia.

Ringerike Sommersymfoni

Kr. 50 000,-

Talentfulle unge musikere i Ringerike og Hole kan få støtte for å delta på Ringerike Sommersymfoni med inntil 10 000 kr per elev.

Nyhus Kretslag

Kr. 30 000,-

Hønefoss Ballkklubb

Kr. 300 000,-

Jenteløft i fotballen. Hønefoss Ballklubb får 300 000 kroner over to år, for å bidra til at jenter i alderen 15 - 17 ønsker å fortsette i breddefotballen. Prosjektet er et samarbeid med fire andre klubber på Ringerike.

Idrettsforeningen Tyristubben

Kr. 50 000,-

IF Tyristubben får 50 000 kr i støtte til å oppgradere beachhåndballbanen og grusbanen på Nakkerud

Ringerike Gründerpris – Ask Gård Foredling AS

Kr. 100 000,-

Sparebankstiftelsen har opprettet en gründerpris for Ringeriksregionen, som kan deles ut hvert år. Ringerike Gründerpris for 2020 er tildelt Ask Gård Foredling AS ved Anne Marte Ruud Evang og Kristoffer Evang.

Koronastøtte til lag og foreninger

Kr. 2 000 000,-

Sparebankstiftelsen har innvilget kr 1,6 mill. til lag og foreninger i Ringerike kommune og kr 0,4 mill. til lag og foreninger i Hole kommune for å dekke tapte inntekter som følge av koronapandemien. Gaven fordeles i samarbeid med administrasjonen i de to kommunene, samt idrettsråd og musikkråd.

Lokalhistoriske filmer

Kr. 1 500 000,-

Sparebankstiftelsen har inngått avtale med en filmprodusent om produksjon av flere filmer med lokalhistoriske tema. Filmene er tenkt benyttet i skolene på Ringerike og for andre interesserte. Noen filmer vil også få en kvalitet og et innhold som kan være interessant for visning på riksdekkende TV.

Ringeriksstipendet

Kr. 300 000,-

Ringeriksstipendet er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Hønefoss Ballklubb (HBK), Ringerike Ishockeyklubb (RIK), SpareBank 1 Ringerike Hadeland og Sparebankstiftelsen. Studenter som bedriver toppidrett, kan søke om stipend på inntil kr 50.000 pr. år. Tilbudet går til dem som tar en bachelor- eller mastergrad på USN.

Ringerikes Museum

Kr. 200 000,-

Stiftelsen Ringerikes Museum får støtte på 200 000 kr til utbedringer av tak på Prestegårdsboligen

IL Holeværingen

Kr. 200 000,- til Forprosjekt Air Dome på Svensrudmoen

Holeværingen vurderer bygging av en Air Dome på Svensrudmoen. Prosjektet består i å bygge en stor hall over den gamle hovedmatta på Svensrudmoen. Naturgresset skal byttes ut med kunstgress i full banestørrelse. Det vurderes også å anlegge løpebaner utenfor fotballbanen og muligheter for andre innendørs friidrettsøvelser. Før klubben evt. realiserer et så omfattende prosjekt, ønsker de å få gjennomført et forprosjekt, og Sparebankstiftelsen støtter forprosjektet.

Norsk Samferdselshistorisk Senter

Kr. 200 000,- til Forprosjekt oppgradering av anlegg i Asbjørnsens gate

Ifm. byggingen av ny Ringeriksbane må Samferdselshistorisk Senter flytte fra sitt område ved jernbanestasjonen i Hønefoss. Senteret vil få leie den kommunale eiendommen i Asbjørnsens gate til en symbolsk leie. Senteret ønsker nå å starte arbeidet med å konkretisere og planlegge det arbeidet som må gjøres før eiendommen kan tas i bruk slik de ønsker. Senteret har tenkt å leie inn eksterne ressurser for å hjelpe seg i forprosjektfasen. Oppgraderingen og flyttingen til Asbjørnsens gate er et omfattende prosjekt og Sparebankstiftelsen støtter forprosjektet.

Hønefoss-Ringerike Rotaryklubb

Kr. 200 000,- til Produksjon av dokumentarfilm om betongindustrien

Rotaryklubben produserer en dokumentarfilm om betongindustrien. Filmen behandler lokal industri og setter den inn i en større norsk historisk setting. Ringerike har lenge hatt betydelige bedrifter innenfor norsk betongindustri. Filmen har også med noen bedrifter utenfor Ringerike, samt stoff om betongindustrien i Norge. Filmen skal vurderes for visning på NRK. Sparebankstiftelsen støtter produksjonen av en film om en bransje der Ringerike har en sentral plass.

IL Holeværingen

Kr. 2 600 000,- til Bygging av ny skistue på Krokkleiva

Holeværingen ønsker å bygge ny skistue på Krokkleiva der skigruppa til klubben holder til. Der er det skiløyper til bruk både på dagtid og kveldstid (lysløype) for aktive skiløpere, så vel som befolkningen for øvrig. Klubben har samarbeid med Skiforeningen for oppkjøring av løyper i hele Kleivaområdet og Krokskogen. Den tidligere brakka som ble benyttet som skistue, er delvis ødelagt, og det er stort behov for et nytt bygg. Det planlegges en skistue med oppholdsrom, toalett, lager og garasje.

Skiforeningen LU Ringerike, Hole og Jevnaker

Kr. 160 000,- til Innkjøp av snøscooter stasjonert på Krokkleiva

Skiforeningens lokalutvalg har snøscooter stasjonert på Krokkleiva, som benyttes til oppkjøring av skiløyper på Krokskogen. Snøscooteren brukes mye og er den snøscooteren i Skiforeningen som går lengst ila. en sesong. Scooteren har nå gått så langt og er så slitt at den trenger å bli skiftet ut. Sparebankstiftelsen er positiv til å bidra med støtte til innkjøp av en ny snøscooter på Krokkleiva.

Hønefoss Ballklubb

Kr. 750 000,- til Kostnadsøkninger , inkl. miljøvennlig kunstgress, ved nye kunstgressbaner

HBK er nå kvalifisert for å motta tippemidler og mva.-refusjon ved bygging av en 11’er-bane og to 3’er-baner bak Ishockeyhallen i Schjongslunden. Dette medfører høyere kvalitetskrav til anlegget. Klubben ønsker også at banen bygges miljøvennlig uten bruk av gummigranulat. Man vil derfor få et mer komplett og bedre anlegg enn først planlagt. Sparebankstiftelsen støtter bygging av miljøvennlige baner og dekker tilleggskostnadene ved miljøvennlig innfyll, samt en del av de øvrige tilleggskostnadene.

Haugsbygd IF Ski, på vegne av Skisamarbeidet

Kr. 210 000,- til Oppgradering av tidtakerutstyr

Fire skiklubber på Ringerike er sammen om å arrangere SpareBank 1 karusellen. SpareBank 1 karusellen er et lavterskel skirenn for barn i alderen 4 til 16 år som samler opp mot 250 deltakere, og det blir arrangert 5-6 renn per sesong. Tidtakerutstyret trenger oppgradering og antall tidtakingsbrikker må økes. Utstyret blir også benyttet ved flere andre større renn, slik som Ringkollrennet, Vikerfjell-løpet, Kleivarennet og “Ringkollen Rett Opp”. Sparebankstiftelsen synes det er positivt at flere klubber søker sammen, slik at utstyret blir godt utnyttet, og støtter oppgraderingen.

FAU Ullerål skole

Kr. 50 000,- til Innkjøp av fane for Ullerål skole

Den nye Ullerål skole tar imot elever både fra tidligere Hønefoss og Ullerål skoler, til sammen 575 elever. Begge skolene har hatt skolefaner tidligere. Ullerål skole sin fane er fra 1947 og er i svært dårlig forfatning. I forbindelse med sammenslåing av skolene ønsker FAU å gå til anskaffelse av ny skolefane for å skape en felles identitet for skolen i nærmiljøet - for innbyggere både i gammel og ny skolekrets. Sparebankstiftelsen håper den nye skolen får en fin ny fane og støtter innkjøpet.

Stiftelsen Bjerkely

Kr. 450 000,- til Oppgradering av avløpsanlegg

Stiftelsen Bjerkely har en hytteeiendom ved Ådalselva. Hytta brukes til ferie- og fritidsopphold av personer med utviklingshemming og personer med medfødte eller tidlig ervervede vansker. I tillegg har stiftelsen to faste arrangementer hvert år for den samme brukergruppen. Stiftelsen har fått krav om at avløpsanlegget ved hytta må oppgraderes. Sparebankstiftelsen støtter oppgraderingen.

Tyristsrand Jeger og Fiskeforening

Kr. 60 000,- til Utsetting av ørret i Tyrifjorden

Tyristrand JFF ønsker for tredje året på rad å sette ut settefisk i Tyrifjorden. Bestanden av ørret i Tyrifjorden har gått vesentlig tilbake over tid. Det er derfor ønskelig å sette ut mer forholdsvis stor settefisk (1 – 1,5 kg) i fjorden. Stor settefisk anses å ha god overlevelsesevne og vil derfor være et bidrag til å styrke bestanden og til å bedre fisket. Sparebankstiftelsen støtter utsettingen av fisk for tredje året på rad.

Tyristrand skytterlag

Kr. 250 000,- til Anskaffelse av elektroniske skiver på Preståsen skytebane

I klubbhuset til Tyristrand Skytterlag på Preståsen skytebane på Nakkerud har Skytterlaget en 15-meters bane som begynner å bli gammel. Det er derfor behov for nye skiver og skytterlaget ønsker å anskaffe 8 elektroniske skiver med tilhørende utstyr. Sparebankstiftelsen støtter anskaffelsen.

RINGERIKE OG HOLE RØDE KORS

Kr. 25 000,-

Ved restaurering av Røde Kors-huset kommer klubben til å legge ned betydelig mer dugnadsarbeid enn først antatt. Opprinnelig støtte blir dermed omdisponert noe ved at denne vil bli benyttet til innkjøp av porter og vinduer istedenfor snekkerarbeider. Med så høy egeninnsats mener Sparebankstiftelsen at klubben bør få økt støtten med ytterligere kr 25.000.

Stiftelsen Positiv Oppvekst

Kr. 200 000,- til Forprosjektering av nytt gaming-senter

Positiv Oppvekst har planer om å etablere et nytt gaming-senter i lokalene i kultursenteret. Det bør gjennomføres et forprosjekt før hovedprosjektet settes i gang, og Sparebankstiftelsen støtter kjøp av eksterne tjenester ifm. forprosjektet.

Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse Fengselet

Kr. 88 000,- til Utbedring av lydforholdene i glasshuset "Luftegården"

Kulturstiftelsen Fengselet ønsker å utbedre lydforholdene i glasshuset «Luftegården» og har innhentet forslag til tiltak. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene påstår ekspertisen at etterklangen vil dempes betydelig, taletydelighet og taleoppfattelse vil bedres vesentlig, samt at opplevelsen av støy fra mennesker og tekniske installasjoner vil reduseres vesentlig. Opphold i arealene vil oppleves mer komfortabelt, spesielt med mange folk til stede. Sparebankstiftelsen ser nytten av, og støtter, tiltakene.

Hovsengas venner Dronning

Kr. 12 000,- til Innkjøp av materialer til bord- og krakkesett på Hovsenga

Hovsengas Venner bygger nye bord- og krakkesett til Hovsenga på dugnad. Både Øvre grillplassen (Festivalplassen) og Nedre grillplassen (Steintangen) får nye bord. Dette er et ledd i å sette i stand Hovsenga som tur- og rekreasjonsområde etter raset høsten 2019. Sparebankstiftelsen dekker innkjøpet av materialer.

Ringerike ishockeyklubb

Kr. 400 000,- til Gummiunderlag på gulv, minivant og utstyrssett for barn

Ishockeyklubben ønsker å kjøpe gummiunderlag til gulvene i ishockeyhallen, minivant og utstyrssett for barn. Gummiunderlag legges slik at spillerne kan gå med skøytene på uten å ødelegge skøytene eller gulvet. Lave minivant skal gjøre det lettere for de yngste spillerne å komme over vantet. Klubben ønsker også å kjøpe utstyrssett som nye spillere kan benytte. Etter å ha prøvd ishockey en stund, kan utstyret kjøpes eller leveres tilbake til klubben. Sparebankstiftelsen støtter alle tre prosjektene.

Stiftelsen Kistefos-Museet

Kr. 300 000,- til Interaktiv kultiveringsinstallasjon ved hageutstillingen

Kistefos-Museet ønsker å utvikle en interaktiv kultiveringsinstallasjon ifm. hageutstillingen ved museet. Digitale løsninger treffer veldig godt et yngre publikum og Kistefos ønsker å invitere elever fra flere skoler til utstillingen. Installasjonen skal fremvise interaktiv kultivering av planter/blomster kontrollert av Kistefos’ besøkende, som selv kan kultivere frem sin egen blomst. Sparebankstiftelsen støtter det spennende prosjektet.

FAU Ullerål skole

Kr. 35 000,- til Oppgradering av gapahuk og hinderløype, samt innkjøp av utstyr, i Hovsmarka

Både gapahuken og hinderløypa i Hovsmarka trenger en oppgradering pga. manglende vedlikehold, sviktende takkonstruksjon og ødelagt vegg, samt utslitt hinderløype. I tillegg ønskes det etablert zipline, skiløype, akebakke, slenghuske og bålplass i området ved gapahuken. Det er også planer om å utbedre stien til gapahuken slik at bevegelseshemmede kan få tilgang. Sparebankstiftelsen støtter prosjektet.

Hønefoss og Ringerike Rideklubb

Kr. 500 000,- til Utskifting til LED-lamper i ridehall og innkjøp vedlikeholdsutstyr

Rideklubben ønsker å skifte ut lampene i ridehallen. Klubben ønsker å gå over til en LED-løsning som vil redusere driftskostnadene betraktelig og øke kvaliteten på belysningen betydelig. Dette er også viktig av sikkerhetsmessige grunner. I tillegg er det behov for å skifte ut noe vedlikeholdsutstyr i hallen, som harv og slådd. Sparebankstiftelsen støtter både nye lamper og vedlikeholdsutstyr.

Haugsbygd IF Adrenalin

Kr. 150 000,- til Utredning og forprosjektering av skate- og allidrettspark i Hønefoss

Haugsbygd IF Adrenalin ønsker å utrede muligheten for å realisere en skate- og allidrettspark i Hønefoss sentrum. De vil foreta en forprosjektering og utredning av mulige lokasjoner, finansiering og innhold av en park som skal kunne brukes til idrett, lek og andre fritidsaktiviteter. Adrenalin mener parken vil være et viktig bidrag i å øke bo- og besøkslysten i Hønefoss by. Sparebankstiftelsen støtter forprosjektet.

Heradsbygda IL

Kr. 882 000,- til Tilleggskostnader ved miljøvennlig kunstgress

Heradsbygda IL har tidligere fått støtte til å bygge ny fotballhall i Heradsbygda. Hallen er under oppføring og kunstgresset skal snart legges. Klubben ønsker å legge miljøvennlig kunstgress istedenfor å benytte det vanlige gummigranulatet. Det miljøvennlige alternativet er imidlertid betydelig dyrere og klubben er avhengig av støtte for å kunne finansiere dette. Sparebankstiftelsen dekker hele prisdifferansen mellom det miljøvennlige kunstgresset og kunstgress med gummigranulat. Stiftelsen har vedtatt at prosjekter som har positiv klima- og miljøeffekt eller som velger klima- og miljøvennlige løsninger, skal prioriteres

Gomnesfeltet velforening

Kr. 50 000,- til Belysning av ny ballbinge

Sparebankstiftelsen har tidligere gitt støtte til innkjøp og oppsetting av ballbingen på Røyse. Det er nå ønske om belysning, slik at ballbingen kan benyttes på kveldene i den mørke årstiden. Ballbingen kan også få skøyteis om vinteren. Sparebankstiftelsen støtter anskaffelse av belysningen.

Hole historielag v/ Bjørn Geirr Harsson

Kr. 30 000,- til Produksjon av heftet "Holes bidrag til den tidlige Norgeshistorien"

Historielaget har tatt for seg alle de fire kongene i Holes kommunevåpen og beskrevet deres liv, så langt man har funnet grunnlag for det i skriftlige kilder. Hver av kronene symboliserer henholdsvis Halvdan Svarte, Sigurd Syr, Olav den hellige og Harald Hardråde. Alle de fire kongene har hatt sterk tilknytning til Hole. Det skal lages et hefte med tittelen "Holes bidrag til den tidlige Norgeshistorien" som samler dokumentasjonen. Sparebankstiftelsen støtter produksjonen av heftet.

Fontenehuset Hønefoss

Kr. 150 000,- til Kostnadsøkninger i prosjektet Unge Voksne

Fontenehuset er tidligere innvilget en støtte til prosjektet Unge Voksne. Målet for prosjektet er å bidra til at unge voksne med psykiske helseutfordringer kommer ut av sosial isolasjon og tilbake til/ut i studier og arbeid. Prosjektet er foreløpig satt til å vare i ett år. Prosjektet var igangsatt og medarbeider ansatt for ett år da koronapandemien kom i mars. Koronapandemien har medført at fremdriftsplanen for prosjektet er forskjøvet/forlenget og dermed er kostnadene økt. Sparebankstiftelsen støtter med deler av kostnadsøkningen.

Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse Fengselet

Kr. 378 000,- til Oppgradering av gjerde og kjellerlem ved Fengselet

Gjerdet rundt hele Fengselskvartalet i Storgaten i Hønefoss, samt kjellerlemmen, trenger en oppgradering. Det må skiftes ut spiler og toppbord på gjerdet, det må monteres sinkbeslag på gjerdet og søylene. Hele gjerdet må vaskes og males to ganger. Det må også byttes ut materialer, beslås og males på kjellerlemmen. Prosjektet er viktig å få gjennomført for å opprettholde standarden på eiendommen og Sparebankstiftelsen støtter prosjektet.

Ringerike Sykkelklubb

Kr. 150 000,- til Arrangering av Norgesmesterskapet i landeveissykling 2020

Ringerike Sykkelklubb arrangerte NM i landeveissykling for andre året på rad i august 2020. Sykkelløpet gikk på Røyse i de samme løypene som fjorårets mesterskap. Det ble arrangert NM for junior kvinner og menn, og senior kvinner og menn. Sparebankstiftelsen støtter også årets arrangement.

Heradsbygda IL

Kr. 70 000,- til Innkjøp av overflaterenser

Idrettslaget har en utendørs kunstgressbane og er snart ferdig med en innendørs bane. Overflaterenseren skal rense banene for snusposer, tyggegummi, løv og annet som legger seg på overflaten. Renseren vil bidra til et godt vedlikehold av banene, som igjen bidrar til at banene blir bedre å spille på og forlenger kunstgressets levetid. Sparebankstiftelsen støtter innkjøpet.

Ringerike Skytterlag

Kr. 1 100 000,- til Elektronisk skiveanlegg på nye Vågård skytebane

Ringerike Skytterlag er i ferd med å anlegge et helt nytt skyteanlegg på Hensmoen, nye Vågård skytebane. Arbeidet er kommet langt og banen skal nå gjøres klar for skyting, og det skal anskaffes nytt elektronisk skiveanlegg for skytebanen. Det skal anskaffes 28 komplette skiveenheter med tilhørende elektronisk tilbehør. Sparebankstiftelsen støtter anskaffelsen av skiveanlegget for den nye og flotte skytebanen.

Ringkollen skiklubb

Kr. 700 000,- til Nye LED-lamper i lysløypa på Ringkollen

110 gamle, kvikksølvholdige lysarmaturer skal skiftes ut med LED-lamper i lysløypa på Ringkollen. I tillegg skal det settes opp noen ekstra lyspunkter for å få bedre lys i enkelte partier i løypa, samt at noen stolper må rettes opp og noen skiftes ut. For å få en sikrere strømtilførsel må også deler av traseen kables. Lysløypa på Ringkollen er benyttet av mange og er en viktig arena for alle skiinteresserte i distriktet. Sparebankstiftelsen støtter det miljøvennlige prosjektet.

Ringerike Næringsforening

Kr. 75 000,- til Fremsnakk-kampanjen

Fremsnakk-kampanjen skal bygge opp under positivitet og utvikling i lokalsamfunnet. Basert på de siste måneders hendelser med korona-situasjonen ønsker RNF, i regi av byutviklingsprosjektet Erigo, å vise frem de som gjør noe til glede for andre, positiv vinkling av små og store initiativ/bedrifter/forretninger på Ringerike som kommer fellesskapet til gode. Sparebankstiftelsen støtter kampanjen.

Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse Fengselet

Kr. 250 000,- til Kulturstiftelsens andel av opprustningen av Langhuset på Veigin

Kulturstiftelsen har en eierandel i Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark som er eier av Langhuset på Veigin. Langhuset har sterkt behov for oppgradering, blant annet for å utbedre omfattende råteskader i bæresøyler og gulv. Eierne av eiendomsselskapet er bedt om å bidra med en andel av opprustningskostnadene og Sparebankstiftelsen støtter Kulturstiftelsen med deres andel av opprustningen.

Tyra Tingleff

Kr. 20 000,- til Produksjon av boken "Of Course I Am Not Sorry"

Det skal produseres og utgis en bok om og av kunstneren Tyra Tingleff og hennes kunstneriske virksomhet. Sparebankstiftelsen støtter produksjonen av boken om en spennende kunstner fra Hønefoss.

Stiftelsen Senior Aktiv

Kr. 100 000,- til Utstyr til aktivitetstilbud for eldre

Senior Aktiv skal gi et aktivitetstilbud som skal løfte livskvaliteten hos voksne seniorer ved fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. Sparebankstiftelsen støtter innkjøpet av utstyr ved oppstarten.

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Kr. 500 000,- til Kameraer for streaming på tre scener

Kultursenteret har en økende etterspørsel etter muligheter for å streame arrangementer på senterets tre scener. Streaming vil gi muligheter for at flere kan få oppleve kulturarrangementer. Sparebankstiftelsen støtter innkjøpet av kameraer.

Ringerike Næringsforening

Kr. 400 000,- til Det audiovisuelle prosjektet "Dette er oss"

Den pågående Korona-pandemien påvirker oss alle, både som enkeltmennesker og som lokalsamfunn. Det gjennomføres et filmprosjekt med Nils Wærstad som produsent for å dokumentere hvordan denne situasjonen påvirker næringslivets virkelighet og enkeltmennesker i lokalsamfunnet.

Ringerike EtablererSenter

Kr. 100 000,- til Rådgivningstjenester for kriserammede foretak ifm. Korona-pandemien

Mange foretak i Ringeriks-regionen er blitt økonomisk rammet av tiltakene ifm. Korona-pandemien og trenger rådgivning fra advokater, regnskapsførere og revisorer. Sparebankstiftelsen har innvilget støtte som en ramme for bruk av rådgivningstjenester for kriserammede foretak.

Hønefoss Ballklubb

Kr. 445 000,- til Innkjøp av fotballmål, merkemaskin og 3x3-baner

De fleste fotballklubbene i distriktet har treninger på AKA Arena og benytter dermed banene og fotballmålene. Fotballmålene har fått stor slitasje og er modne for utskifting. Sparebankstiftelsen gir støtte til innkjøp av en rekke fotballmål i ulike størrelser, i tillegg til en merkemaskin og to 3x3-baner.

HOLE KOMMUNE

Kr. 225 000,- til Klasseorkester ved Røyse skole og skolekorps i Hole

Hole kommune ønsker å starte opp med Klasseorkester/Blås i skolen ved Røyse skole. Sparebankstiftelsen er med og dekker kostnadene til instrumenter, utstyr og læreverk. I tillegg ønsker man å starte et frivillig drevet skolekorps i Hole. Sparebankstiftelsen støtter også dette.

IL Holeværingen

Kr. 190 000,- til Tilleggskostnader ved sikring av kunstgressbaner mot spredning av gummigranulat

Spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner er en betydelig miljøutfordring. Det er viktig å sikre banene slik at spredning unngås. Prosjektet med å sikre kunstgressbanene på Svensrudmoen er blitt betydelig dyrere enn forutsatt. Sparebankstiftelsen prioritere prosjekter som har positiv miljøeffekt og bidrar også til å dekke tilleggskostnadene.

Ringerike Næringsforening

Kr. 250 000,- til Hønefoss live (KulturAid)

Under den pågående korona-situasjonen ønsker Ringerike Næringsforening, i samarbeid med bl.a. Ringerike kommune, Ringerikes Blad og Sparebankstiftelsen, samt det lokale kulturlivet, å tilrettelegge for at regionens befolkning kan få lokale, kulturelle opplevelser. Kulturelle innslag vil bli livestreamet på plattformen til Ringerikes Blad og kanalen vil være tilgjengelig for alle. Vi håper dette vil være et lyspunkt i en ellers vanskelig tid for mange.

Hønefoss Tennisklubb

Kr. 1 000 000,- til Innkjøp av inventar og utstyr i den nye tennishallen

Etter at den gamle tennishallen kollapset, bygger tennisklubben ny tennishall, som nærmer seg ferdigstillelse. Det er behov for mye inventar og utstyr for at hallen skal fungere optimalt og Sparebankstiftelsen bidrar med midler til innkjøpet.

IL Holeværingen

Kr. 75 000,- til Trafikksikkerhetstiltak på Svensrudmoen

Det er meget stor trafikk på idrettsanlegget på Svensrudmoen hele året og idrettslaget ønsker derfor å forebygge uhell på anlegget. Det er iverksatt trafikksikkerhetstiltak bl.a. ved montering av lamper for bedre belysning og oppmerking av p-plasser, kjøreretninger m.m.

Ringerike Historielag

Kr. 15 000,- til Produksjon av heftet "Kolonialbutikker i Hønefoss på 1950- og 1960-tallet"

Historielaget har de siste årene laget en del hefter med lokalhistorisk innhold. De ønsker nå å gi ut et nytt hefte, denne gang om viktige lokale kolonialbutikker og deres innehavere. Butikkene lå i sin tid i Hønefoss eller i nærhet av byen.

Ringerike og Hole Røde Kors

Kr. 225 000,- til Restaurering av Røde Kors-huset

Røde Kors-huset trenger oppgradering. Det er igangsatt et prosjekt for å skifte ut ytterkledningen på en vegg, lage et takutstikk og bytte ut to heve/skyvedører.

Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss

Kr. 12 000,- til Innkjøp av utstyr/reklamemateriell

Verdensdagen for psykisk helse arrangeres 10. oktober hvert år. Fontenehuset trenger utstyr og reklamemateriell som kan benyttes ved markering av verdensdagen i årene som kommer. Sparebankstiftelsen støtter det viktige arbeidet til Fontenehuset.

Ivonne Salo TV og Medieproduktion AS

Kr. 200 000,- til Film fra Ringerike om miljøutfordring ved plast

Plastforurensning er en betydelig miljøutfordring både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det skal produseres en film som setter fokus på utfordringen på Ringerike, spesielt i og rundt Tyrifjorden.

Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss

Kr. 50 000,- til Innkjøp av audiovisuelt utstyr

Fontenehuset trenger to nye PC’er, kamera, projektor, skjerm og høyttaler, samt noe programvare. Nåværende utstyr er utdatert, og de trenger nytt utstyr for å presentere seg bedre for medlemmer, arbeidsgivere og samarbeidspartnere. Nytt utstyr vil også hjelpe til å opparbeide kunnskap ved formidling gjennom presentasjoner, medlemshistorier og på sosiale medier.

Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss

Kr. 370 000,- til Prosjektet "Unge voksne"

Målet for prosjektet er å bidra til at unge voksne med psykiske helseutfordringer kommer ut av sosial isolasjon og tilbake til/ut i studier og arbeid. Prosjektet skal omfatte medlemmer av Fontenehuset som er fra 16 til 30 år. Unge voksne som sliter med psykiske utfordringer, har et bredere behov for oppfølging i Fontenehuset. Prosjektet varer i første omgang i ett år. Dersom prosjektet blir vellykket, ønsker Fontenehuset å fortsette prosjektet i fremtiden.

Hønefoss Skiskytterklubb

Kr. 150 000,- til Utskifting til LED-lamper i lysløypa i Hovsmarka

Lampene i lysløypene på Ringerike må etterhvert skiftes ut med nye energisparende LED-lamper. Ved dette bidrar idrettslagene og Sparebankstiftelsen til et viktig miljøtiltak. Noen lamper i lysløypa i Hovsmarka er allerede byttet ut, men det gjenstår å skifte ut ca. 70 lamper.

Stiftelsen Kistefos-Museet

Kr. 80 000,- til Utstillings- og formidlingsprosjekt for skoleelever i tilknytning til utstillingen "Hager og grønnsakshager på Kistefos gjennom tidene"

Utstillingen "Hager og grønnsakshager på Kistefos gjennom tidene" skal inkluderer prydhager og kjøkkenhager tilhørende forskjellige samfunnsklasser representert ved A/S Kistefos Træsliberi og hvordan klasseforskjellene medførte forskjellige hager. Prosjektet er tenkt tilpasset undervisning i barneskolen og i første omgang ønsker man å starte et førprosjekt ved tredje trinn ved to barneskoler på Ringerike.

Stiftelsen Ingeniørsoldaten Hvalsmoen

Kr. 30 000,- til Opprusting av minnesteinen på Hvalsmoen

På Hvalsmoen står minnesteinen over ingeniørsoldatene som falt for Norge under andre verdenskrig. Minnesteinen ble avduket av Kong Haakon 22.09.1946 og har navnet på 50 falne soldater. Steinen er preget av tidens tann og tekst og navn er i ferd med å forsvinne. Steinen trenger derfor opprusting og dette ønskes gjort før årets minnemarkeringer etter andre verdenskrig.

Stiftelsen Glatved Brygge

Kr. 220 000,- til Forestillingen Rockefroskene for førsteklassingene

Sparebankstiftelsen har gitt støtte slik at elever og lærere i førsteklasse ved barneskolene i Ringerike og Hole kan få se forestillingen Rockefroskene på Glatved Brygge i 2020. Støtten går til dekning av kostnader til inngangsbilletter og transport.

IL Holeværingen

Kr. 100 000,- til Montering av to rømningsdører i Holehallen

Det er til tider mange mennesker inne i Holehallen på Svensrudmoen samtidig, spesielt ved arrangering av Hytteplanmila. Det skal derfor monteres to rømningsdører for å få bedre flyt inn og ut av hallen og få en større trygghet ved eventuell evakuering.

Hjemmestyrke-museets Venner D14.2

Kr. 18 000,- til Produksjon av hefte om Venneforeningens 50-årige historie

Venneforeningen var 50 år i 2019 og det er skrevet et hefte på 60 sider med historien om foreningens første 50 år. Foreningen trenger støtte for å få trykket og produsert heftet.

Folkedansklubben KAVAL

Kr. 15 000,- til Innkjøp av PC med høyttalere og cd-spiller

KAVAL er avhengig av godt avspillings- og lydanlegg for å kunne spille av musikk ved de ulike arrangementene og på øvingskveldene. De ønsker derfor å kjøpe inn ny PC for nedlasting og behandling av musikk, samt lydanlegg og cd-spiller som skal kobles til PC'en.

Ringerike Barne og Ungdomskor (KorAll)

Kr. 20 000,- til Innkjøp av miksepult og trådløse håndholdte mikrofoner

KorAll (Ringerike Barne- og Ungdomskor) har tidligere fått støtte til innkjøp av mikrofoner (mygger), men har ikke nok utganger på miksepulten til alle myggene. De skal nå kjøpe ny miksepult, og ønsker også støtte til innkjøp av noen trådløse håndholdte mikrofoner.

Operafest Røykenvik

Kr. 70 000,- til Ungdommens Operaorkester

Operafest Røykenvik startet i januar 2019 opp et eget talentutviklingsprosjekt, Ungdommens Operaorkester, der man samlet noen av de beste unge musikerne fra Hadeland, Ringerike, Nittedal og Gjøvik/Toten/Land. Målet er å utvikle talenter innen klassisk orkestermusikk og klassisk vokal. Sparebankstiftelsen støtter Operaorkesteret i 2020 med kr 10.000 pr. deltaker fra Ringerike og Hole, totalt inntil kr 70.000.

Ådal IL

Kr. 8 000,- til Innkjøp av nedsenkbare tverrliggere i Benterudhallen

Ådal IL søker på vegne av 4 håndballklubber. I den nye Benterudhallen er det håndballmål uten nedsenkbare tverrliggere. Målene blir derfor for store for mange av de yngre spillerne. Det trengs to nedsenkbare tverrliggere, og disse kan nå kjøpes inn.

Hønefoss ungdomskorps

Kr. 75 000,- til Innkjøp av vibrafon og gong

Korpsene på Ringerike har så langt ikke hatt slagverksinstrumentene vibrafon og gong, og har derfor lånt disse utenfor distriktet. Det er nå ønske om å kjøpe inn egne instrumenter. Instrumentene skal stå på Ringerike kultursenter og skal kunne benyttes av alle korpsene på Ringerike. Sparebankstiftelsen har også tidligere støttet innkjøp av spesialinstrumenter i litt høy prisklasse, og støtter også denne gang.

RINGERIKE GOLFKLUBB

Kr. 50 000,- til Hugging av trær og opparbeidelse av areal ved golfbanens parkeringsplass

Klubben ønsker å hugge, rydde og planere et areal på 5 dekar mellom E16 og klubbens parkeringsplass slik at dette kan tilsås og klippes med Fairwayklipper. Banen vil derved bli bedre eksponert mot alle som passerer på europaveien.

Ringerike knivlag

Kr. 30 000,- til Innkjøp av cargohenger

Knivlaget deltar hvert år på flere arrangementer der de må ha med en god del utstyr. For lettere å kunne lagre og transportere utstyret ønsker de å kjøpe inn en cargohenger som skal innredes til formålet.

Norsk samferdselshistorisk senter

Kr. 50 000,- til Forprosjekt for mulig ny plassering i Asbjørnsens gate

Samferdselshistorisk Senter må flytte fra nåværende område ved Hønefoss jernbanestasjon ved bygging av Ringeriksbanen. Senteret er i dialog om overtakelse av Ringerike kommunes tidligere anlegg for teknisk sektor i Asbjørnsens gate. Sparebankstiftelsen støtter et forprosjekt over mulig anvendelse av området.

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Kr. 6 000,- til Frakt av utstillingen "Kjenn din bonde" til og fra Søndre Torv

Kjenn din bonde er en fotoutstilling om hverdagen til bønder som skal knytte forbrukeren og bonden nærmere hverandre. Utstillingen skal stå tre uker på Søndre Torv i Hønefoss sommeren 2020. Støtten dekker frakt av utstillingen til og fra Hønefoss.

Solobservatoriet v/Tycho Brahe Instituttet AS

Kr. 300 000,- til Arrangering av kurset Levende Naturfag i Ringerike/Hole i skoleåret 2020/-21

Levende Naturfag er en serie lærerkurs som øver lærere i utforskende undervisningsmetoder i naturfag i skolens nærmiljø. Undervisningsmetodene gir elevene et bedre læringsutbytte, gjennom kombinasjonen av gode faglige opplegg, fysisk aktivitet og friluft. Solobservatoriet ønsker å utvikle egne lærerkurs i Levende Naturfag-serien for Ringerike og Hole, hvor de vil ta utgangspunkt i regionens lokale naturforhold. Sparebankstiftelsen støtter kursene for skoleåret 2020/-21.

Nyhus Kretslag

Kr. 220 000,- til Oppgradering av Nyhus Grendehus

Nyhus Kretslag ved Sperillen i Ådal ønsker å oppgradere Nyhus Grendehus, som tidligere var Nyhus skole. Det skal bygges nytt toalettbygg med ett HC-toalett og ett vanlig toalett, som skal benytte et nytt mini renseanlegg. I tillegg skal det bygges ny terrasse.

IL Holeværingen

Kr. 220 000,- til Innkjøp av gummibelter til løypemaskinen

Løypelaget i Holeværingen ønsker gummibelter til løypemaskinen i tillegg til dagens belter med aluminiumsribber. Gummibelter kan benyttes på sommeren til sletting av pløyd mark og kan også benyttes store deler av vinteren. Sparebankstiftelsen har tidligere støttet innkjøpet av løypemaskinen.

Hønefoss Blåseoktett

Kr. 30 000,- til Innkjøp av ny euphonium og nye notesett

Noen av instrumentene til Blåseoktetten er i dårlig forfatning, spesielt euphoniumen. Det skal også satses på nytt repertoar og da trengs nye notesett. Sparebankstiftelsen innvilger støtte til både instrument og noter.

Ådal Skytterlag

Kr. 390 000,- til Bygging av 15-meters innendørs skytebane

I 2018 innviet Ådal skytterlag sitt nye Somma skytterhus. Laget skal nå bygge en ny 15-meters innendørs skytebane i kjelleren på nybygget. Sparebankstiftelsen støttet byggingen av skytterhuset og støtter også den innendørs skytebanen.

Puttemyras venner

Kr. 350 000,- til Pumptrack-bane på Puttemyra

Ringerike sykkelklubb og Jevnaker speiderforening står bak Puttemyras venner, som har som mål å utvikle Puttemyra i Jevnaker til et anlegg for idrett og aktivitet for alle. Det skal nå anlegges en pumptrack-bane der det også blir egen bane for parabrukere.

Høy på landet AS

Kr. 150 000,- til Mat- og gårdsfestival 2020

Mat- og gårdsfestivalen på Jevnaker skulle arrangeres for andre gang i 2020 og Sparebankstiftelsen innvilget også støtte for andre gang. Etter tildelingen av støtten er festivalen dessverre blitt avlyst på grunn av korona-pandemien.

Ringerike sykkelklubb

Kr. 320 000,- til Oppstart av damelag og bruk av tidligere rusmisbrukere

Sykkelklubben har en nystartet damesatsing og skal starte et damelag. Samtidig ønsker de å hjelpe tidligere rusmisbrukere ved å gi disse arbeidsoppgaver tilknyttet laget. Sparebankstiftelsen støtter prosjektet og forutsetter at syklene skal kunne benyttes av klubbens ryttere med lokal tilhørighet når damelaget ikke lenger skal benytte syklene.

Universitetet i Sørøst-Norge

Kr. 2 000 000,-

Samarbeidsavtale for 2020 og 2021 om videreutvikling av Campus Ringerike. Støtten skal bl.a. benyttes til etablering og implementering av nye studieprogram, kompetansestyrking, internasjonal akkreditering, regionalt partnerskap og traineeplasser, samt regionale fagnettverk og linjeforeninger. Det ytes en støtte på kr 1 mill. i 2020 og kr 1 mill. i 2021.

Kulturhus i Hønefoss

Kr. 80 000 000,-

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen har gitt styret fullmakt til å fatte vedtak om at Sparebankstiftelsen gir gaver over de neste årene med en samlet ramme på inntil kr 80 mill. med formål å kjøpe og oppgradere Hønefoss Bru 3, der Stiftelsen Ringerike Kultursenter holder til. Målet er å etablere et fullverdig kulturhus i Hønefoss.

Ringerike gründerpris - Fuel of Norway

Kr. 100 000,-

Sparebankstiftelsen har opprettet en gründerpris for Ringeriksregionen. Gründerprisen kan deles ut hvert år og ble første gang utdelt i 2019. Årets gründerpris ble tildelt Fuel of Norway ved Erlend Søraker.

Hole sokn

Kr. 90 000,- til Ny flombelysning av Hole kirke

Nåværende belysning av Hole kirke er ikke tilfredsstillende og er moden for utskifting. Ny flombelysning vil ha tre lyskastere på hver langvegg og en i hver gavlvegg. Lions Club Hole har vist et stort initiativ og støtter prosjektet både med penger og stor dugnadsinnsats. Sparebankstiftelsen støtter også ny flombelysning.

Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse Fengselet

Kr. 2 800 000,- til Bygging av "Luftegården" uteservering

Det gamle Fengselet i Hønefoss drives nå som et lite kulturhus, som også leier ut deler av lokalene til restaurantdrift. Det er bygget en ny overbygget uteservering i glass, "Luftegården uteservering", som sikrer uteservering uavhengig av værforhold og forlenger sommersesongen. Sparebankstiftelsen støtter kulturstiftelsens oppføring av "glasshuset".

Film om Per Inge Bjørlos kunst

Kr. 15 000,- til Film om Per Inge Bjørlos kunst og kunstneriske virksomhet

Film om Per Inge Bjørlos kunst og kunstneriske virksomhet. Per Inge Bjørlo regnes som en av Norges fremste samtidskunstnere og er en internasjonalt anerkjent kunstner. Bjørlo bor på Ringerike.

Haugsbygd IF Skigruppen

Kr. 70 000,- til Innkjøp av sporsetter

I Haugsbygd trengs det en ny sporsetter for oppkjøring av skiløyper med snøscooter i bygda og videre mot Western og Norderhov. Sparebankstiftelsen støtter innkjøpet.

Sentrumsutviklingsprosjektet Erigo - RNF

Kr. 45 000,- til Midlertidig skøytebane på ByPorten

Som en del av sentrumsutviklingsprosjektet i Hønefoss ønskes det anlagt en skøytebane i sentrum av byen. Som et første skritt etableres det en midlertidig skøytebane på tomten ByPorten ved innkjøringen til byen sørfra. Sparebankstiftelsen støtter tiltaket og håper på et yrende liv på og rundt banen.

Skiforeningen LU Ringerike, Hole og Jevnaker

Kr. 160 000,- til Ny snøscooter til løypekjøring fra Ringkollen

Skiforeningen benytter to snøscootere til oppkjøring av skiløyper fra Ringkollen, i tillegg til den store løypemaskinen. Den ene snøscooteren er utslitt og må byttes ut. Sparebankstiftelsen støtter Skiforeningens lokalutvalg ved kjøp av ny scooter, slik at det blir fine skiløyper i Nordmarka og på Krokskogen.

Norges Musikkorps Forbund Øst

Kr. 180 000,-

Sommerkursfond Ringerike. NMF arrangerer sommerkurs for unge korpsmusikere. Fondet skal dekke hele eller deler av deltakeravgiften for korpsmusikanter fra Ringerike og Hole som ønsker å delta på kurs, men som ikke har råd. Støtten innvilges totalt for årene 2019, 2020 og 2021.

Skiforeningens lokalutvalg Ringerike, Hole og Jevnaker

Kr. 10 000,- til Innkjøp av borhammer med bor

Skiforeningens løypebas trenger en kraftig borhammer som skal brukes til å bore i stein i løypenettet. Skiforeningens lokalutvalg får støtte av Sparebankstiftelsen til innkjøpet.

Ringerike Ishockeyklubb

Kr. 70 000,- til Utvidelse av lydanlegget i Schjongshallen

Det er foretatt betydelige oppgraderinger av Schjongshallen de senere årene. Lyddekningen i nedre del av hallen er imidlertid svak og ishockeyklubben får støtte til utvidelse av lydanlegget i hallen.

Haug Bygdelag

Kr. 45 000,- til Utskifting av spirene på Haugvang

De fire spirene på taket i gavlveggene på Haugvang er råtne og må skiftes ut. Montasjen må av sikkerhetsmessige årsaker foretas av godkjente håndverkere, og Sparebankstiftelsen støtter arbeidet.

Universitetet i Sørøst-Norge

Kr. 2 000 000,-

Ringerike utvikling m.fl.

Kr. 50 000,- til "Jul i Hønefoss" 2019

"Jul i Hønefoss" skal arrangeres 6.-8. desember 2019. Ringerike utvikling, Kulturstiftelsen Fengselet m.fl. ønsker å skape en stemningsfull førjulstid i Hønefoss sentrum med julemarked, julehandel, sang, musikk og mange aktiviteter. Siden dette er viktig for å fremme betydningen og utviklingen av sentrum, bidrar Sparebankstiftelsen med støtte.

Forskerfabrikken Norge

Kr. 234 000,- til Arrangering av sommerskoler i naturvitenskap i Hønefoss og Hole

Forskerfabrikken arrangerer én ukes sommerskoler i naturvitenskap, som biologi, kjemi, fysikk og teknologi. Sparebankstiftelsen gir kr 78.000 pr. år for årene 2020, 2021 og 2022 til arrangering av sommerskolene i Hønefoss og Hole.

Stiftelsen Ringkollkapellet

Kr. 120 000,- til Oppgradering av kjøkkenet og ny alarmsentral i Ringkollkapellet

Ringkollkapellet brukes til overnatting av forskjellige grupper, som idrettslag, speidergrupper og private, i tillegg til kirkelige aktiviteter. Kapellet trenger nå nytt kjøkken og ny alarmsentral, og Sparebankstiftelsen gir støtte til oppgraderingen.

Korps i skole/Klassekorps

Kr. 265 000,-

Brystkreftforeningen Ringerike og omegn

Kr. 13 000,- til Lyssetting av Oppgangssaga ifm. Rosa Sløyfe-aksjonen

Brystkreftforeningen får støtte til rosa lyssetting av skulpturen Oppgangssaga i Hønefossen ifm. Rosa Sløyfe-aksjonen 2019.

KorAll - Ringerike Barne- og Ungdomskor

Kr. 40 000,- til Innkjøp av trådløse mikrofoner (mygger)

KorAll trenger flere trådløse mikrofoner (mygger) for å bedre lydkvaliteten ved konserter og forestillinger. Sparebankstiftelsen støtter innkjøpet.

Bootcamp Hønefoss

Kr. 400 000,- til Innkjøp av mobile, oppblåsbare hindre

På Helgelandsmoen ligger landets største treningsanlegg for hinderløp, bygget opp av Bootcamp Hønefoss. I år investerer foreningen i en hinderbane med mobile, oppblåsbare hindre, som støttes av Sparebankstiftelsen.

Norderhov Ungdoms og Idrettslag

Kr. 250 000,- til Oppgradering av Trygstadbanen

Trygstadbanen, som er NUIL's fotballbane, er en naturgressbane, som nå er moden for oppgradering. Som en del av oppgraderingen er det også ønske om montering av lyskastere slik at banen får flombelysning.

Ringerike Modellflyklubb

Kr. 25 000,- til Innkjøp av snøfreser

Modellflyklubben har en flott modellflystripe på Lamyra på Helgelandsmoen. For å holde oppe aktiviteten vinterstid får klubben støtte til innkjøp av snøfreser til brøyting av flystripen.

IL Holeværingen

Kr. 65 000,- til Innkjøp av sporslådd

Løypelaget i Holeværingen kjører opp en rekke skiløyper i Hole. For å kjøre opp enda bedre løyper skal det kjøpes inn en sporslådd til bruk bak snøscooteren, og Sparebankstiftelsen støtter innkjøpet.

Hønefoss Øst Rotaryklubb og Hønefoss Ringerike Rotaryklubb

Kr. 17 000,-

De to Rotaryklubbene har fått restaurert et støpt relieff som er opprinnelsen til Hønefoss bys byvåpen, og dette er satt opp i Pottemakerbakken i Hønefoss, bl.a. med støtte fra Sparebankstiftelsen. Relieffet skal også lyssettes, noe som krever litt ekstr

Soknedalen idrettslag

Kr. 700 000,- til Utskifting av lysarmaturer i lysløypa og oppgradering av skianlegget i Blystadkollen

Lysarmaturene i lysløypa på Sokna er gamle og lite miljøvennlige, mens skianlegget i Blystadkollen bør utbedres. Idrettslaget får støtte slik at lysarmaturene i lysløypa kan skiftes ut og Blystadkollen oppgraderes.

Bønsnes kirke

Kr. 400 000,- til Innlegging av vann og installering av sprinkelanlegg i Bønsnes kirke

Bønsnes kirke er en fredet middelalderkirke fra midten av 1200-tallet. Kirken har kirkekunst og inventar hovedsakelig fra 1200-1600-tallet, og er svært sårbar ved brann. Støtten skal gå til innlegging av vann og installering av sprinkelanlegg.

Nes sti- og løypeforening (NSOL)

Kr. 70 000,- til Innlegging av strøm i garasje

Sti- og løypeforeningen ønsker å legge inn strøm i garasjen som huser løypemaskinen og snøscooteren og Sparebankstiftelsen hjelper til med realiseringen.

Ringkollen Jibbers

Kr. 750 000,- til Innkjøp av tråkkemaskin og kjøp av aktiva i alpinanlegget på Ringkollen

Ringkollen Jibbers ønsker å overta aktivaene i alpinanlegget på Ringkollen. De har også planer om å kjøpe ny tråkkemaskin til bruk i anlegget.

Tyristrand Jeger og Fiskeforening

Kr. 60 000,- til Utsetting av ørret i Tyrifjorden

Tyristrand JFF ønsker å sette ut mer settefisk av ørret i Tyrifjorden for å styrke bestanden og bedre fisket. Det skal settes ut forholdsvis stor ørret på ca. 1-1,5 kg.

NMK Hønefoss

Kr. 250 000,- til Tilleggsstøtte til asfaltering og oppgradering av det elektriske anlegget på Eriksplassen

Motorklubben har foretatt asfaltering av banen og oppgradering av det elektriske anlegget på Eriksplassen i Vestre Ådal. Oppgraderingene ble betydelig dyrere enn foreutsatt og Sparebankstiftelsen gir støtte som dekker deler av kostnadsøkningene.

Dronning Tyras Båtforening

Kr. 160 000,- til Utbedring av merkingen av båtleden i Storelva

Båtforeningen har overtatt ansvaret for merking og vedlikehold av båtleden i Storelva. Båtleden er mer brukt enn tidligere og merkingen er gjort for å bedre sikkerheten for folk flest. Merkingen trenger nå utbedring og Sparebankstiftelsen gir støtte til bedring av sikkerheten.

Hønefoss Tennisklubb

Kr. 2 800 000,- til Kapasitetsøkning tennishall

Tennishallen i Hovsmarka kollapset i mars 2019. Forsikringen dekker oppbygging av tilsvarende bygg, men klubben ønsker å bygge en større hall, og bl.a. øke med en innendørsbane og et bedre servicebygg. Kapasitetsøkningen medfører betydelige kostnader.

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Kr. 200 000,- til Inngangsbilletter for elever til Shrek og Fame

Sparebankstiftelsen gir støtte til inngangsbilletter slik at alle elever i 4. klasse ved barneskolene i Ringerike og Hole, sammen med et familiemedlem, kan se forestillingen Shrek høsten 2019 og alle 8. klassinger kan se forestillingen Fame i mars 2020.

Hønefoss Øst Rotaryklubb og Hønefoss Ringerike Rotaryklubb

Kr. 17 000,- til Lyssetting av byvåpen-relieffet

De to Rotaryklubbene har fått restaurert et støpt relieff som er opprinnelsen til Hønefoss bys byvåpen, og satt dette opp i Pottemakerbakken i Hønefoss, bl.a. med støtte fra Stiftelsen. Relieffet skal også lyssettes, noe som krever litt ekstra støtte.

STRANDEN IDRETTSLAG

Kr. 125 000,- til Innkjøp av snøscooter

Stranden IL har planer om å overta ansvaret for kjøring av skiløyper i et større løypenett og trenger en ny snøscooter i tillegg til den gamle. Heretter vil laget kjøre skiløyper både på Holleia, Ask og Snyta/Averøya. Sparebankstiftelsen støtter innkjøpet av ny snøscooter.

Nes Menighetsråd

Kr. 95 000,- til Innkjøp av nye møbler til kirkestua

Nes kirkestue ble offisielt åpnet i april 2019. Møblene i kirkestua er imidlertid i en svært dårlig forfatning. Sparebankstiftelsen, som har gitt støtte til oppgraderingen av kirkestua, gir også støtte til nye bord og stoler.

Hønefoss Ballklubb

Kr. 2 500 000,- til Bygging av en 9'er kunstgressbane og to 3'er kunstgressbaner

Det er behov for flere fotballbaner i sentrum av Hønefoss. HBK får støtte til bygging av en 9'er kunstgressbane og to 3'er kunstgressbaner i Schjongslunden. De nye banene vil komme også de andre klubbene i kommunen til gode.

Hønefoss trekkspillmuseum

Kr. 70 000,- til Flytting av glassmontre og innkjøp av utstyr

Hønefoss Trekkspillmuseum skal innlemmes i Ringerikes museum på Norderhov og trenger støtte til flytting av glassmontre og innkjøp av utstyr ved innflytting i de nye lokalene.

Haugsbygd IF Fotballgruppen

Kr. 430 000,- til Sikring av kunstgressbanen og innkjøp av banetraktor

Kunstgressbanen i Haugsbygd må sikres mot spredning av gummigranulat og Sparebankstiftelsen bidrar med kr 310.000. I tillegg må vedlikeholdet av banen forbedres og Stiftelsen bidrar med kr 120.000 til innkjøp av banetraktor og garasjecontainer.

Steinsletta Havkajakklubb

Kr. 75 000,-

Steinsletta Havkajakklubb er en nyetablert lokal klubb. Sparebankstiftelsen gir oppstartsstøtte til klubben, slik at de bl.a. kan kjøpe nødvendig utstyr og få på plass kajakkhus og kajakkbrygge.

FAU -Veienmarka Ungdomsskole

Kr. 100 000,-

Støtte til flytting, oppsetting og opprustning av ballbinge inkl. nytt kunstgress. Ballbingen som har stått ved Eikli skole flyttes til Veienmarka ungdomsskole.

Stiftelsen Glatved Brygge

Kr. 215 000,-

Sparebankstiftelsen har gitt støtte slik at elever og lærere i 1. klasse ved barneskolene i Ringerike og Hole kan få se forestillingen Rockefroskene på Glatved Brygge i juni 2019. Støtten går til dekning av kostnader til inngangsbilletter og transport.

Tour des Fjords AS

Kr. 250 000,-

Tour of Norway er det sykkelrittet med best deltakelse i hele Skandinavia og får stor nasjonal og internasjonal medieoppmerksomhet. Etter 6 dagers sykling på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet er målgang for rittet på Bybrua i Hønefoss. Sparebankstiftelse

AS Hadeland Glassverk kunst og kultur

Kr. 500 000,-

Sparebankstiftelsen har gitt støtte slik at elevene i 5., 6. og 7. klasse ved barneskolene i Ringerike og Hole kan få se utstillingen Van Gogh Alive ved Hadeland Glassverk sommeren 2019. Støtten går til dekning av kostnader til inngangsbilletter og transp

HOLE HISTORIELAG

Kr. 50 000,-

Jørgen Moe samlet rundt 1845-1850 inn en rekke folkeviser som ikke tidligere er publisert. Ørnulf Hodne har skrevet bok om disse folkevisene som utgis i samarbeid med Hole historielag. Sparebankstiftelsen støtter trykkingen av boken.

RINGERIKE TAEKWONDO KLUBB

Kr. 150 000,-

Istandsetting av nye klubblokaler i nordre bru-kar under bybrua i Hønefoss. Klubben har også tidligere fått støtte fra Sparebankstiftelsen til oppussingen, men det har kommet ytterligere uforutsette kostnader.

RingTur.no

Kr. 80 000,-

RingTur.no gir forslag til turer i den fine Ringeriksnaturen. Det blir både bilder, korte filmer og gode historier fra turforslagene. Sparebankstiftelsen har gitt nettstedet en oppstartsstøtte.

Ringerike utvikling AS

Kr. 500 000,-

Støtte til byfestival i Hønefoss i juni 2019 i forbindelse med sykkelrittet Tour of Norway.

Hallingby Skolekorps

Kr. 80 000,- til Innkjøp av uniformer og hatter

Skolekorpset på Hallingby har fått flere medlemmer og trenger flere uniformer. Sparebankstiftelsen støtter innkjøp av uniformer og hatter.

Øvre Buskerud Krets av Norges Speiderforbund

Kr. 20 000,- til Innkjøp av speiderutstyr

Speiderne trenger utstyr til bruk på kretsleiren i 2019 ved Buvannet innerst i Strømsoddbygda. Utstyret vil også kunne brukes videre ved arbeidet i de ulike speidergruppene.

NMK Hønefoss

Kr. 300 000,- til Innkjøp av traktor

NMK Hønefoss trenger traktor til bruk på Eriksplassen. Traktoren skal benyttes til preparering av banen, brøyting om vinteren og skraping etter trening og løp. Sparebankstiftelsen støtter innkjøpet.

Høy på landet

Kr. 100 000,- til Arrangering av en todagers mat- og gårdsfestival på Jevnaker i 2019

Organisasjonen "Høy på landet" skal arrangere en todagers mat-og gårdsfestival på Jevnaker i 2019. Festivalen er et arrangement for hele Hadelands- og Ringeriksregionen. Sparebankstiftelsen støtter festivalen.

IL HOLE CYKLEKLUBB

Kr. 130 000,- til Videreutvikling av Vik sykkelpark

Sykkelparken på grusbanen på Vik ble anlagt i 2018 med støtte fra Sparebankstiftelsen. Allerede nå kommer det ønske om videreutvikling av banen med bl.a. mini pump track for de minste, progressiv hopplinje og skills-område. Sparebankstiftelsen støtter også videreutviklingen.

Venner av Vegård Eiendom

Kr. 50 000,- til Maling av gamleskolen og tak på søppelstasjon

Gamleskolen ved tidligere Vegård skole, som nå tilhører Åsa Vel, trenger maling og søppelstasjonen trenger tak. Mesteparten av arbeidet gjøres på dugnad, og Sparebankstiftelsen gir litt støtte.

Almemoen velforening

Kr. 200 000,- til Etablering av aktivitetspark

Velforeningen ønsker å etablere en aktivitetspark i det store boligområdet i utkanten av Hønefoss. Anlegget vil få både klatre- og lekeinstallasjoner, leketog og -biler, samt hinderløype med styrketreningselementer. Sparebankstiftelsen støtter etableringen.

Hole Frivilligsentral

Kr. 50 000,- til Renovering av kjøkkenet til Frivilligsentralen

I lokalene til Hole Frivilligsentral er det behov for renovering av kjøkkenet og ny kjøkkeninnredning. Sparebankstiftelsen støtter oppgraderingen.

Hole Frivilligsentral

Kr. 50 000,- til Oppføring av lavvo på Sundvollstranda

Hole Frivilligsentral ønsker å oppføre en laftet lavvo på friområdet på Sundvollstranda. Sparebankstiftelsen har tidligere gitt støtte til flere prosjekter på Sundvollstranda og bidrar med støtte også denne gang.

Foreningen Kjerratmuseet

Kr. 36 000,- til Materialer i rullebanen ved Hjulhus nr. 5

På Kjerratmuseet i Åsa må trematerialene i rullebanen ved Hjulhus nr. 5 skiftes ut. Arbeidet gjøres på dugnad og Sparebankstiftelsen gir støtte til innkjøp av materialer.

Gomnesfeltet Velforening

Kr. 250 000,- til Innkjøp og oppsetting av ballbinge

Velforeningen ønsker å sette opp en ballbinge på lekeplassen/tennisbanen på Gomnes. Ballbingen vil bli en del av et nærmiljø-anlegg for området. Sparebankstiftelsen støtter innkjøp og oppsetting av ballbingen.

Sokna Leirdueklubb

Kr. 140 000,- til Innkjøp av 5 leirduekastere på Trampen Skytebane

Leirdueklubben har bygget opp en av de beste haglebanene i landet, bl.a. med støtte fra Sparebankstiftelsen. Klubben ønsker nå å utvide anlegget på Trampen Skytebane med ytterligere 5 leirduekastere og Sparebankstiftelsen støtter innkjøpet.

Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk

Kr. 500 000,- til Utvikling av bergverksmuseum - utstyr til første fase

Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk ønsker å utvikle et bergverksmuseum på eiendommen til det tidligere Ringerike Nikkelverk. Sparebankstiftelsen støtter innkjøp av utstyr til første fase av utviklingen.

Vang skoles musikkorps

Kr. 150 000,- til Innkjøp av uniformer, instrumenter og tilhenger

Musikkorpset trenger en del nye uniformer og instrumenter, samt en tilhenger for frakt av utstyr. Sparebankstiftelsen støtter innkjøpet.

Tranby IL

Kr. 200 000,- til Innkjøp av ATV med utstyr

Idrettslaget på Tranby skal kjøpe ATV med belter og prepareringsutstyr for skiløyper. Det kjøres opp skiløyper både på Holleia og nede i bygda. Sparebankstiftelsen gir støtte til anskaffelsen.

Ringerike Sykkelklubb

Kr. 200 000,- til Planlegging og gjennomføring av NM i landeveissykling 2019

Sykkelklubben arrangerer Norgesmesterskapet i landeveissykling på Røyse i juni 2019. Sparebankstiftelsen gir støtte til planlegging og gjennomføring av NM.

Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss

Kr. 30 000,- til Varmekabler i takrenner og nedløp

Fontenehuset ønsker å sikre takrenner og nedløp mot snø og istapper. Sparebankstiftelsen gir støtte til varmekabler og nødvendige tilkoblinger.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen

Kr. 500 000,- til Etablering av Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Hønefoss

Stiftelsen Kirkens Bymisjon ønsker å etablere seg i Hønefoss og har kostnader ved oppstart av virksomheten. Sparebankstiftelsen støtter etableringen.

Nakkerud Ungdomslag

Kr. 500 000,- til Oppgradering av lokalet Tyrihall

Lokalet Tyrihall på Nakkerud trenger oppgradering. I første omgang gjelder dette kjøkkenet, toalettene og det elektriske anlegget. Sparebankstiftelsen støtter oppgraderingen.

Miniseminar om Per Inge Bjørlos kunst

Kr. 20 000,-

Miniseminar om Per Inge Bjørlos kunst og kunstneriske virksomhet på Kunstnernes Hus i januar 2019. Per Inge Bjørlo regnes som en av Norges fremste samtidskunstnere og er en internasjonalt anerkjent kunstner. Bjørlo bor på Ringerike.

DaCapo

Kr. 15 000,-

Innkjøp av lydanlegg bestående av forsterker, høyttaler, mikser, mikrofoner og ledninger.

Operafest Røykenvik

Kr. 50 000,-

Ungdomssatsing og talentutvikling innenfor klassisk orkestermusikk og klassisk vokal med målsetting om å danne et eget filharmonisk orkester for ungdom. Det tas sikte på å hente talenter fra både Hadeland, Land og Ringerike. Støtten gjelder for 2019.

Hole menighetsråd

Kr. 100 000,-

Fullførelse av orgelet i Hole kirke ved montering av en rekke på 56 orgelpiper. Barokkorgelet i Hole kirke ble tatt i bruk i 2003, men pengemangel hindret at orgelet ble komplett ferdig. Nå fullføres orgelet.

Heradsbygda IL

Kr. 165 000,-

Sikring av kunstgressbanen på Heradsbygda Stadion mot spredning av gummigranulat.

Ask Utvikling

Kr. 23 000,-

Oppføring av informasjonstavle med tilhørende benk på Ask.

IL Holeværingen

Kr. 260 000,-

Sikring av kunstgressbanene for 11'er og 7'er-fotball på Svendsrudmoen mot spredning av gummigranulat.

Skollerud Grendelag

Kr. 30 000,-

Innkjøp av nye bord til Skollerud Grendehus.

Ådal IL

Kr. 350 000,-

Innkjøp av løypemaskin til oppkjøring av skiløyper. Løypemaskinen skal kjøre opp løyper med utgangspunkt fra Hallingby. Nåværende løypemaskin på Hallingby flyttes opp til Ringmoen.

Tyristubben IF

Kr. 140 000,-

Sikring av kunstgressbanene for 11'er og 7'er-fotball på Tyristrand mot spredning av gummigranulat.

Norderhov og Ask menighetsråd

Kr. 20 000,-

Innkjøp av møbler til kirkestua ved Norderhov kirke.

Ringerike Næringsforening

Kr. 1 000 000,-

Støtte til byutviklingsprosjektet Erigo. Prosjektet er delt opp i fire delprosjekter: a) Lett tilgjengelig sentrum, b) Riktig innhold i sentrum, c) En by med en tydelig posisjon og godt omdømme, d) Flere møteplasser i sentrum og en grønnere by. Det er innvilget en støtte på kr 500.000 pr. år i to år. Støtten skal maksimalt tilsvare støtten fra det offentlige.

Amcar Hønefoss

Kr. 85 000,-

Installering av trappeheis i klubblokalene i Hen Mølle.

Refugees welcome to Ringerike

Kr. 10 000,-

Transport m.m. av vanskeligstilte flyktningefamilier til julemarkedet på Hadeland Glassverk.

Norges Musikkorps Forbund Øst

Kr. 450 000,-

Prosjektet FeriePuls og praktikantprogram for ungdom. Dette er et lavterskel ferieseminar åpent for alle, men med hovedfokus på barn som lever under vedvarende lavinntekt eller har språklig minoritetsbakgrunn. Støtten gjelder for årene 2019, 2020 og 2021 og gjelder for barn og ungdom fra Ringerike og Hole.

Ringerike Idrettsråd

Kr. 250 000,-

Gjennomføring av forprosjekt for NM-Veka 2020. Idrettsrådet m.fl. ønsker at Ringeriks-regionen blir arrangør av NM-Veka 2020. Idrettsrådet engasjerer en prosjektleder for å jobbe med forprosjektet og levere en god søknad til Norges Idrettsforbund.

Ringerike Idrettsråd

Kr. 35 000,-

Utarbeidelse av mulighetsstudie for idrettsanlegg i Hovsmarka.

Ringerike Folkedansgruppe

Kr. 15 000,-

Innkjøp av piqueskjorter med logo.

Tyristrand Jeger og Fiskeforening

Kr. 60 000,-

Utsetting av stor settefisk av ørret i Tyrifjorden.

Stiftelsen Bjerkely

Kr. 150 000,-

Bygging av redskapslager på eiendommen Bjerkely.

Hjertestartere til lag og foreninger i Ringerike og Hole

Kr. 500 000,-

Gavepott på kr 500.000 for støtte til innkjøp av hjertestarter inkl. skap og opplæringskurs til lag og foreninger i Ringerike og Hole. Støtten innvilges etter søknad og kan utgjøre inntil kr 20.000 pr. lag og forening. Det er en forutsetning at gavemottaker melder seg inn i det offentlige hjertestarterregisteret.

Hardraade Vikingskip Forening

Kr. 1 500 000,-

Bygging av fullskala vikingskip til bruk på Tyrifjorden og Steinsfjorden. Støtten utgjør inntil kr 1,5 mill. fordelt over tre år og skal maksimalt tilsvare støtten fra det offentlige.

Ringerike utvikling

Kr. 800 000,-

Støtte til det toårige omdømmeprosjektet "På alles lepper - 2018-2020". Støtten gjelder det første året av prosjektperioden.

Brystkreftforeningen Ringerike og omegn

Kr. 13 000,-

Opplysning av skulpturen Oppgangssaga i Hønefossen ifm. Rosa Sløyfe-aksjonen 2018.

Ringerike Golfklubb

Kr. 20 000,-

Innkjøp av hjertestarter inkl. skap og opplæringskurs.

Ringerike Ishockeyklubb

Kr. 175 000,-

Opprusting av kiosk, kjøkken og kafé i Schjongshallen. Det kjøpes inn nye hvitevarer på kjøkkenet og nye bord og stoler i kaféen, samt at kaféen males.

Hen Grendehus

Kr. 350 000,-

Oppgradering av Hen Grendehus. Utvendige panel skal byttes ut, nye vinduer skal settes inn og det skal lages handicaptoalett.

Haugsbygd IF og Vang skoles musikkorps

Kr. 300 000,-

Gjennomføring av forprosjekt for ny flerbrukshall i Haugsbygd.

IL Holeværingen

Kr. 500 000,-

Innkjøp av løypemaskin til oppkjøring av skiløyper i Hole.

Klassekorps / Korps i skole

Kr. 198 600,-

Innkjøp av instrumenter, utstyr og læreverk ifm. innføring av Klassekorps på skolene Hallingby, Vang og Kirkeskolen.

Musikkorpsene på Ringerike

Kr. 350 000,-

Gave på kr 25.000 til alle distriktets musikkorps i anledning av at Norges Musikkorps Forbund er 100 år i 2018, samt at det er Musikkorpsenes år.

Hønefoss og Ringerike Rotaryklubb

Kr. 600 000,-

Produksjon av film om 2. verdenskrig på Ringerike. Filmen vil dekke viktige hendelser på Ringerike under krigen. Det er et mål å ha filmen ferdig til 2020, 80 år etter invasjonen og 75 år etter frigjøringen av Norge.

Barneskolene i Ringerike og Hole

Kr. 312 885,-

Ett skolesett til hver skole til prosjektet "Utetimen". "Utetimen" har fokus på økonomiforståelse, fysisk aktivitet og trafikksikkerhet. Norges Skiforbund er engasjert i prosjektet.

Ringerike Næringsforening

Kr. 60 000,-

Produksjon av fem korte filmer om lokale næringsutviklingsområder.

Hole historielag

Kr. 40 000,-

Produksjon av hefte/bok om kunstmaleren Anders Castus Svarstad fra Hole.

Sollihøgda Jeger og Fiskerforening

Kr. 400 000,-

Bygging av sportingbane for hagle, drenering av skyteanlegget, bygging av lagerhall, samt innkjøp av beitepusser til traktor og gressklipper på Høgås i Hole.

Den Norske Opera & Ballett

Kr. 70 000,-

Prosjektet "På tå hev". Prosjektet har som formål å utvikle og øke interessen og forståelsen for dans og dansekultur ved å la ungdom få danse selv. Støtten er øremerket for bruk i kommunene Ringerike og Hole.

Ringerike og Hole Røde Kors

Kr. 550 000,-

Innkjøp av 9-seters bil. Bilen skal benyttes under beredskap, søk og redning, samt til omsorgsaktiviteter og ungdomsaktiviteter.

Buttentjern Jaktskytesenter

Kr. 300 000,-

Tilleggsstøtte til bygging av ny storstue (klubbhus) og ferdigstilling av haglebanene ved anlegget på Buttentjern.

Stiftelsen Glatved Brygge

Kr. 450 000,-

Ferdigstillelse av gjestebryggen på Glatved, samt utarbeidelse av en helhetlig plan for hele Glatvedområdet.

Åsa Vel

Kr. 100 000,-

Istandsetting av bygde-/skolekjøkken, samt kjøkkenhage og drivhus, ved gamle Vegård skole.

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Kr. 100 000,-

Støtte til å foreta beregninger for å frembringe et kostnadsanslag for ønskede omgjøringer av kultursenteret i hht. utarbeidet mulighetsstudie.

Stiftelsen Glatved Brygge

Kr. 194 000,-

Inngangsbilletter og transport til forestillingen Rockefroskene på Glatved Brygge i juni 2018 for alle elever og lærere i 1. klasse ved barneskolene i Ringerike og Hole.

Nes Sti- og Løypeforening

Kr. 20 000,-

Innkjøp av byggtørke og isolering av garasje til løypemaskin.

Hønefoss Hundeklubb

Kr. 55 000,-

Legging av nytt underlag på gulvet (aguilitymatte) og riving av vegg i treningslokale.

Ringerike Quilteklubb

Kr. 20 000,-

Innkjøp av stoff/materialer og innhold til toalettmapper for å gi ferdigsydde toalettmapper til brukere på Ringerike Krisesenter.

Haug Bygdelag

Kr. 680 000,-

Utskifting av utvendig kledning og etterisolering av lokalet Haugvang.

Haug Bygdelag

Kr. 120 000,-

Utskifting av vinduer på lokalet Haugvang.

Decibel

Kr. 20 000,-

Innkjøp av transportabelt elektrisk piano.

Foreningen Kjerratmuseet

Kr. 21 000,-

Legging av gummimembran i vannrenne til hjulhus nr. 5.

IL Holeværingen

Kr. 445 000,-

Bygging av beachhåndballbaner, bygging av hinderløype for barn og innkjøp av ny gressklipper.

Venneforeningen Krokkleiva

Kr. 500 000,-

Utbedring av Krokkleiva som kulturminne og turvei. Støtten gjelder for utbedringer i årene 2018 og 2019.

DNT Ringerike

Kr. 350 000,-

Restaurering av gammel koie og bygging av ny koie ved Vikerkoia.

DNT Ringerike

Kr. 250 000,-

Gjenreising av Hovinkoia på Holleia.

IL Hole Cykleklubb / Krokskogen Sykkelklubb

Kr. 150 000,-

Bygging av bane for mountainbike og skicross på Vik.

Gründere / Ringerike EtablererSenter

Kr. 75 000,-

Forprosjekt for å utrede støtteordninger til gründere.

Ringerike Svømmeklubb

Kr. 100 000,-

Sommerskole i svømming for barn sommeren 2018. Hovedfokus på sommerskolen vil være vanntilvenning, grunnleggende svømmeferdigheter og førstehjelp.

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Kr. 1 500 000,-

Fornying av lyset og lyssystemet i salen på Byscenen og oppgradering av galleriet.

Veme Sportsklubb

Kr. 265 000,-

Innkjøp av ny snøscooter med sporslådd og kompaktor, samt oppstartsstøtte.

Fossekallen IL

Kr. 35 000,-

Produksjon av o-kart over Eikli-området. Kartet skal brukes til tur- og stolpeorientering.

Stiftelsen Randsfjordfestivalen

Kr. 300 000,-

Etablering av vannpark på Jevnaker. Vannparken er en flytende hinderbane på 60x60 meter og er et regionalanlegg for Ringerike og Hadeland.

Sokna Leirdueklubb

Kr. 100 000,-

Innkjøp av ATV med henger.

Stiftelsen Kistefos-Museet

Kr. 3 000 000,-

Bygging av nytt museumsbygg/kunsthall over Randselven.

IF Villmann Hønefoss

Kr. 45 000,-

Innkjøp av stillas til hindere - tilleggsbevilgning pga høyere pris

IL Holeværingen

Kr. 100 000,-

Innkjøp av ny snøscooter til oppkjøring av skiløyper.

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Kr. 175 000,-

Utarbeidelse av mulighetsstudie for kultursenteret

Støtte til fotballspillere i lavinntektsfamilier

Kr. 250 000,-

Støtte til å dekke medlemsavgift og aktivavgift for fotballspillere fra lavinntektsfamilier etter behovsvurdering. Støtteordningen gjelder for fotballspillere som spiller på fotballag på barne- og ungdomsnivå i kommunene Ringerike og Hole. Innvilget støttebeløp gjelder totalt for 3 år.

Hønefoss menighetsråd

Kr. 60 000,-

Innvielsekonsert for nytt orgel og festskrift ved orgelinnvielsen i Hønefoss kirke.

Ådal IL

Kr. 200 000,-

Innkjøp av minitraktor med brøyteskjær. Traktoren skal primært benyttes til vedlikehold og brøyting av Hallingby kunstgressbane, men også til brøyting av skøytebanen på den gamle håndballbanen.

Hønefoss speidergruppe

Kr. 175 000,-

Oppgradering av speiderhuset Slottet med uteområder.

Dronning Tyras Båtforening

Kr. 240 000,-

Overhaling av motor og gear på båten Dronning Tyra, som går på Storelva, Tyrifjorden og Steinsfjorden.

IF Villmann Hønefoss

Kr. 100 000,-

Oppstartsstøtte og støtte til innkjøp av utstyr. Villmann trenger å kjøpe inn materiell og utstyr til hindere, slik som tau og tau-nett, stillasrigger og plastrør av ulike dimensjoner.

Foreningen Schjongsløpene med flere

Kr. 500 000,-

Innkjøp av tidtakersystem og tidtakerbod. Hele 10 lokale lag og foreninger har gått sammen om et felles tidtakersystem til bruk ved ulike løpsarrangementer i distriktet.

Skiforeningens lokalutvalg Ringerike, Hole og Jevnaker

Kr. 4 500 000,-

Anleggelse av snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. Både Skiforeningen og skiklubber på Ringerike ønsker anlegget for å bedre snøforholdene på Ringkollen.

IL Holeværingen

Kr. 700 000,-

Utvidelse av parkeringsplass, bygging av ny garasje og oppsetting av skillevegg i Holehallen.

Ringerike Næringsforening

Kr. 140 000,-

Støtte til et forprosjekt til et mulig senere større byutviklingsprosjekt.

Hørselshemmedes Landsforbund

Kr. 50 000,-

Prosjektet "En moderne hørselsomsorg". Prosjektet skal heve kompetansen hos helse- og omsorgsansatte ved Ringerike sykehus og kommunehelsetjenesten innenfor hørsel og hørselsrelaterte lidelser. Det tas også sikte på å øke kompetansen hos barnehage-, skole- og NAV-ansatte.

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kr. 2 000 000,-

Samarbeidsavtale for 2018 og 2019. Støtten skal bl.a benyttes til etablering av både et nytt master- og et nytt bachelor-studium, nytt professorat, internasjonal akkreditering, regionalt partnerskap og traineeplasser, samt regionale fagnettverk og linjeforeninger. Det ytes en støtte på kr 1.000.000 i 2018 og kr 1.000.000 i 2019.

Hønefoss og Ringerike Rotaryklubb / Hønefoss Øst Rotaryklubb

Kr. 60 000,-

Restaurering og oppsetting av et støpt relieff som er opprinnelsen til Hønefoss bys byvåpen.

Skiforeningen

Kr. 100 000,-

Innkjøp av ny snøscooter på Ringkollen.

Hønefoss menighetsråd

Kr. 50 000,-

Produksjon av festskriftbok ifm. nye Hønefoss kirke.

Hadeland Glassverk kunst- og kulturformidling

Kr. 200 000,-

Støtte til billetter og transport slik at barneskoleelever kan se utstillingen "Eventyr i Mummidalen" på Glassverket.

NovaPro

Kr. 100 000,-

Kvinnenettverket NovaPro er en forholdsvis nystartet forening. Foreningen gis en oppstartsstøtte som bl.a. skal benyttes til utvikling av nettside, grafisk profil og systemutvikling.

Heradsbygda IL

Kr. 2 000 000,-

Bygging av ny fotballhall på Heradsbygda stadion. Hallen vil bedre treningsforholdene for fotballagene i distriktet, spesielt på vinteren. I hallen kan det spilles kamper i 7'er-fotball.

Heftet Ringerike

Kr. 75 000,-

Hefter før år 2000 er scannet, men er ikke søkbare. Det gjøres nå en jobb for å gjøre alle hefter søkbare, slik at det blir enklere å finne igjen gamle artikler.

Ringerike International Youth Film Festival

Kr. 400 000,-

Det innvilges støtte til oppbygging av en ny filmfestival i Hønefoss. Støtten fordeles over 3 år med kr 200.000 i 2017, kr 100.000 i 2018 og kr 100.000 i 2019.

Norderhov Sogneselskap

Kr. 50 000,-

Produksjon av TV-program og film om landbruket på Ringerike.

Bønsnes kirke

Kr. 150 000,-

Reparasjon/utskifting av tak. Det er betydelig råte i det gamle tretaket.

Åskameratene UIL

Kr. 50 000,-

Innkjøp av treningsspeil og musikkanlegg til bruk for dansegruppa.

Hønefoss Ballklubb

Kr. 1 100 000,-

Oppgradering av klubbhuset. Klubbhuset er bygget i 1990 og har stort behov for oppgradering, blant annet for å tilfredsstille kravene til brannvern og brannsikkerhet.

Innovasjonsløft/lag og foreninger

Kr. 124 302,-

Sammen med Innovasjonsløft Ringeriksregionen arrangerer Sparebankstiftelsen to innovasjonskvelder for lag og foreninger i Ringerike og Hole.

Hole historielag

Kr. 50 000,-

Restaurering av småkårshuset. Småkårshuset er flyttet fra Kjellerberget til sin nye plass på Sundvollstranda og skal nå restaureres.

Hole historielag

Kr. 50 000,-

Kjøp av bøker til historielagets Jørgen Moe-samling.

Ringerike kultursenter / barneskolene

Kr. 240 000,-

Kjøp av billetter til forestillingen Oliver for alle elevene ved to klassetrinn ved alle barneskolene i Ringerike og Hole.

Nes Menighetsråd

Kr. 300 000,-

Oppussing av Nes kirkestue, prosjekt 2. Tidligere Nes kapell er omgjort til kirkestue. Prosjekt 2 omfatter primært innvendig ferdigstilling av lokalene inkl. nytt kjøkken.

Fossekallen IL

Kr. 35 000,-

Produksjon av detaljert o-kart over Hovsenga og Hønsand i Hønefoss.Kartet skal benyttes til tur- og stolpe-orientering.

Brystkreftforeningen Ringerike og omegn

Kr. 10 000,-

Opplysning av skulpturen Oppgangssaga i Hønefossen i rosa i oktober ifm. Rosa Sløyfe-aksjonen.

NMK Hønefoss

Kr. 300 000,-

Oppgradering av strømanlegget og asfaltering ved startplassen og i noen svinger på Eriksplassen.

Hole Frivilligsentral/LHL Hole

Kr. 40 000,-

Anleggelse av ny brygge på Sundvollstranda, Sundvollen Brygge. Bryggen blir også tilrettelagt for rullestolbrukere.

Hønefoss Skolekorps/Ullerål Skoles Musikkorps

Kr. 17 000,-

Innkjøp av korpsgensere og T-skjorter

Hønefoss Sportsklubb/Heradsbygda Håndballklubb

Kr. 190 000,-

Klubbene har sammen fått støtte til anskaffelse av beachhåndballmål, oppmerking og brakker til nytt beachhåndballanlegg i Schjongslunden.

Bokprosjektet "Smaken av Ringerike"

Kr. 50 000,-

Produksjon og utgivelse av en kokebok med fokus på lokale mattradisjoner, råvarer og oppskrifter fra Ringeriksområdet.

Fontenehuset Hønefoss

Kr. 100 000,-

Utvikling av ny hjemmeside, siden nåværende hjemmeside er utdatert og ikke fungerer tilfredsstillende.

Ringerike Ishockeyklubb

Kr. 350 000,-

Installering av garderobeskap i brannsikrede rom for de yngre lagene, samt SFO-barn.

Tyristrand LandsByforening

Kr. 40 000,-

Prosjektet med den nye kulturscenen på Tyristrand har blitt større enn antatt og støtte gis til å dekke tilleggskostnader.

Ådal skytterlag

Kr. 380 000,-

Innvendige arbeider på skytterlagets nye klubbhus "Nye Somma Skytterhus" ved det nye skyteanlegget i Somdalen.

Hønefoss Tennisklubb

Kr. 450 000,-

Legging av nytt dekke på gulvet på 2 baner i tennishallen i Hovsmarka.

Ringerike historielag

Kr. 15 000,-

Produksjon av hefte om pølsemakeriene i Hønefoss.

Sollihøgda ski og salongskytterlag

Kr. 25 000,-

Oppussing av klubbhus

Sollihøgda ski og salongskytterlag

Kr. 200 000,-

Utskifting av alle lampene med LED-lamper, samt oppsetting av noen nye lyspunkter, i lysløypa på Sollihøgda.

Kodeklubben Ringerike

Kr. 75 000,-

Innkjøp av hjelpemidler, som roboter, 3D-printere og microchips m.m., til den nystartede klubben for økt kompetanse innen informasjonsteknologi.

IF Tyristubben

Kr. 150 000,-

Idrettsanlegget på Tyristrand fornyes og utvides betydelig, bl.a. med to kunstgressbaner. Støtte gis til ny parkeringsplass ved idrettsanlegget.

Randsfjord Fuglehundklubb

Kr. 20 000,-

Innredning av nytt klubblokale i Hønefoss, inkl. simulator for hagleskyting.

Ringerike Tae Kwon Do Klubb

Kr. 300 000,-

Istandsetting av nye klubblokaler i nordre brukar under bybrua i Hønefoss. Støtten skal dekke tilleggskostnader for ventilasjon og inspeksjonsluker.

Ådal IL

Kr. 130 000,-

Håndballgruppa har fått støtte til bygging av tribune og sekretariatsbod ved beachhåndballbanen på Møltemyra stadion.

Bootcamp Hønefoss

Kr. 250 000,-

Innkjøp av rigger, klatrenett, plastrør, materialer og utstyr til hinderløypa på Helgelandsmoen.

Veme Sangkor

Kr. 20 000,-

Innkjøp av bærbart piano.

Ådal IL

Kr. 100 000,-

Fotballgruppa har fått støtte til å anlegge kunstgressbane for 3'er-fotball på Møltemyra stadion.

Ringerike skytterlag

Kr. 300 000,-

Innkjøp av elektronisk skivesystem til innendørsanlegget i Hønefoss Idrettspark.

Buttentjern Jaktskytesenter

Kr. 2 000 000,-

Bygging av ny storstue (klubbhus) og utbygging av haglebaner ved anlegget på Buttentjern på Eggemoen.

Ringerike O-lag

Kr. 35 000,-

Produksjon av orienteringskart etter sprint-normen over Hvalsmoen.

Ringerike O-lag

Kr. 175 000,-

Innkjøp til "Idrettsplassen skogen", dvs. aggregater, utstyr for GPS-tracking, telt m.m.

Hønefoss Ballklubb

Kr. 140 000,-

Oppstartsstøtte til FFU-laget (fotball for utviklingshemmede) for 2017, 2018 og 2019, samt 2 stk. 3 mot 3 baner.

Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse

Kr. 1 600 000,-

Innkjøp og oppsetting av skulpturen "Kranie" av Per Inge Bjørlo i Fengselshagen.

Bokprosjektet "Vekta av lunge og kråkelyd"

Kr. 50 000,-

Produksjon og utgivelse av en bok om et livslangt kunstnerskap ved Per Inge Bjørlo.

Ringerike Janitsjar

Kr. 75 000,-

Innkjøp av instrumenter og uniformer.

Klassekorps Ullerål og Eikli skoler

Kr. 225 000,-

Innkjøp av instrumenter, utstyr og læreverk ved innføring av Klassekorps/Korps i Skole ved skolene Ullerål og Eikli.

Hønefoss Ungdomskorps

Kr. 30 000,-

Støtte for å få realisert en ny komposisjon for orkesteret.

Speidergruppene i Ringerike og Hole

Kr. 200 000,-

Hønefoss Speidergruppe, 1. Tyristrand Speidergruppe, Sokna Speidergruppe og Tyrifjord Speidertropp har hver fått en støtte på kr 50.000 til innkjøp av nødvendig utstyr.

Dronning Tyras Båtforening

Kr. 225 000,-

Oppgradering av merking i Storelva fra Hønefoss til Tyrifjorden. Merkingen foretas for sikrest mulig seilas i elva for folk flest.

Forskerfabrikken Norge

Kr. 120 000,-

Støtte til sommerskole i naturvitenskap for årene 2017, 2018 og 2019. En ukes fordypning i naturvitenskap for barn i Ringerike og Hole som skal opp i 5. - 7. trinn.

Hønefoss videregående skole

Kr. 250 000,-

Støtte for ett år til prosjektet "Vårt kompetansesenter for fremtidige energiløsninger". Sparebankstiftelsens andel av finansieringen skal benyttes til elevprosjekter og kompetansetilførsel til befolkningen.

Ringerikes Malerklubb

Kr. 40 000,-

Innkjøp av utstyr, som staffelier, utstyr til opphenging og møbler til arbeidsplasser, i nyetablerte lokaler.

Ringerike Modellflyklubb

Kr. 40 000,-

Opparbeidelse av modellflystripe ved Lamyra på Helgelandsmoen, samt innkjøp av utstyr.

Ringerike og Hole Røde Kors Hjelpekorps

Kr. 30 000,-

Innkjøp av personlig vannredningsutstyr til bruk ved søk og redningsaksjoner i og ved elver og vann.

Bokprosjekt om geologi

Kr. 50 000,-

Støtte til bok om den rike geologien på Ringerike, skrevet av geolog G. A. Henstra.

Ringerike Janitsjar/Hønefoss Ungdomskorps

Kr. 95 000,-

Innkjøp av rørklokker med transportkasse, som også kan benyttes av andre korps og orkestre.

Sokna Leirdueklubb/Sokna Jeger og Fiskerforening

Kr. 400 000,-

Innkjøp av utstyr, bl.a. leirduekastere, til skytebanen på Trampen ved Sokna.

Tyristrand LandsByforening

Kr. 200 000,-

Fleksibel scene og lys- og lydutstyr til bruk i Tyristrandhallen og Tyristrand Kulturhus (Tyristua).

Fossekallen IL

Kr. 150 000,-

Skigruppa har fått støtte til oppsetting av lysmaster i Hovsmarka.

Åsa Vel

Kr. 100 000,-

Restaurering av gamle Vegård skole som skal benyttes til forsamlingslokale.

Skiforeningen

Kr. 833 000,-

Innkjøp av ny løypemaskin på Ringkollen.

Skollerud Grendelag

Kr. 35 000,-

Innkjøp og installasjon av 2 varmepumper i Skollerud Grendehus.

Stiftelsen Buskerudmuseet

Kr. 75 000,-

Forprosjekt for å lage et system for arkivering av arkiveringsverdig film fra Ringeriksområdet.

Heradsbygda Idrettslag

Kr. 400 000,-

Bygging av stor garasje til flere maskiner og utstyr som benyttes til drift og vedlikehold av kunstgressanlegg og skiløyper, samt verksted for vedlikehold/reparasjon av utstyret.

Stiftelsen Bjerkely

Kr. 55 000,-

Bygging av gapahuk ved stiftelsens hytte i Vestre Ådal.

Ådal IL

Kr. 90 000,-

Innkjøp av snøscooter med sporsetter til bruk ved Ringmoen.

Hønefoss Trekkspillmuseum

Kr. 70 000,-

Innkjøp av glassmontre til bruk i nye lokaler.

Træsliberiene – bokkomitéen

Kr. 50 000,-

Layout og trykking av boken Træsliberiene.

Hole Frivilligsentral

Kr. 30 000,-

Bygging av badstue på Sundvollstranda.

Heradsbygda Håndballklubb

Kr. 75 000,-

Klubben er forholdsvis nystartet og gis en oppstartsstøtte av sparebankstiftelsen.

Bønsnes kirke

Kr. 50 000,-

Reparasjon av vinduer i kirken.

Stiftelsen Kistefos-Museet

Kr. 300 000,-

Prosjektet Levende fabrikk – fase 3.

Stiftelsen Bjerkely

Kr. 50 000,-

Rehabilitering av avløpsrør ved stiftelsens hytte i Vestre Ådal.

Ringerike Sykehus

Kr. 600 000,-

Sparebankstiftelsen gir kr 300.000 pr. år i 2016 og 2017 til oppstart av en professorat II-stilling ved sykehuset.

Stiftelsen Ingeniørsoldaten Hvalsmoen

Kr. 35 000,-

Innkjøp av montre i plexiglass for å ta vare på gjenstander i Ingeniørvåpenets modellkammer/museum på Hvalsmoen.

Hønefoss-Ringerike Rotaryklubb

Kr. 50 000,-

Produksjon av lokalhistoriske filmer.

Sokna Utvikling m.fl.

Kr. 90 000,-

Innkjøp og montering av nye flaggstenger på Sokna.

Vang skoles musikkorps

Kr. 100 000,-

Innkjøp av instrumenter og korpsgensere.

Forskerfabrikken

Kr. 40 000,-

Sommerskole i naturvitenskap i Hønefoss og Hole.

Åsa Vel

Kr. 250 000,-

Stedsutviklingsprosjektet «Åsa mot 2030».

IF Tyristubben

Kr. 400 000,-

Innkjøp av snøscootere, lysanlegg, tidtakersystem og lydanlegg.

Ringerike Veterankorps

Kr. 20 000,-

Innkjøp av tuba.

NAF Motorsport Ringerike

Kr. 140 000,-

Forbedringstiltak av banen på Eggemoen.

Ringkollen hoppanlegg «Rekruttlia»

Kr. 220 000,-

Oppgradering av lysanlegg.

Nes Vel og Bygdeutviklingslag

Kr. 400 000,-

Anleggelse av ny lysløype.

StjerneGruppen Ringerike – Blå Kors

Kr. 50 000,-

Lydisolering av musikk-kjeller.

Tyristrand Reunion Corps

Kr. 20 000,-

Innkjøp av instrumenter.

Haug Bygdelag

Kr. 350 000,-

Oppgradering av lokalet Haugvang.

Ådalsdagen

Kr. 50 000,-

Innkjøp av sceneelementer.

Buttentjern Jaktskytesenter

Kr. 40 000,-

Innkjøp av utlånsutstyr til jaktskytterskole.

Hallingby skolekorps

Kr. 225 000,-

Innkjøp av nye uniformer og fane.

Hole Artcenter Musikkforening

Kr. 75 000,-

Renovering av flygel.

Hørselshemmedes Landsforbund/Ringerike Sykehus

Kr. 150 000,-

Pilotprosjektet «En moderne hørselsomsorg – nærmest».

Ringerike Operakor

Kr. 55 000,-

Innkjøp av elektrisk piano og stoffer til å lage kostymer, samt tilbehør og utstyr.

Ringerike Tae Kwon Do Klubb

Kr. 350 000,-

Renovering/oppussing av klubblokaler.

Ringerike Utvikling

Kr. 3 000 000,-

By- og stedsutviklingsprosjekter, bl.a. TV-produksjon og omdømmebygging for Ringeriksregionen.

Ringerike Golfklubb

Kr. 120 000,-

Fornyelse av toalettbrakke.

Ringerike Klatreklubb

Kr. 400 000,-

Ny klatre- og buldrevegg.

Tyrifjord Golfklubb

Kr. 60 000,-

Etablering av leke- og mosjonsplass på treningsområdet til golfklubben.

Norsk Samferdselshistorisk Senter

Kr. 60 000,-

Oppgradering av «Skiftehytta».

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Kr. 10 000 000,-

7 delprosjekter for utvidelse, fornyelse og forbedring av lokalene i kultursenteret: • Ny scene av typen blackbox/studioscene • Kulturlandskap/kontorlandskap • Anretningskjøkken • Publikumsarealer/foajéer • Øvingshotell • Garderobe • Galleriløft

IF Tyristubben

Kr. 2 500 000,-

Etablering av 2 nye kunstgressbaner, en 11’er-bane og en 7’er-bane, på Tyristrand.

Hønefoss Ballklubb

Kr. 200 000,-

Gjerde, asfalt og beskyttelsesnett rundt ny kunstgressbane for 7’er fotball.

Ringerike Utvikling og Ringerike Næringsforening

Kr. 225 000,-

Utendørs aktivitetspark i Hønefoss, del 2.

Dronning Tyras Båtforening

Kr. 125 000,-

Kostnader 5-årskontroll og tiltak for bedre temperaturforholdene innendørs.

Hole historielag

Kr. 75 000,-

Markering av 300-årsjubileet for slaget ved Tavleskardet i Nordkleiva på Krokskogen.

Buttentjern Jaktskytesenter

Kr. 120 000,-

Fremføring av strømforsyning til haglebaner.

Hønefoss RC-klubb

Kr. 50 000,-

Innkjøp av nålefiltteppe med utstyr til bruk ved løp med radiostyrte biler.

9 fritidsklubber/Event 16

Kr. 30 000,-

Støtte til oppstart av arrangement.

Den Norske Turistforening Ringerike

Kr. 25 000,-

Innkjøp av utstyr for funksjonshemmede ifm. prosjektet «Klart det går».

Ull & omtanke Hønefoss

Kr. 5 000,-

Innkjøp av garn til ulltepper og porto til forsendelse av teppene.

Bootcamp Hønefoss

Kr. 150 000,-

Oppussing og utvikling av hinderløype på Helgelandsmoen.

Haugsbygd Idrettsforening

Kr. 200 000,-

Anskaffelse av nytt lysanlegg på kunstgressbanen.

Ringerike Ishockeyklubb

Kr. 300 000,-

Anskaffelse av nytt høyttaleranlegg og bygging av nye tribuner i Schjongshallen.

Ringerike Sykkelklubb

Kr. 60 000,-

Innkjøp av test- og treningssykler, samt treningsruller med wattmåling.

Skogselskapet i Buskerud

Kr. 75 000,-

Bygging av paviljong/gapahuk på Ringkollen.

StjerneGruppen Ringerike – Blå Kors

Kr. 75 000,-

Innkjøp av utstyr til prosjektet «Videre i livet».

Ringerike Husflidslag

Kr. 100 000,-

Innkjøp av utstyr ifm. prosjektet «Kompetanse i håndveving».

Hønefoss Ungdomskorps

Kr. 80 000,-

Innkjøp av bassklarinett. Bassklarinetten skal kunne benyttes av alle korps, orkestre og musikkgrupper på Ringerike.

Ådal Idrettslag

Kr. 1 250 000,-

Bygging av kunstgressbane på Hallingby stadion.

Bønsnes kirke

Kr. 250 000,-

Utvendig kalking av kirken.

Ringerike o-lag

Kr. 40 000,-

Anskaffelse av høyttaleranlegg og arrangementstelt.

Ringerike Airsoft Klubb

Kr. 15 000,-

Innkjøp av utstyr ved oppstart av klubb.

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Kr. 1 600 000,-

Styrking av høyskolens kompetanse ved Campus Ringerike gjennom tilsetting av to professorater og en stipendiatstilling. Stiftelsen har forpliktet seg til å bidra med kr 800.000 pr. år i 2016 og 2017.

Randsfjord Fuglehundklubb

Kr. 10 000,-

Anskaffelse av tilhenger.

Ringerike kommune

Kr. 500 000,-

Støtte til planlegging av den fremtidige utnyttelsen av Idrettsparken/Schjongslunden. Finansiering av ekstern rådgiver.

Stiftelsen Ringkollkapellet

Kr. 50 000,-

Anskaffelse av varmepumper i kapellet.

Kulturstiftelsen Fengselet

Kr. 200 000,-

Innkjøp av markedsboder.

Ringerike & Omegn Fremføringslag

Kr. 15 000,-

Innkjøp av instrumenter og utstyr.

Stiftelsen Positiv Oppvekst

Kr. 450 000,-

Oppgradering av kjøkken og kafé, samt lyd- og lysutstyr i diskotek.

Stiftelsen Ringerikes museum

Kr. 300 000,-

Tre oppussingsarbeider ved museet: Maling av to yttervegger på Svenskestua, nytt HC-toalett i museumsbygningen, nytt tak på stabburet.

Ringerike Svømmeklubb

Kr. 75 000,-

Anskaffelse av lydanlegg til bruk i Ringeriksbadet.

Hønefoss Skiskytterklubb

Kr. 350 000,-

Utvidelse av standplass og omlegging av løypetraséen i Hovsmarka.

Hønefoss Ballklubb

Kr. 1 000 000,-

Bygging av ny kunstgressbane for 7’er fotball.

Ringerike Turistforening

Kr. 150 000,-

Oppgradering av Storekrakkoia i Vassfaret.

Hønefoss og Ringerike Rideklubb

Kr. 450 000,-

Prosjekt for økt sikkerhet ved innkjøp og montering av nye snøfangere, porter og dører, samt prosjekt for opparbeidelse av ridestier.

Sokna Leirdueklubb

Kr. 200 000,-

Bane for leirdueskyting i Trampen på Sokna.

Norsk Folkehjelp Hønefoss og omegn

Kr. 70 000,-

Produksjon av redningskart over Storelva og innkjøp av diverse utstyr.

Ringerikes Sportsfiskere

Kr. 300 000,-

Habitatsforbedrende tiltak i Nærstadbekken og rundt Lundstadfossen for å forbedre gyteforholdene for storørretstammen i Randselva.

Foreningen Kjerratmuseet

Kr. 200 000,-

Produksjon av film om Kjerraten i Åsa.

Ringerike Soroptimistklubb

Kr. 40 000,-

Samarbeidsprosjekt med barne- og ungdomsforeninger på Ringerike og Hvalsmoen Transittmottak for å gi barn ved transittmottaket meningsfulle aktiviteter og gode opplevelser.

Ringerike Historielag

Kr. 40 000,-

Utgivelse av hefte om historien til Blybergshaugen i Hønefoss, samt digitalisering av historiske hefter.

Nedre og Øvre Buskerud Speiderkrets

Kr. 15 000,-

Oppussingsarbeider på speiderhuset Leikvinjar i Gamle Ringkollvei.

Haug Bygdelag

Kr. 500 000,-

Oppgradering av lokalet Haugvang.

Nes Sti- og løypeforening

Kr. 50 000,-

Opparbeidelse av sykkelsti ved Tørrsjøen nord for Nes i Ådal.

Tyristrand Reunion Corps

Kr. 20 000,-

Innkjøp av instrumenter.

Buttentjern Jaktskytesenter

Kr. 400 000,-

Bygging av compact sportingbane med 7 utkastermaskiner.

Ringerike Utvikling

Kr. 200 000,-

Produksjon av Ringeriks-filmen «Historien om Ringerikskraften».

Hvelven Dagsenter

Kr. 5 000,-

Innkjøp av utstyr til aktivitetsrom for å bedre beboernes trivsel.

Krisesenteret i Hønefoss

Kr. 50 000,-

Opprettelse av ungdomsgrupper ved senteret.

Stiftelsen Buskerudmuseet, avd. Veien Kulturminnepark

Kr. 100 000,-

Innkjøp av nye montre til utstillinger.

Sokna Sportsskytterklubb

Kr. 35 000,-

Opprustning av pistolbanen i Trampen på Sokna.

Veme Menighetsråd

Kr. 100 000,-

Innkjøp av stoler og innvendig oppussing av kirkestuen.

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Kr. 400 000,-

Innkjøp av nytt lysutstyr og digital lydmikser.

Kistefos-Museet

Kr. 100 000,-

Prosjektet Levende Fabrikk, fase 2.

Austjord Musikkorps

Kr. 90 000,-

Innkjøp av nye uniformer.

Skiforeningens lokalutvalg Ringerike, Hole og Jevnaker

Kr. 150 000,-

Innkjøp av ny ATV på Ringkollen.

Soknedalen Idrettslag

Kr. 350 000,-

Innkjøp av tråkke-/løypemaskin.

Ringerike og Hole Røde Kors Hjelpekorps

Kr. 140 000,-

Innkjøp av kommandovogn.

Hønefoss nye kirke

Kr. 4 200 000,-

Innkjøp av orgel i Hønefoss nye kirke.

Ringerike Janitsjar/Hønefoss Ungdomskorps

Kr. 50 000,-

Innkjøp av stablingsbare notestativer i Ringerike kultursenter.

Ringerike Ishockeyklubb

Kr. 2 500 000,-

Oppgradering/modernisering av ishallen i Schjongslunden, primært nye vant med spillerbokser, utvisningsbokser og sekretariat.

Hønefoss Ballklubb

Kr. 500 000,-

Støtte til prosjektet Jobbsjansen, der ungdom gjennomgår et 6 måneders program med sikte på at deltakerne skal komme ut i fast jobb eller motiveres til videre skolegang.

Fontenehuset Hønefoss

Kr. 660 000,-

Nytt arbeids-, studie- og informasjonssenter.

Høgskolen i Buskerud Vestfold

Kr. 2 000 000,-

Utvikling og implementering av doktorgradsprogram innen Marketing Management. Stiftelsen har forpliktet seg til å bidra med 2 mill. kroner pr. år i 2014 og 2015.

Dronning Tyras Båtforening

Kr. 490 000,-

Femårskontroll og innkjøp av sikkerhetsmotor til båten Dronning Tyra.

Eikli skolekorps

Kr. 200 000,-

Innkjøp av nye uniformer.

Hønefoss Brettklubb

Kr. 5 000,-

Innkjøp av nye rails på Ringkollen.

Ringerike kommune

Kr. 99 750,-

Stiftelsen engasjerte to byplanleggere til å utarbeide et innspill til mulighetsperspektiv for utvikling av Hønefoss by de neste 50 årene.

Ringerike Klatreklubb

Kr. 95 000,-

Ferdigstillelse av klatrevegg i ny flerbrukshall i Schjongslunden.

Ringerike Idrettsråd

Kr. 500 000,-

Innkjøp av utstyr i ny flerbrukshall i Schjongslunden.

Almemoen Velforening

Kr. 85 000,-

Finansiering av snøscooter med sporsetter til løypekjøring.

Hønefoss skolekorps

Kr. 50 000,-

Innkjøp av drillutstyr.

Foreningen til Ski-idrettens Fremme

Kr. 1 000 000,-

Oppussing av baderom, garderober og toaletter på Løvlia.

IL Holeværingen – Fotball

Kr. 500 000,-

IL Holeværing – fotball engasjerer mange barn og ungdom. Fotballanlegget på Svensrud har siden naturgressbanen ble etablert, hatt behov for et flomlys. Sparebankstiftelsen bidro til å realisere drømmen og ga kr. 500 000,-.

Kunstner Børge Brekke

Kr. 40 000,-

Kunstnerisk utsmykking av brokar på Hønefoss Bru.

Nes Menighetsråd

Kr. 200 000,-

Oppgradering av lokaler i Nes Kapell.

Buskerud Husflidslag

Kr. 30 000,-

Prosjektet «Åklær i Buskerud på www».

Ringerike Utvikling og Ringerike Næringsforum

Kr. 400 000,-

Utendørs aktivitetspark i Hønefoss.

Haug Bygdelag

Kr. 90 000,-

Oppgradering av teknologisk utstyr på lokalet Haugvang.

Galleri Klevjer

Kr. 350 000,-

Brannsikring av kornmagasinet.

Hole Kulturskole

Kr. 100 000,-

Innkjøp av sceneamfi på Kjellerbergsenteret.

Ringerike og Hole Luftsportsklubb

Kr. 50 000,-

Innkjøp av tandem paraglider i forbindelse med nybegynnerkurs.

Ringerike og Hole Røde Kors

Kr. 200 000,-

Innkjøp av kommandovogn til bruk under leteaksjoner m.m.

Ringerike Ishockeyklubb

Kr. 90 000,-

Innkjøp av støttepingviner for opplæring av barn.

Ringerike Turnforening

Kr. 400 000,-

Installasjoner og utstyr til ny turnhall i nybygget flerbrukshall.

Hønefoss Speidergruppe

Kr. 400 000,-

Oppgradering av speiderhytter i forbindelse med 100 års-jubileum i 2015.

Nedre Buskerud Speiderkrets

Kr. 50 000,-

Utbedringer og utstyr til speiderstedet Leikvinjar på Ringerike.

Buskerud Bedriftsidrettskrets

Kr. 25 000,-

Turkampanje Ti på Topp på Ringerike.

Hole Historielag

Kr. 30 000,-

Utedo ved Røysehuset, Sundvollstranda.

IF Tyristubben

Kr. 2 500 000,-

Oppføring av fotballhall med flerbruksmuligheter.

Hønefoss Ballklubb

Kr. 1 500 000,-

Kostholds og aktivitetsprogram for 5., 6. og 7. klasser i Ringerike og Hole kommuner.

Ringerike Folkehøgskole

Kr. 1 500 000,-

Div. utstyr til lyd- og lysanlegg til nybygget teaterbygg.

Ringerike Utvikling AS

Kr. 500 000,-

Lokalt filmprosjekt, Ringeriksregionen.

Ringerike Næringsforum

Kr. 200 000,-

Forprosjekt regionalt festival/arrangementsselskap.

Kistefos Museet

Kr. 100 000,-

Oppstart av slipemaskin.

Ringerike og Hole Røde Kors

Kr. 60 000,-

Opplæring av hunder – besøksvenn med hund.

Hole Historielag

Kr. 50 000,-

Jørgen Moe - samling av skrifter.

Ringerike Sykkelklubb

Kr. 90 000,-

Innkjøp av temposykler til utlån.

IL Holeværingen langrenn

Kr. 400 000,-

Utbedring av skianlegget på Kleiva.

Ringerikes Museum

Kr. 70 000,-

Legging av nytt tak på Munkestua.

Tranby IL

Kr. 125 000,-

Finansiering av snøscooter til løypekjøring.

Norsk Folkehjelp Hønefoss og Omegn

Kr. 50 000,-

Innkjøp av diverse utstyr til dykkergruppen.

Ringkollen Hoppanlegg

Kr. 160 000,-

Innkjøp av ATV for bakketråkking.

Krokskogen CK

Kr. 50 000,-

Innkjøp av henger m/utstyr.

Dugnadsgjengen Rolighet

Kr. 60 000,-

Restaurering av «cella Rolighet» på Krokskogen.

Ringerikes Svømmeklubb

Kr. 75 000,-

Mobilt tribuneanlegg på Ringeriksbadet.

Skiforeningens lokalutvalg

Kr. 25 000,-

Utarbeidelse av barnekart over Ringkollen.

Ringerike Turistforening

Kr. 150 000,-

Oppgradering av Buvasskoia.

Soknatunets aktivitetssenter

Kr. 45 000,-

Innkjøp av høyttaleranlegg og hørsels-slynge.

Norsk Motorklubb Hønefoss

Kr. 150 000,-

Innkjøp av nytt høyttaleranlegg.

Heradsbygda IL

Kr. 400 000,-

Finansiering av ny løypemaskin.

Høgskolen i Buskerud Vestfold

Kr. 2 000 000,-

Utvikling og implementering av doktorgradsprogram innen Marketing Management. Stiftelsen har forpliktet seg til å bidra med 2 mill. kroner pr. år i 2014 og 2015.

Ringerike Turnforening

Kr. 400 000,-

Ringerike Turnforening er en særdeles aktiv klubb som engasjerer mange barn og ungdom. I forbindelse med at klubben får nye lokaler i den nye Flerbrukshallen, måtte klubben bekoste utbyggingen av et lite påbygg for å få en mer funksjonell utforming av lokalene. Sparebankstiftelsen ga klubben et tilskudd på kr. 400 000,-.

Ringerike Skytterlag

Kr. 135 000,-

Ringerike Skytterlag er ringerikes eldste idrettslag. I forbindelse med oppgradering av toalettanlegget ga sparebankstiftelse i tilskudd på kr. 135 000,-.

StjerneGruppen Ringerike AS, Blå Kors

Kr. 105 000,-

StjerneGruppen Ringerike, Blå Kors driver et aktivt samfunnsnyttig arbeid. Sparebankstiftelsen ga kr. 105 000,- til innkjøp av et nytt kjøleaggregat og diverse utstyr.

Haugsbygd If

Kr. 39 000,-

Sparebankstiftelsen ga Haugsbygd IF et tilskudd på kr. 39 000,- til innkjøp av 3 hjertestartere.

Ringerike Klatreklubb

Kr. 35 000,-

Ringerike Klatreklubb er en forholdsvis nystartet klubb som satser på å engasjere barn og ungdom i klatresporten. Klubben tar sikte på å få etablert en klatrevegg i den nye Flerbrukshallen. Sparebankstiftelsen ga kr. 35 000,- til innkjøp av diverse klatreutstyr.

Ringerike Orienteringslag

Kr. 30 000,-

Ringerike Orienteringslag er en aktiv klubb med mange utøvere. Klubben satser på å gjennomføre et eget orienteringsopplegg for barn og unge på Tyristrand. Sparebankstiftelsen bidro med kr. 30 000,-.

Ringerikes Sportsfiskere

Kr. 200 000,-

Ringerikes Sportsfiskere har et flott settefiskanlegg på Viul. Klubben søkte midler til innkjøp av nye kar og nytt stamfiskanlegg m.m. og kr. 200 000,- ble gitt i støtte fra sparebankstiftelsen.

Hønefoss Tennisklubb

Kr. 400 000,-

Tennishallen i Hovsmarka hadde behov for en totalrenovering av taket. Sparebankstiftelsen ga et tilskudd på kr. 400 000,-.

Ungdomslaget Samhold

Kr. 125 000,-

Ungdomslaget Samhold eier og drifter forsamlingslokalet Sollys på Ask. Laget ble stiftet 20. mars 1898. Stiftelsen har gitt et tilskudd på kr. 125.000,- til finansiering i forbindelse med påkobling til felles kloakkanlegg.

Soknadagen 2013

Kr. 35 000,-

Det er lagt opp til at Soknadagen skal bli et årvisst arrangement til glede for bygdefolket. Stiftelsen ga et oppstartstilskudd på kr. 35.000,- i forbindelse med finansiering av barnas dag under Soknadagen 2013.

Funksjonshemmedes Fellesorg. FFO

Kr. 150 000,-

Det var behov for nytt taktekke på FFO-huset. Sparebankstiftelsen bidro med kr. 150 000,-.

Ringerike Operakor

Kr. 100 000,-

Ringerike Operakor har som mål å skape en lokal arena for opera på Ringerike. De har utviklet en 2 års handlingsplan og stiftelsen har bidratt med kr. 50.000,- pr. år i oppstartmidler- til sammen kr. 100. 000,-.

Ådal Skytterlag

Kr. 120 000,-

Ådal Skytterlag har fått et tilskudd på kr. 120.000,- i forbindelse med finansiering av et nytt klubbhus.

Hovsengas Venner

Kr. 60 000,-

Stiftelsen bidro med kr. 60.000,- til bygging av en tursti fra Bekkegata til Hovsenga. Denne stien vil knytte forbindelsen mellom byen og Hovsenga, og vil være et prosjekt som føyer seg inn i arbeidet med å lage stier langs elvene våre.

Stiftelsen Ingeniørsoldaten-Hvalsmoen

Kr. 25 000,-

Stiftelsens formål er å arbeide for å bevare kulturhistoriske og synlige tegn på ingeniørsoldatens tilstedeværelse og virke på Hvalsmoen i mer enn 100 år. Sparebankstiftelsen ga kr. 25.000,- til finansiering av glassmontere.

Ungt Entreprenørskap Buskerud

Kr. 750 000,-

Ungt Entreprenørskap Buskerud er en ideell organisasjon som arbeider for å øke barn og unges forståelse for arbeids- og næringslivets muligheter og krav. Dette gjøres gjennom å tilby undervisningsprogrammer på ulike nivåer, fra barnetrinn til høgskole. Disse programmene legger vekt på kreativitet, skaperglede og evnen til å se mulighetene og gjøre noe med dem. Sparebankstiftelsen har inngått en avtale med Ungt Entreprenørskap Buskerud om 30 % stillingsressurs for å følge opp skolene i ringeriksregionen. Stiftelsen støtter dette prosjektet med kr. 250.000,- pr. år i en 3-års periode.

Ringerike Trekkhundklubb

Kr. 25 000,-

Ringerike Trekkhundklubb fikk kr. 25.000,- av stiftelsen til innkjøp av diverse sikkerhetsutstyr i forbindelse med klubbens virksomhet.

Jørgen Moe-jubileet 2013

Kr. 75 000,-

Sparebankstiftelsen ga kr. 75.000,- i støtte i forbindelse med nyutgivelse av barneboka « I brønnen og i tjernet».

Jørgen Moe-jubileet 2013

Kr. 25 000,-

Barneboka « Asbjørnsen og Moe på eventyr» skrevet av Olav Norheim fikk kr. 25.000,- i støtte fra sparebankstiftelsen.

Jørgen Moe-jubileet 2013

Kr. 75 000,-

I 2013 er det 200 år siden eventyrforfatteren, dikteren, presten og biskopen Jørgen Moe ble født på Moe gård i Hole. I løpet av året er det gjennomført en rekke jubileumsarrangementer. «Trollnatt» eventyrforestilling for hele familien ble arrangert på Sundvollstranda. Stiftelsen støttet forestillingen med kr. 75.000,-.

Ringerike Trekkhundklubb

Kr. 25 000,-

Ringerike Trekkhundklubb fikk kr. 25.000,- av stiftelsen til innkjøp av diverse sikkerhetsutstyr i forbindelse med klubbens virksomhet.

Galleri Klevjer

Kr. 240 000,-

Galleri Klevjer holder til i det gamle kornmagasinet på Helgelandsmoen. Galleriet er i ferd med å gjenskape en 1920 talls Hønefosskafe. Prosjektet har hatt en del ekstraordinære kostnader som følge av skjevheter i gulv og diverse pålegg fra vernemyndighetene. Stiftelsen ga et økonomisk tilskudd på kr. 240.000,-.

Skiforeningens Lokalutvalg Ringerike, Hole og Jevnaker

Kr. 50 000,-

Skiforeningens lokalutvalg har planer om bygging av ny Gapahuk i skileiken ved Kleivstua. Sparebankstiftelsen bidro med kr. 50.000,-

Tyrifjord Båtforening

Kr. 60 000,-

Tyrifjorden Båtforening ønsket å forbedre merkingen av grunner og skjær i Tyrifjorden og Steinsfjorden. Stiftelsen ga foreningen kr. 60.000,- til innkjøp av bøyer.

NAF Motorsport Ringerike

Kr. 400 000,-

NAF Motorsport Ringerike holder til på Eggemoen Gokartbane. Klubben har i dag ca. 60 medlemmer fra 6 år og oppover. Klubbens medlemmer drifter og vedlikeholder banen og anlegget på dugnad. Sparebankstiftelsen ga kr. 400.000,- i forbindelsen med oppgradering av klubbhuset på Eggemoen.

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Kr. 1 500 000,-

Stiftelsen Ringerike Kultursenter er ansvarlig for den daglige drift av senteret. SpareBank1 Ringerike Hadeland og Sparebankstiftelsen Ringerike har fra oppstarten av kultursenteret bidratt med betydelige beløp både på eiendoms- og driftssiden. Byscenen hadde behov for et eget moderne lydanlegg for å forbedre akustikken i salen. Kostnadene ved lydanlegget beløp seg til ca. 1,5 mill. kroner, som i sin helhet ble dekket gjennom gave fra stiftelsen.

Hønefoss Ballklubb

Kr. 500 000,-

Sparebankstiftelsen ga kr. 500.000,- til Hønefoss Ballklubb (HBK) . Beløpet skal brukes til klubbens ungdomssatsning som også innbefatter samarbeid med i alle Hadelandskommunene, og også Modum, i tillegg til Hole og Ringerike. Målsettingen er å øke antall lokale spillere i A-laget til 25 prosent i løpet av en 5-års periode.

Soknedalen IL

Kr. 350 000,-

Soknedalen IL er en aktiv klubb med mange unge medlemmer. Klubben har behov for et nytt klubbhus i tilknytning til fotballbanen og lysløype. Stiftelsen ga kr. 350. 000,- til delfinansiering av prosjektet.

Friskis og Svettis Hønefoss

Kr. 240 000,-

Friskis og Svettis Hønefoss er et interkommunalt idrettslag organisert i Norges Idrettsforbund. Laget har satt i gang et prosjekt Bedre Helse 2013 – 2015 og stiftelsen har støttet prosjektet med kr. 240.000,-.

Øvre Ådal skytterlag

Kr. 250 000,-

Øvre Ådal skytterlag har ca. 60 medlemmer og holder til på Limoen på Nes i Ådal. Sparebankstiftelsen ga et tilskudd på kr. 250.000,- i forbindelse med oppgradering av skytterbanen med innleggelse av strøm og kjøp av elektroniske skiver.

Foreningen Kjerratmuseet

Kr. 250 000,-

Kjerratmuseet er et spennende prosjekt skapt av ildsjeler og dugnadsånd i Åsa. Et nytt «motorsagmuseum»ved Kjerratmuseet vil stå ferdig i 2014. Stiftelsen bidro med kr. 250.000,- til materialkjøp, mens arbeidet gjennomføres på dugnad.

Hole Frivilligsentral

Kr. 20 000,-

Stiftelsen ga et tilskudd på kr. 20.000,- til Hole Frivilligsentral i forbindelse med etablering av en ordning med Natteravnere i Hole kommune.

Hole Ungdomsklubb

Kr. 100 000,-

Hole Ungdomsklubb gir tilbud til ungdommer i alderen 9 til 18 år og flytter inn i det gamle Tronrud bygget på Røyse. I forbindelse med innflyttingen i nye lokaler, støtter stiftelsen klubben med kr. 100.000,- til innkjøp av diverse utstyr.

Ringerike Frivilligsentral

Kr. 100 000,-

Ringerike Frivilligsentral er en uavhengig organisasjon som driver en formidabel samfunnsnyttig innsats. Stiftelsen ga et tilskudd på kr. 100.000,- til innkjøp av regnskapsprogram og diverse utstyr.

Sollihøgda Jeger- og Fiskerforening

Kr. 150 000,-

Stiftelsen ga i 2012 tilskudd til finansiering av en løypemaskin. Løypeforeningen fikk i år kr. 150.000,- i forbindelse med oppføring av et garasjebygg for løypemaskinen.

Ringerike og Hole Luftsportsklubb

Kr. 60 000,-

Ringerike og Hole Luftsportsklubb er en aktiv klubb med base på Sundvollen. Stiftelsen ga et tilskudd på kr. 60.000,- i forbindelse med kursvirksomhet for klubbens nybegynnere.

Sokna Leirdueklubb

Kr. 25 000,-

Stiftelsen ga kr. 25.000,- til Sokna Leirdueklubb til innkjøp av leirduekastere.

Nes Vel og Bygdeutviklingslag

Kr. 60 000,-

Nes Vel og Bygdeutviklingslag ønsket å bygge en sykkelpark/BMX – løype på Nes i Ådal. Stiftelsen støttet prosjektet med kr. 60.000,-.

Hibu Hønefoss

Kr. 3 000 000,-

Høgskolen i Buskerud studiested Hønefoss har tatt mål av seg å tilby doktorgradsstudier i markedsføringsledelse. Sparebankstiftelsen har inngått et samarbeid med sentrale næringslivsaktører om finansiering av den kompetanseoppbygging som er nødvendig for å kunne tilby doktorgradsstudier. Stiftelsen har forpliktet seg til å bidra med 3 mill. kroner pr.år i 3 års perioden 2011 – 2013.

Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse

Kr. 1 500 000,-

Kulturstiftelsen drifter kulturarenaen Fengselet i Hønefoss. Sparebankstiftelsen har påtatt seg det økonomiske ansvaret for driften av Kulturstiftelsen. Fengselsbygningene trenger kontinuerlig vedlikehold. I 2013 er det foretatt en total oppmaling av bygningene både innvendig og utvendig. Sparebankstiftelsen bidro med 1,5 mill. kr.

Stiftelsen Glatved Brygge

Kr. 250 000,-

Stiftelsen Glatved Brygge har inngått et samarbeid med Ringerike Kommune om gjennomføring og koordinering av ryddeaksjoner områdene rundt elveparken og grøntområdene i Hønefoss sentrum. Ryddeaksjonene er basert på dugnadsarbeid og frivillighet. Stiftelsen støttet prosjektet med kr. 250.000,-.

Sokna Ungdomsklubb

Kr. 25 000,-

Sokna Ungdomsklubb fikk kr. 25.000,- til innkjøp av diverse utstyr i forbindelse med oppstart av filmkvelder.

Norsk Folkehjelp Hønefoss og Omegn

Kr. 200 000,-

Norsk Folkehjelp Hønefoss og Omegn har nylig etablert dykkergruppe for søk og redning. Stiftelsen ga kr. 200.000,- i støtte til innkjøp av diverse utstyr til dykkergruppen.

Ringerike Utvikling AS / RNF

Kr. 200 000,-

Ringerike Utvikling AS og Ringerike Næringsforum tok initiativ til innkjøp av lekeapparater på Søndre Torv i Hønefoss. Kostnadsrammen var kr. 700.000,- og finansieringen var basert på et spleiselag mellom Ringerike Kommune, næringsdrivende og organisasjoner i byen. Sparebankstiftelsen bidro med kr. 200.000,-.

Holttangen Vel

Kr. 25 000,-

Holtangen Vel fikk kr. 25.000,- fra stiftelsen i forbindelse med opprusting og rydding av «banen» og badeplassen på Holtangen.

Stiftelsen Bjerkely

Kr. 100 000,-

Stiftelsen Bjerkely driver et feriested for psykisk utviklingshemmede på Flaskerud i Ådal. I forbindelsen utbygging og opprusting i feriestedet bidro stiftelsen med kr. 100.000,-.

Hønefoss Hundeklubb

Kr. 25 000,-

Hønefoss Hundeklubb holder til på Helgelandsmoen Næringspark og har ca. 200 medlemmer. Stiftelsen ga klubben kr. 25.000,- i gave til oppgradering av agilitybanen.

Bønsnes kirke

Kr. 50 000,-

Bønsnes kirke på Røyse hadde behov for oppgradering av toalettforholdene. Stiftelsen bidro med kr. 50.000,-.

Hønefoss Bueskytter Klubb

Kr. 60 000,-

Klubben fikk et tilskudd på kr. 60.000,- i forbindelse med flytting av anlegget i Hovsmarka.

HLF Ringerike og Omegn hørselslag

Kr. 15 000,-

Stiftelsen ga kr.15.000,- til innkjøp av samtaleforsterkere.

Ringerike Ishockeyklubb

Kr. 1 500 000,-

Ringerike Ishockey klubb er en driftig klubb med stor dugnadsinnsats. Klubben hadde behov for ny isbil, nytt lydanlegg og resultattavle. Stiftelsen bidro med hele 1,5 mill. kr.

Nes sti- og løypeforening

Kr. 150 000,-

Stiftelsen ga i 2012 tilskudd til finansiering av en løypemaskin. Løypeforeningen fikk i år kr. 150.000,- i forbindelse med oppføring av et garasjebygg for løypemaskinen.

Musikkutvalget i Hole menighet

Kr. 80 000,-

Hole menighet ønsket seg et nytt konsertpiano til Hole kirke. Stiftelsen bidro med kr. 80.000,-.

Ringerike og Hole Luftsportsklubb

Kr. 60 000,-

Ringerike og Hole Luftsportsklubb er en aktiv klubb med base på Sundvollen. Stiftelsen ga et tilskudd på kr. 60.000,- i forbindelse med kursvirksomhet for klubbens nybegynnere.

Utøya, AUF

Kr. 150 000,-

I etterkant av den tragiske hendelsen på Utøya i 22.07.2011 malte kunstneren Håvard Vikhagen 6 bilder av Utøya. Disse bildene ble solgt til inntekt for Støttegruppen 22 juli. Sparebankstiftelsen kjøpte bildene for kr. 150.000,- og ga bildene videre til AUF.

Fontenehuset «kr. for km.»

Kr. 25 000,-

Tommy Støa arrangerte en privat innsamlingsaksjon til inntekt for Fontenehuset ved å løpe totalt ca. 1000 km. i forskjellige konkurranser i løpet av sesongen 2012.Totalt innsamlet beløp var kr. 124 000,-. Sparebankstiftelsen bidro med kr. 25. 000,-.

Ringerike Frivilligsentral

Kr. 35 000,-

Sparebankstiftelsen ga kr. 35.000,- til Ringerike Frivilligsentral til dekning av diverse kjøp i forbindelse med innflytting i nye lokaler.

Jørgen Moe jubileum – eventyrspill på Moe gård

Kr. 75 000,-

I 2013 er det 200 år siden eventyrforfatteren, dikteren, presten og biskopen Jørgen Moe ble født på Moe gård i Hole. Oppsettingen av et eventyrspill på Moe gård vil være et av mange jubileumsarrangementer. Sparebankstiftelsen støtter eventyrspillet med kr. 75.000,-.

Friskis og Svettis avd. Hønefoss

Kr. 15 000,-

Friskis og Svettis er et interkommunalt idrettslag organisert i Norges Idrettsforbund og har ca. 400 medlemmer i alder 3 til 75 år. Sparebankstiftelsen ga kr. 15.000,- til innkjøp av en hjertestarter.

Haugsbygd IF Ski-gruppe, Ringerike Sykkelklubb, Holeværingen IL Ski, Åskameratene, Ringkollen Skiklubb og Ringerike O-lag

Kr. 200 000,-

Klubbene har gått sammen om å kjøpe et felles resultat- og tidtakerutstyr. Sparebankstiftelsen gir en gave på kr. 200.000,- slik at prosjektet blir realisert.

Ringerike Sykkelklubb og IL Holeværingen

Kr. 100 000,-

Ringerike Sykkelklubb og IL Holeværingen ønsker å lage en bane for mountainbike og skicross ved Vik barneskole. Sparebankstiftelsen støtter prosjektet med kr. 100.000,-.

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Kr. 50 000,-

Sparebankstiftelsen ga et tilskudd på kr. 50.000,- til finansiering av akustiske målinger på Byscenen.

Ringerike & Hole Røde Kors Hjelpekorps

Kr. 300 000,-

Ringerike & Hole Røde Kors Hjelpekorps driver et imponerende samfunnsnyttig arbeid. Et nytt prosjekt rettet mot ungdom i aldersgruppen 13 – 17 år har som formål å lære ungdom om friluftsliv og førstehjelp, samt skape en god sosial arena. Til dette prosjektet trengte de en ny bil. Sparebankstiftelsen bidro med kr. 300.000,-.

Foreningen Norden Ringerike

Kr. 15 000,-

Sparebankstiftelsen ga Foreningen Norden Ringerike kr. 15.000,- i støtte til finansiering av et utvekslingsprogram for elever ved Ringerike videregående skole og Katedralskolan i Vaxsjø.

Scharrf- prosjektet

Kr. 50 000,-

Anne-Gro Christensens bokprosjektet om Scharrf familien fikk kr. 50.000,- i støtte fra sparebankstiftelsen.

Heradsbygda IL

Kr. 160 000,-

Heradsbygda IL har i dag ca. 350 medlemmer og driver aktiv virksomhet med håndball og fotball.

Ådal IL Håndball

Kr. 35 000,-

Sparebankstiftelsen ga kr. 35.000,- i gave til finansiering av en beach håndballbane på Møltemyra i Ådal.

Ringerikes Seilflyklubb

Kr. 100 000,-

Sparebankstiftelsen ga kr. 100.000,- i gave til finansiering av diverse oppstartskostnader i forbindelse med reetablering av seilflyklubbens virksomhet på Eggemoen.

IL Holeværingen

Kr. 2 000 000,-

IL Holeværingen er en av de største klubbene i Buskerud med ca. 1700 medlemmer. Holeværingen Fotball er Buskeruds største breddefotballklubb og aktiviserer ca. 500 barn og unge i alderen 7-19 år.

Motorhistorisk klubb Ringerike og omegn

Kr. 200 000,-

Sparebankstiftelsen har gitt kr. 200.000,- i tilskudd til sluttfinansiering i forbindelse med restaureringen av den gamle Høka bussen.

Ringerike idrettsråd

Kr. 200 000,-

Ringerike idrettsråd representerer 56 klubber i Ringerike og Hole. Sparebankstiftelsen har gitt kr. 200.000,- i gave til idrettsrådet.

Ringerike orienteringslag

Kr. 65 000,-

Ringerike orienteringslag ønsket å utarbeide skolekart for barne- og ungdomsskolene i vår region, Sparebankstiftelsen ga kr. 65.000,- til dette formålet.

Galleri Klevjer

Kr. 440 000,-

Galleri Klevjer er i ferd med å skape et spennende galleri i det gamle kornmagasinet på Helgelandsmoen.

5 frivillige organisasjoner i Ådal

Kr. 18 000,-

5 frivillige organisasjoner har gått sammen om innkjøp av et Pulsoximeter. Kr. 18.000,- ble gitt som gave fra sparebankstiftelsen.

Ringerikes Turistforening

Kr. 350 000,-

Ringerikes Turistforening er en av de mest aktive foreninger på Ringerike og har etablert en rekke hytter/koier i distriktet.

Venner av Ringerike Sykehus

Kr. 160 000,-

Venner av Ringerikes Sykehus er en særdeles aktiv og bidragsytende forening.

Ringerike Skytesenter

Kr. 150 000,-

Ringerike Skytesenter består av 6 foreninger (jeger- og fiskeforeninger og skytterlag) som holder til på Eggemoen/Buttentjern.

Stiftelsen Hringariki

Kr. 60 000,-

Stiftelsen Hringariki bygger om det temporære utstillingsområdet. Sparebankstiftelsen bidro med kr. 60.000,-.

Ringkollen Hoppanlegg «Rekruttlia»

Kr. 120 000,-

Ringkollen Hoppanlegg stod ferdig i 1996 og var et samarbeidsprosjekt blant distriktets idrettsforeninger.

Hønefoss og Ringerike Rideklubb

Kr. 500 000,-

Hønefoss og Ringerike har i de senere årene bygd opp et av landets fineste rideanlegg. Sparebankstiftelsen ga kr. 500.000,- i støtte til finansiering av nye ridebunner på anlegget.

Krisesenteret i Hønefoss

Kr. 25 000,-

Krisesenteret i Hønefoss mottok kr 25.000,- i gave fra Sparebankstiftelsen . Beløpet ble brukt til Krisesenterets informasjonsopplegg.

Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse

Kr. 1 500 000,-

Kulturstiftelsen driver kulturarenaen Fengselet i Hønefoss.

Hole Frivilligsentral

Kr. 115 000,-

Hole Frivilligsentral driver en viktig samfunnsnyttig virksomhet. Sparebankstiftelsen ga kr. 115.000,- til delfinansiering av en ny minibuss.

Hole Historielag

Kr. 25 000,-

Hole historielag har gjort en formidabel innsats for å restaurere det gamle Røysehuset på Sundvollstranda. Sparebankstiftelsen ga kr. 25.000,- til restfinansiering av huset.

Ådal Pensjonistforening

Kr. 25 000,-

Sparebankstiftelsen ga kr. 25.000.- til Ådal Pensjonistforening. Beløpet ble brukt til innkjøp av hjertestarter.

Norsk Motor Klubb Hønefoss

Kr. 50 000,-

Norsk Motor Klubb Hønefoss ønsket seg en ny brakkerigg til sitt anlegg på Eriksplassen. Sparebankstiftelsen bidro med kr. 50.000,-.

Nes Sti og Løypeforening

Kr. 220 000,-

Sparebankstiftelsen ga Nes Sti og Løypeforening kr. 220.000,- i tilskudd til finansiering av en ny løypemaskin.

Tyristrand Menighetshus

Kr. 50 000,-

Tyristrand Menighetshus ønsket å innrede kjelleren i menighetshuset til et aktivitetsrom for barn og ungdom. Kr. 50.000,- ble gitt i gave fra sparebankstiftelsen.

IF Tyristubben

Kr. 750 000,-

IF Tyristubben er et aktivt idrettslag med ca. 650 medlemmer. Klubbhuset hadde behov for utbedringer og oppgraderinger. Sparebankstiftelsen ga kr. 750.000,- i gave til formålet.

Ringerike og omegn hørselslag

Kr. 25 000,-

Sparebankstiftelsen ga Ringerike og omegn hørselslag kr. 25.000,- til kjøp av 17 guide slynger.

Ringerike Frivilligsentral

Kr. 275 000,-

Ringerike Frivilligsentral driver et meget samfunnsnyttig arbeid.

Oslo Elvesportsklubb Ringerike

Kr. 350 000,-

Klubben har arbeidet med å etablere et freestyle kajakkanlegg med bølge i Randselva ved Hvalsmoen.

Prosjekt «Historien her vi bor»

Kr. 150 000,-

Prosjekt «Historien her vi bor» er et samarbeid mellom historielagene og bibliotekene i regionen.

Hjemmestyrke-Museets Venner

Kr. 105 000,-

Sparebankstiftelsen ga Hjemmestyrke-Museets Venner kr. 105.000,- til finansiering av ombygging av utstillingsrom.

Stiftelsen Ringerikes Museum

Kr. 250 000,-

Stiftelsen Ringerikes Museum forvalter de historiske bygningene på Norderhov prestegård.

Hibu Hønefoss

Kr. 3 000 000,-

Høgskolen i Buskerud studiested Hønefoss har tatt mål av seg å tilby doktorgradsstudier innen området strategisk ledelse og innovasjon. Sparebankstiftelsen har inngått et samarbeid med sentrale næringslivsaktører i distriktet om finansiering av den kompetanse-oppbygging som er nødvendig for å kunne tilby doktorgradsstudier. Sparebankstiftelsen har forpliktet seg å bidra med 3 mill. kroner pr. år i 2011, 2012 og 2013.

Ringerike Frivilligsentral

Kr. 10 000,-

Ringerike Frivilligsentral har mottatt kr. 10.000,- i forbindelse med markeringen av 20 – års jubileet.

Kistefos Museet Venneforening

Kr. 150 000,-

Kistefos Museet Venneforening mottok kr. 150.000,- i gave fra sparebankstiftelsen.

Fontenehuset

Kr. 185 000,-

Fontenehuset har mottatt kr. 185.000,- fra sparebankstiftelsen til finansiering av diverse utstyr til kjøkkenet.

Norsk Samferdselshistorisk Senter

Kr. 400 000,-

Norsk Samferdselshistorisk Senter er lokalisert ved Hønefoss stasjon og er i ferd med å utvikle området til et opplevelsessenter for samferdsel.

Ådal Skytterlag

Kr. 400 000,-

Sparebankstiftelsen bidrar med kr. 400.000,- til finansiering av et nytt klubbhus for Ådal Skytterlag.

Ringerike Turnforening

Kr. 175 000,-

Ringerike Turnforening har stor aktivitet. Klubben har innredet et nytt treningsrom i Ringerikshallen.

Ringerike Røde Kors Hjelpekorps

Kr. 80 000,-

Ringerike Røde Kors Hjelpekorps driver et imponerende samfunnsnyttig arbeid. Etter Utøya tragedien 22.07.2011 ble det avdekket behov for å kjøpe inn ytterligere utstyr til vannredningsgruppen.

Ådal Idrettslag - Skigruppa

Kr. 235 000,-

Ådal Idrettslag skigruppa hadde behov for å skifte løypemaskinen på Hallingby. Sparebankstiftelsen bidro med kr. 235.000,- i gave.

Vang Barneskole - Ballbinge

Kr. 25 000,-

Sparebankstiftelsen bidrar med kr. 25.000,- til delfinansiering av en ballbinge på Vang Barneskole i Haugsbygd.

Ringerike Ishockeyklubb

Kr. 300 000,-

Klubben fikk en gavesjekk på 300.000 kroner av Sparebankstiftelsen Ringerike.

Den Palestinske Norske Forening

Kr. 10 000,-

Sparebankstiftelsen ga kr. 10.000,- i gave til et minnearrangement som Den Palestinske Norske Forening holdt i forbindelse med tragedien på Utøya.

Kistefos Museet

Kr. 218 750,-

Kistefos Museet planlegger å bygge en aktivitetspark for barn på Kistefos. Sparebankstiftelsen bidrar med kr.218.750,- til parken. Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal bidrar med et tilsvarende beløp.

Austjord Musikkorps

Kr. 90 000,-

Austjord Musikkorps sprer glede i hele distriktet. Sparebankstiftelsen støtter korpset med kr.90.000,- fordelt med kr.30.000,- pr. år i 3 år.

Ringerike lokallag Norges Blindeforbund

Kr. 15 000,-

Ringerike Lokallag Norges Blindeforbund markerte 30 års jubileum i september 2011.

Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse

Kr. 370 000,-

Sparebankstiftelsen gir kr. 370.000,- til Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse (Fengselet).

Hønsand og Omegn Vel

Kr. 25 000,-

Sparebankstiftelsen har gitt kr. 25.000,- til innkjøp av bord og benker til Hønsand leke- og badeplass.

Ungdomslaget HAAB

Kr. 100 000,-

Ungdomslaget HAAB driver grendehuset Solvang i Åsa. Huset har behov for renovering av tak og oppgradering for øvrig.

Ringeriksbadet

Kr. 25 000,-

Sparebankstiftelsen har gitt kr. 25.000,- til innkjøp av en hjertestarter for bruk i Ringeriksbadet.

Hønefoss Ballklubb

Kr. 450 000,-

Hønefoss Ballkubb drifter kunstgresshallen i Schjongslunden . Kunstgresset var utslitt og Sparebankstiftelsen gav kr. 450.000,- til finansiering av nytt dekke.

Busserullgjengen

Kr. 15 000,-

Busserullgjengen har fått et tilskudd på kr. 15.000,- i forbindelsen med markeringen av sang- og musikkgruppens 25 års jubileum.

Tyristrand Skole - Ballbinge

Kr. 25 000,-

Sparebankstiftelsen har støttet ballbingen på Tyristand skole med kr. 25.000,-. Arbeidet med ballbingen har foregått i regi av FAU.

Buttentjern Jaktskytesenter

Kr. 300 000,-

Buttentjern Jaktskytesenter er en sammenslutning av 4 store jeger- og fiskerforeninger i regionen. Jaktskytesenteret har to skytebaner under utbygging. Leirduebane og viltmålbane.

Hval Kirkestue

Kr. 50 000,-

Hval Kirkestue har fått en gave på kr. 50.000,- til finansiering av varmepumpe og asfaltering.

Soknedalen IL

Kr. 370 000,-

Lysløype på Sokna er blitt forlenget. Arbeidet er utført av en aktiv dugnadsgjeng.

Hole Historielag

Kr. 180 000,-

En aktiv dugnadsgjeng har satt seg som mål å restaurere det gamle Røysehuset på Sundvollstranda.

Ringerike Utvikling AS / RNF

Kr. 550 000,-

Ringeriksregionen har fått en flott ny mobilscene. Sparebankstiftelsen har bidratt med kr.550.000,- til delfinansiering av scenen.

Norderhov og Ask Menighetsråd

Kr. 200 000,-

Orgelet i Norderhov kirke var av en slik forfatning at det ikke var tilrådelig å bruke det. Nytt spillebord måtte anskaffes.

Holeværingen Løypelag

Kr. 200 000,-

Holeværingen Løypelag har de siste årene bidratt med flotte skiløyper på Røise- landet.

Ringerike Utvikling AS / RNF

Kr. 500 000,-

Hønefoss Byaksjon 2011 var et spleiselag mellom kommune, næringsdrivende, gårdeiere og Sparebankstiftelsen om byforskjønnende tiltak og ulike aktiviteter for å skape en mer levende by.

Hønefoss Skiskyterklubb

Kr. 575 000,-

Hønefoss Skiskyterklubb har fått en gave fra Sparebankstiftelsen på kr 575.000.- til finansiering av løypemaskin og til utvidelse av skytebanen.

Ringerike Sportsfiskere

Kr. 200 000,-

Ringerikes Sportsfiskere bygger nytt klekkeri på Viul i Randselva. Sparebankstiftelsen har gitt et bidrag på kr. 200.000,- til prosjektet.

Ringerike Skytterlag

Kr. 250 000,-

Ringerike Skytterlag er Ringerikes eldste idrettslag og feirer 150 år i 2011. Klubbhuset har behov for en betydelig oppgradering og det arbeides planmessig for å sette huset i tilfredsstillende stand.

Stiftelsen Ringerike Museum

Kr. 200 000,-

Stiftelsen Ringerike Museum forvalter de historiske bygningene på Norderhov prestegård. Hovedhuset trenger kontinuerlig vedlikehold og Sparebankstiftelsen bidro med kr. 200.000,- slik at ny takstein kunne legges på hovedhusets eldste del.

Ringerike Utvikling AS / RNF

Kr. 500 000,-

Hønefoss Byaksjon 2011 var et spleiselag mellom kommune, næringsdrivende, gårdeiere og Sparebankstiftelsen om byforskjønnende tiltak og ulike aktiviteter for å skape en mer levende by.

Ringerike Turnforening

Kr. 130 000,-

Ringerike Turnforening engasjerer mange barn og ungdom. Sparebankstiftelsen ga kr. 130.000,- til innkjøp av en Power Tumbling.

Nakkerud Ungdomslag

Kr. 30 000,-

Nakkerud Ungdomslag har fått en gave på kr. 30.000,- til oppussing av klubbhus på Nakkerud.

Soknedalen IL

Kr. 60 000,-

Soknedalen IL har et klubbhus på Veme som trenger oppussing. Sparebankstiftelsen har bidratt med kr.60.000,- i gave.

Fontenehuset

Kr. 180 000,-

Fontenehuset driver en særdeles samfunnsnyttig virksomhet. Sparebankstiftelsen ga kr. 180.000,- til finansiering av et nytt og tidsmessig kjøkken.

Sokna Utvikling

Kr. 560 000,-

Sokna Utvikling er i ferd med å omgjøre barnehagen på Sokna til et kulturhus for befolkningen. Totalt er dette kostnadsberegnet til kr. 560.000,-. Sparebankstiftelsen har bidratt med pengene.

Stiftelsen Ringerike Kultursenter

Kr. 1 010 000,-

Ringerike Kultursenter er etablert gjennom et unikt samarbeid mellom næringslivet og frivillige lag og foreninger og fremstår i dag som Ringerikes storstue og kulturarena.

Motorhistorisk klubb Ringerike

Kr. 300 000,-

Motorhistorisk klubb på Ringerike har satt seg som mål å restaurere en gammel HØKA buss fra 1947/48. Kr. 300.000,- er gitt i gave fra Sparebankstiftelsen.

Nakkerud og Tyristrand Historielag

Kr. 50 000,-

Nakkerud og Tyristrand Historielag har i flere år arbeidet med å gjenskape det gamle bygdetunet på Svenskerud. Sparebankstiftelsen bidro med kr.50.000,-.

Tyristrand Bygdekvinnelag

Kr. 15 000,-

Tyristua er et flott kulturhus på Tyristrand. Tyristrand Bygdekvinnelag hadde ønske om å gjøre noen forbedringer på huset og fikk kr.15.000,- i gave fra Sparebankstiftelsen.

Glatved Brygge

Kr. 900 000,-

Sparebankstiftelsen Ringerike delte ut 900.000 kroner til stiftelsen Glatved brygge.

Ådal Skytterlag

Kr. 50 000,-

Ådal skytterlag er en aktiv klubb som kunne feire 125 år i 2011. Til finansiering av elektroniske skiver fikk klubben kr.50.000,- fra Sparebanstiftelsen.

Hibu Hønefoss

Kr. 3 000 000,-

Høgskolen i Buskerud studiested Hønefoss har tatt mål av seg å tilby doktorgradsstudier innen området strategisk ledelse og innovasjon.

Jevnaker Idrettsforening Ski

Kr. 200 000,-

Sparebankstiftelsen ga kr.200.000,- i gave til innkjøp av løypemaskin på Eggemoen. Løypemaskinen ble delfinansiert gjennom et samarbeid med Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Skiforeningen

Kr. 500 000,-

Sparebankstiftelsen bidro med kr. 500.000,- i gave i forbindelse med innkjøp av ny løypemaskin på Ringkollen.

Ringkollen Alpin og Skiforeningen

Kr. 500 000,-

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Ringkollen Alpin og Skiforeningen ble det etablert et snøproduksjonsanlegg på Ringkollen.

Dinamo Story Programserien «Nummer 1»

Kr. 100 000,-

Sparebankstiftelsen bidro med kr.100 000,- i støtte i forbindelse med finansieringen av programserien «Nummer 1» som ble vist på NRK.

16 musikkorps i Ringerike og Hole

Kr. 400 000,-

I forbindelse med etableringen av Sparebankstiftelsen Ringerike 01.07.2010 ble alle musikkorpsene i Ringerike og Hole gitt en gave på kr. 25.000,- totalt kr. 400.000,-.

Breddegaver

Lagets / foreningens navn
Tildelt beløp
MUSIKALKOLLEKTIVET AS
kr. 80 000,-
STIFTELSEN RINGERIKE KULTURSENTER
kr. 100 000,-
ÅSA SANITETSFORENING
kr. 3 000,-
RUNES TRIM OG MOTIVASJONSGRUPPE RUNE STENSLETTE
kr. 5 000,-
MALSTRØMFESTIVALEN
kr. 20 000,-
SOLLIHØGDA JEGER OG FISKERFORENING
kr. 5 000,-
PILEGRIMSFELLESKAPET RINGERIKE - HADELAND - TOTEN
kr. 3 000,-
RINGERIKE SKYTESENTER SAMARBEIDSUTVALGET
kr. 5 000,-
ÅDAL I.L.
kr. 40 000,-
ASK UTVIKLING
kr. 5 000,-
RINGERIKES SPAREBANK SENIORKLUBB
kr. 4 000,-
HEN GRENDEHUS
kr. 5 000,-
RINGKOLLEN HOPPANLEGG REKRUTTLIA
kr. 10 000,-
RINGERIKE FOLKEDANSGRUPPE
kr. 3 000,-
FORENINGEN FART OG TID
kr. 5 000,-
HUMAN-ETISK FORBUND RINGERIKE OG HOLE LOKALLAG
kr. 5 000,-
FORENINGEN SCHJONGSLØPENE
kr. 10 000,-
RINGERIKE MANNSKOR
kr. 3 000,-
HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB
kr. 60 000,-
PROSTATAKREFTFORENINGEN RINGERIKE/ HADELAND
kr. 3 000,-
FORENINGEN KJERRATMUSEET
kr. 5 000,-
VEME OG HERADSBYGDA SANGKOR
kr. 4 000,-
FORSVARETS SENIORFORBUND AVDELING INGENIØRVÅPNET
kr. 3 000,-
HERADSBYGDA HÅNDBALLKLUBB
kr. 30 000,-
RINGERIKE JANITSJAR
kr. 5 000,-
SOKNA LEIRDUEKLUBB
kr. 5 000,-
RINGERIKE FRIIDRETTSKLUBB
kr. 60 000,-
RINGERIKE JEGER- OG FISKERFORENING
kr. 3 000,-
RINGERIKE OG HOLE TRAVSELSKAP
kr. 5 000,-
HØNEFOSS SKOLEKORPS
kr. 50 000,-
SOMDALEN VEL
kr. 3 000,-
RINGERIKE SOROPTIMISTKLUBB
kr. 5 000,-
HØNEFOSS SPORTSKLUBB
kr. 40 000,-
HAUGSBYGD IDRETTSFORENING
kr. 100 000,-
STEINSFJORDEN SKØYTEFORENING
kr. 10 000,-
RINGERIKE KVINNELIGE JEGER-OG FISKERFORENING
kr. 5 000,-
LIONS CLUB RINGERIKE VEIGIN
kr. 5 000,-
NORILCO AVD. BUSKERUD
kr. 3 000,-
ØVRE SOGNEDALEN BYGDEKVINNELAG
kr. 3 000,-
SOKNA SPEIDERGRUPPE
kr. 3 000,-
STIFTELSEN RINGERIKES MUSEUM
kr. 20 000,-
HEFTET RINGERIKE
kr. 3 000,-
BUVANNETS LØYPELAG
kr. 5 000,-
SENTRUMKIRKEN, RINGERIKE
kr. 1 000,-
HØNEFOSS RC-KLUBB
kr. 4 000,-
SOKNEDALEN IDRETTSLAG
kr. 20 000,-
IDRETTSFORENINGEN TYRISTUBBEN
kr. 40 000,-
SOMMERFUGLENS NEVROMANGFOLD
kr. 3 000,-
TYRISTRAND LANDSBYFORENING
kr. 3 000,-
STRANDEN MUSIKKFORENING
kr. 5 000,-
RINGERIKE VETERANKORPS
kr. 10 000,-
AUSTJORD MUSIKKORPS
kr. 20 000,-
BUSSERULLGJENGEN
kr. 30 000,-
RINGERIKE FRIVILLIGSENTRAL
kr. 20 000,-
HØNEFOSS TENNISKLUBB
kr. 40 000,-
SOKNA SKYTTERLAG
kr. 5 000,-
HERADSBYGDA IL
kr. 60 000,-
FOLKEDANSKLUBBEN KAVAL
kr. 2 000,-
RINGERIKE JUDOKLUBB
kr. 10 000,-
TYRIBOS VENNER
kr. 5 000,-
HJEMMESTYRKEMUSEETS VENNER D14.2
kr. 3 000,-
INGENIØRVÅPNETS SOLDATFORENING
kr. 3 000,-
RINGERIKE SKYTTERLAG
kr. 5 000,-
GAMMELDANSENS VENNER NES I ÅDAL
kr. 3 000,-
RINGERIKE VOCALIS
kr. 3 000,-
NES VEL OG BYGDEUTVIKLINGSLAG
kr. 5 000,-
BØSNES SOMMERFESTIVAL
kr. 10 000,-
HOLE MUSIKKORPS
kr. 15 000,-
NORDERHOV BYGDEKVINNELAG
kr. 5 000,-
HAUGSBYGD IF ADRENALIN (TIDL RINGKOLLEN JIBBERS)
kr. 40 000,-
HØNEFOSS FILATELISTKLUBB
kr. 2 000,-
SOKNA UTVIKLING
kr. 5 000,-
NORSK FOSTERHJEMSFORENING VIKEN
kr. 3 000,-
RINGERIKE BYGDEUNGDOMSLAG
kr. 2 000,-
HØNEFOSS SPILLFORENING
kr. 4 000,-
SOKNA JEGER OG FISKEFORENING
kr. 5 000,-
NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. RINGERIKE OG OMEGN
kr. 2 000,-
FORENINGEN NORDEN RINGERIKE
kr. 5 000,-
VIKER SANITETSFORENING
kr. 2 000,-
HOLE KOMMUNE
kr. 20 000,-
RALLERUD UNGDOMSFORENING
kr. 5 000,-
BOOTCAMP HØNEFOSS
kr. 3 000,-
DEN KURDISKE KULTURFORENINGEN I RINGERIKE
kr. 5 000,-
HØNEFOSS STORBAND
kr. 15 000,-
JOY-TIME
kr. 1 000,-
PEF RINGERIKE OG OMEGN
kr. 1 000,-
NES OMSORGSSENTERS VENNEFORENING
kr. 5 000,-
FORSVARETS SENIORFORBUND AVDELING RINGERIKE/HOLE
kr. 3 000,-
HOLE KOMMUNE
kr. 20 000,-
HØNEFOSS BALLKLUBB
kr. 120 000,-
RINGERIKE TURNFORENING
kr. 40 000,-
DECIBEL
kr. 5 000,-
STIFTELSEN BJERKELY LEIRSTED
kr. 20 000,-
HVAL SANITETSFORENING
kr. 3 000,-
SKØYTEBANEN STEINSÅSENS VENNER
kr. 5 000,-
STERKERE SAMMEN RINGERIKE
kr. 3 000,-
ACANTHI
kr. 4 000,-
HLF RINGERIKE OG OMEGN
kr. 2 000,-
EIKLI SKOLEKORPS
kr. 10 000,-
RINGERIKE TAEKWONDO KLUBB
kr. 15 000,-
KOLLSJØLØYPENES VENNEFORENING
kr. 5 000,-
VIUL SANITETSFORENING
kr. 3 000,-
HOLE PENSJONISTFORENING
kr. 2 000,-
HØNEFOSS PENSJONISTFORENING
kr. 3 000,-
VEGÅRD PENSJONISTFORENING
kr. 3 000,-
TYRISTRAND UNGDOMSKLUBB
kr. 10 000,-
BRYSTKREFTFORENINGEN RINGERIKE OG OMEGN
kr. 10 000,-
NORSK ROSEFORENING AVDELING RINGERIKE
kr. 3 000,-
RINGERIKE OG OMEGN DØVEFORENING
kr. 3 000,-
FORENINGEN BARNELØPSKARUSELLEN RINGERIKE
kr. 5 000,-
FORENINGEN TRENINGSGLEDE
kr. 5 000,-
HAUG BYGDELAG
kr. 5 000,-
SKRUBBHEIMS VENNER
kr. 4 000,-
NOVAPRO-KVINNENETTVERK I RINGERIKSREGIONEN
kr. 10 000,-
HØNEFOSS UNGDOMSKORPS
kr. 15 000,-
SENIORKLUBBEN V/RINGERIKS-KRAFT AS
kr. 3 000,-
KAFE FIRKLØVEREN
kr. 4 000,-
RINGERIKE PRIDE
kr. 40 000,-
TRANBY IL
kr. 5 000,-
ØVRE ÅDAL HISTORIELAG
kr. 5 000,-
SENIORKLUBBEN I VY BUSS AVD RINGERIKE
kr. 3 000,-
IDRETTSLAGET HOLEVÆRINGEN
kr. 120 000,-
LUNDER GAMLEHJEMS FOND
kr. 1 000,-
DA CAPO SANGKORET
kr. 3 000,-
RINGERIKE OG HOLE REVMATIKERFORENING
kr. 3 000,-
RINGERIKE MODELLFLY KLUBB
kr. 3 000,-
HØNEFOSS TREKKSPILLMUSEUM
kr. 10 000,-
RINGERIKE TREKKSPILLKLUBB
kr. 10 000,-
FOSSEKALLEN IL
kr. 5 000,-
1. TYRISTRAND SPEIDERGRUPPE
kr. 5 000,-
STIFTELSEN FONTENEHUSET HØNEFOSS
kr. 60 000,-
SKIFORENINGEN - FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME
kr. 50 000,-
CLASSIC MC, RINGERIKE - HADELAND
kr. 3 000,-
SOLLIHØGDA VEL
kr. 3 000,-
SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN - TYRIFJORD MENIGHET
kr. 5 000,-
KNESTANG VEL
kr. 3 000,-
HOLE HISTORIELAG
kr. 7 000,-
ÅSBYGDA OG VIUL PENSJONISTFORENING
kr. 2 000,-
VENNER AV RINGERIKE SYKEHUS
kr. 20 000,-
RINGERIKE BARNE- OG UNGDOMSKOR
kr. 10 000,-
HOBBYKLUBBEN FOR ELDRE
kr. 1 000,-
CRESCENDO
kr. 5 000,-
TYRISTRAND OG OMEGN PENSJONIST- FORENING
kr. 2 000,-
ÅDAL PENSJONISTFORENING
kr. 2 000,-
RINGERIKE LYMFØDEM -OG LIPØDEMFORENING
kr. 5 000,-
RINGERIKE OG OMEGN LOKALLAG AV NORGES BLINDEFORBUND
kr. 4 000,-
KLEKKENMALERNE
kr. 2 000,-
ÅDALLAG AV LHL
kr. 3 000,-
HØNEFOSS KIRKEKOR
kr. 2 000,-
RINGERIKE KNIVLAG
kr. 4 000,-
RINGERIKE BRIGADEVETERANFORENING
kr. 3 000,-
NORSKE REDNINGSHUNDER RINGERIKE OG MODUM LAG
kr. 5 000,-
NAKKERUD OG TYRISTRAND HISTORIELAG
kr. 4 000,-
TYRISTRAND SKYTTERLAG
kr. 5 000,-
NAKKERUD UNGDOMSLAG
kr. 3 000,-
VEME SPORTSKLUBB
kr. 10 000,-
RINGERIKE QUILTEKLUBB
kr. 4 000,-
RINGERIKE ISHOCKEYKLUBB
kr. 120 000,-
PENSJONISTFORENINGEN PÅ SPENNCON, HØNEFOSS
kr. 3 000,-
SOKNA PENSJONISTFORENING
kr. 2 000,-
EPILEPSIFORENINGEN RINGERIKE OG OMEGN
kr. 2 000,-
NORDERHOV UNGDOMS OG IDRETTSLAG
kr. 15 000,-
SPARDAME BRIDGEKLUBB
kr. 3 000,-
NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND RINGERIKE OG JEVNAKER LOKALLAG
kr. 4 000,-
DIABETESFORBUNDET RINGERIKE
kr. 3 000,-
HØNEFOSS BLÅSEOKTETT
kr. 5 000,-
UNGDOMSLAGET HAAB
kr. 3 000,-
RINGKOLLEN SKIKLUBB
kr. 40 000,-
VENNEFORENINGEN RINGERIKES MUSEUM
kr. 4 000,-
RINGERIKE OG OMEGN LOKALLAG AV NORGES FIBROMYALGIFORBUND
kr. 4 000,-
LIONS CLUB ÅDAL
kr. 5 000,-
SOKNATUNETS VENNER
kr. 3 000,-
RINGERIKE HISTORIELAG
kr. 7 000,-
RINGERIKE POLITIPENSJONISTLAG
kr. 3 000,-
SOKNEDALEN LOKALHISTORISKE FORENING
kr. 5 000,-
PERMOBAKKEN VEL
kr. 3 000,-
KLOKKERGÅRDEN BOK-KAFÉ
kr. 3 000,-
LHL RINGERIKE
kr. 5 000,-
ÅDAL SKYTTERLAG
kr. 5 000,-
SENIORNETT HØNEFOSS
kr. 7 000,-
HØNEFOSS KAMERAKLUBB
kr. 3 000,-
KORET APROPOS
kr. 5 000,-
VEGÅRD PENSJONISTFORENING
kr. 3 000,-
RINGERIKE SKYTTERLAG
kr. 8 000,-
VEME OG HERADSBYGDA SANGKOR
kr. 4 000,-
RINGERIKE JANITSJAR
kr. 10 000,-
KAFE FIRKLØVEREN
kr. 4 000,-
BRYSTKREFTFORENINGEN RINGERIKE OG OMEGN
kr. 8 000,-
HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB
kr. 20 000,-
FORENINGEN KJERRATMUSEET
kr. 10 000,-
HAUG BYGDELAG
kr. 5 000,-
VENNEFORENINGEN RINGERIKES MUSEUM
kr. 10 000,-
STIFTELSEN RINGERIKES NIKKELVERK
kr. 5 000,-
ØVRE SOGNEDALEN BYGDEKVINNELAG
kr. 3 000,-
VEGÅRD PENSJONISTFORENING
kr. 4 000,-
SOLLIHØGDA VEL
kr. 3 000,-
VIUL SANITETSFORENING
kr. 3 000,-
SORIA MORIA VELFORENING
kr. 3 000,-
SOMDALEN VEL
kr. 3 000,-
ÅDAL I.L.
kr. 40 000,-
ÅSKAMERATENE UNGDOMS & IDRETTSLAG
kr. 10 000,-
ÅDAL SKYTTERLAG
kr. 7 000,-
VEIEN TILBAKE AS
kr. 10 000,-
SOKNA SPEIDERGRUPPE
kr. 6 000,-
STIFTELSEN FONTENEHUSET HØNEFOSS
kr. 55 000,-
TYRIBOS VENNER
kr. 5 000,-
TYRISTRAND OG OMEGN PENSJONIST- FORENING
kr. 4 000,-
SOKNA UTVIKLING
kr. 5 000,-
VIK OMSORGSBOLIGERS VENNER
kr. 5 000,-
ÅSA SANITETSFORENING
kr. 3 000,-
STIFTELSEN BJERKELY LEIRSTED
kr. 10 000,-
STIFTELSEN RINGERIKES MUSEUM
kr. 20 000,-
TYRISTRAND UNGDOMSKLUBB
kr. 10 000,-
ØVRE ÅDAL HISTORIELAG
kr. 6 000,-
STRANDEN MUSIKKFORENING
kr. 5 000,-
SOKNEDALEN LOKALHISTORISKE FORENING
kr. 8 000,-
TRANBY IL
kr. 5 000,-
SOKNATUNETS VENNER
kr. 5 000,-
UNGDOMSLAGET HAAB
kr. 4 000,-
Åsbygda og Viul Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Ådal Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Venner av Ringerike sykehus
kr. 20 000,-
Ullerål Seniordans
kr. 3 000,-
Tyristrand skytterlag
kr. 6 000,-
Viker Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Ådal lag av lhl
kr. 4 000,-
RINGERIKE SKYTESENTER SAMARBEIDSUTVALGET
kr. 5 000,-
RUNES TRIM OG MOTIVASJONSGRUPPE RUNE STENSLETTE
kr. 6 000,-
RINGKOLLEN SKIKLUBB
kr. 35 000,-
SENTRUMKIRKEN, RINGERIKE
kr. 1 000,-
RINGERIKE OG OMEGN LOKALLAG AV NORGES FIBROMYALGIFORBUND
kr. 4 000,-
KULTURRING
kr. 3 000,-
RINGERIKE DART KLUBB
kr. 3 000,-
RINGERIKE JEGER- OG FISKERFORENING
kr. 4 000,-
RINGERIKE KNIVLAG
kr. 4 000,-
NORDERHOV UNGDOMS OG IDRETTSLAG
kr. 15 000,-
KOLLSJØLØYPENES VENNEFORENING
kr. 5 000,-
SOKNA LEIRDUEKLUBB
kr. 6 000,-
RINGERIKE JUDOKLUBB
kr. 10 000,-
RINGERIKE ISHOCKEYKLUBB
kr. 100 000,-
RINGERIKE KVINNELIGE JEGER-OG FISKERFORENING
kr. 5 000,-
RINGERIKE OG OMEGN DØVEFORENING
kr. 3 000,-
SNYTA VEL
kr. 3 000,-
RINGERIKE FRIIDRETTSKLUBB
kr. 45 000,-
RINGERIKE PRIDE
kr. 20 000,-
NES VEL OG BYGDEUTVIKLINGSLAG
kr. 5 000,-
NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. RINGERIKE OG OMEGN
kr. 3 000,-
NES HELSE OG TRIVSEL
kr. 5 000,-
RINGERIKE SOROPTIMISTKLUBB
kr. 10 000,-
RINGERIKE BARNE- OG UNGDOMSKOR
kr. 7 000,-
NOVAPRO-KVINNENETTVERK I RINGERIKSREGIONEN
kr. 10 000,-
RINGERIKE TEN SING
kr. 10 000,-
RINGERIKE VETERANKORPS
kr. 10 000,-
NORSK ROSEFORENING AVDELING RINGERIKE
kr. 3 000,-
RINGERIKSGRUPPEN AV NORSK RADIO RELÆ LIGA
kr. 4 000,-
NORILCO AVD. BUSKERUD
kr. 3 000,-
PILEGRIMSFELLESKAPET RINGERIKE - HADELAND - TOTEN
kr. 3 000,-
RINGERIKE FRIVILLIGSENTRAL
kr. 20 000,-
RINGERIKE HUSFLIDSLAG
kr. 4 000,-
LIONS CLUB RINGERIKE VEIGIN
kr. 5 000,-
RINGERIKE OG HOLE TRAVSELSKAP
kr. 5 000,-
RINGERIKE VOCALIS
kr. 5 000,-
SOKNA SKYTTERLAG
kr. 6 000,-
LIONS CLUB ÅDAL
kr. 5 000,-
NORDERHOV BYGDEKVINNELAG
kr. 5 000,-
RINGERIKE GOLFKLUBB
kr. 20 000,-
RINGERIKE TREKKSPILLKLUBB
kr. 10 000,-
RINGERIKE TAEKWONDO KLUBB
kr. 15 000,-
NORSK KARTMUSEUMS VENNEFORENING
kr. 3 000,-
SKRUBBHEIMS VENNER
kr. 4 000,-
RINGKOLLEN HOPPANLEGG REKRUTTLIA
kr. 10 000,-
RINGERIKE MANNSKOR
kr. 4 000,-
SENIORKLUBBEN I VY BUSS AVD RINGERIKE
kr. 4 000,-
LIONS CLUB HOLE
kr. 5 000,-
SKIFORENINGEN - FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME
kr. 40 000,-
PERMOBAKKEN VEL
kr. 3 000,-
RALLERUD UNGDOMSFORENING
kr. 5 000,-
RINGERIKE MODELLFLY KLUBB
kr. 4 000,-
MESTRING I NATUREN
kr. 2 000,-
NES OMSORGSSENTERS VENNEFORENING
kr. 5 000,-
PEF RINGERIKE OG OMEGN
kr. 4 000,-
RINGERIKE OG HOLE REVMATIKERFORENING
kr. 5 000,-
PROSTATAKREFTFORENINGEN RINGERIKE/ HADELAND
kr. 3 000,-
RINGERIKE SOPPFORENING
kr. 3 000,-
LUNDER GAMLEHJEMS FOND
kr. 4 000,-
RINGERIKE FOLKEDANSGRUPPE
kr. 4 000,-
NAKKERUD UNGDOMSLAG
kr. 5 000,-
Seniornett Hønefoss
kr. 7 000,-
Knestang Vel
kr. 4 000,-
Ringerike Quilteklubb
kr. 4 000,-
Mental Helse Ringerike/ Hole
kr. 5 000,-
Ringerike og omegn lokallag av Norges Blindeforbund
kr. 4 000,-
Ringerikes Sparebank Seniorklubb
kr. 4 000,-
Koret Apropos
kr. 5 000,-
LHL Ringerike
kr. 5 000,-
Ringerike Brigadeveteran forening
kr. 4 000,-
SOKNA PENSJONISTFORENING
kr. 4 000,-
Ringerike lymfødem- og lipødemforening
kr. 5 000,-
Seniorklubben v/Ringerikskraft AS
kr. 4 000,-
Pensjonistforeningen Spenncon Hønefoss
kr. 4 000,-
Ringerike politipensjonistlag
kr. 4 000,-
DECIBEL
kr. 5 000,-
ASK UTVIKLING
kr. 5 000,-
HØNEFOSS SKOLEKORPS
kr. 20 000,-
HERADSBYGDA IL
kr. 55 000,-
FORSVARETS SENIORFORBUND AVDELING RINGERIKE/HOLE
kr. 4 000,-
IDRETTSFORENINGEN TYRISTUBBEN
kr. 55 000,-
HOLE OG RINGERIKE HAGELAG
kr. 7 000,-
HOLE HISTORIELAG
kr. 7 000,-
HVAL SANITETSFORENING
kr. 4 000,-
HØNEFOSS SJAKKLUBB
kr. 3 000,-
HERADSBYGDA HÅNDBALLKLUBB
kr. 25 000,-
INGENIØRVÅPNETS SOLDATFORENING
kr. 3 000,-
HØNEFOSS FILATELISTKLUBB
kr. 2 000,-
HØNEFOSS SPEIDERGRUPPE
kr. 5 000,-
FOSSEKALLEN IL
kr. 10 000,-
HAUGSBYGD IDRETTSFORENING
kr. 80 000,-
BUSSERULLGJENGEN
kr. 30 000,-
FOLKEDANSKLUBBEN KAVAL
kr. 2 000,-
BOOTCAMP HØNEFOSS
kr. 5 000,-
FORENINGEN BARNELØPSKARUSELLEN RINGERIKE
kr. 5 000,-
FORENINGEN TRENINGSGLEDE
kr. 5 000,-
HØNEFOSS UNGDOMSKORPS
kr. 15 000,-
BUSKERUD BOTANISKE FORENING
kr. 3 000,-
DYSLEKSI RINGERIKE
kr. 5 000,-
FORSVARETS SENIORFORBUND AVDELING INGENIØRVÅPENET
kr. 4 000,-
KLEKKENMALERNE
kr. 2 000,-
AUSTJORD MUSIKKORPS
kr. 20 000,-
HEN GRENDEHUS
kr. 5 000,-
BUVANNETS LØYPELAG
kr. 5 000,-
HOLE PENSJONISTFORENING
kr. 4 000,-
BØSNES SOMMERFESTIVAL
kr. 10 000,-
HAUGSBYGD IF ADRENALIN (TIDL RINGKOLLEN JIBBERS)
kr. 35 000,-
DA CAPO SANGKORET
kr. 5 000,-
HOLE KOMMUNE
kr. 20 000,-
EPILEPSIFORENINGEN RINGERIKE OG OMEGN
kr. 3 000,-
IDRETTSLAGET HOLEVÆRINGEN
kr. 120 000,-
HØNEFOSS BALLKLUBB
kr. 100 000,-
BUTTENTJERN LERDUESKYTTERKLUBB
kr. 5 000,-
HØNEFOSS SPORTSKLUBB
kr. 40 000,-
HEFTET RINGERIKE
kr. 5 000,-
HØNEFOSS FRIKIRKES BARNEGOSPEL
kr. 1 000,-
HOLE KOMMUNE
kr. 10 000,-
JOY-TIME
kr. 1 000,-
HALLINGBY SKOLEKORPS
kr. 20 000,-
HØNEFOSS TREKKSPILLMUSEUM
kr. 10 000,-
DEN KURDISKE KULTURFORENINGEN I RINGERIKE
kr. 5 000,-
HUMAN-ETISK FORBUND RINGERIKE OG HOLE LOKALLAG
kr. 5 000,-
HØNEFOSS STORBAND
kr. 15 000,-
GAMMELDANSENS VENNER NES I ÅDAL
kr. 5 000,-
EIKLI SKOLEKORPS
kr. 10 000,-
HØNEFOSS KIRKEKOR
kr. 3 000,-
HØNEFOSS PENSJONISTFORENING
kr. 5 000,-
CRESCENDO
kr. 5 000,-
DIABETESFORBUNDET RINGERIKE
kr. 5 000,-
KLOKKERGÅRDEN BOK-KAFÉ
kr. 3 000,-
1. TYRISTRAND SPEIDERGRUPPE
kr. 5 000,-
HØNEFOSS BLÅSEOKTETT
kr. 5 000,-
CLASSIC MC, RINGERIKE - HADELAND
kr. 3 000,-
Foreningen Norden Ringerike
kr. 5 000,-
FRIKIRKENS JUNIORFORENING
kr. 1 000,-
Foreningen Fart og tid
kr. 5 000,-
HLF Ringerike og Omegn
kr. 3 000,-
Foreningen Schjongsløpene
kr. 7 000,-
Generalens Biljardklubb
kr. 2 000,-
Hjemmestyrke-museets Venner D14.2
kr. 5 000,-
Jens Christian Färber
kr. 7 000,-
Haug Blåseensemble
kr. 5 000,-
Hønefoss Kamera Klubb
kr. 3 000,-
Hole Musikkorps
kr. 15 000,-
Ringerike Friidrettsklubb
kr. 40 000,-
IL Holeværingen
kr. 100 000,-
Sollihøgda Vel
kr. 3 000,-
Veme og Heradsbygda sangkor
kr. 5 000,-
Runes trim og Motivasjonsgruppe
kr. 6 000,-
Foreningen Treningsglede
kr. 5 000,-
Foreningen Barneløpskarusellen Ringerike
kr. 5 000,-
Bård Ove Hoel
kr. 5 000,-
Sokna JFF
kr. 6 000,-
Ringkollen Skiklubb
kr. 30 000,-
Haugsbygd IF Adrenalin
kr. 25 000,-
Ringerike og Omegn Sikringsradiolag
kr. 5 000,-
Ringerike Rullebrettklubb
kr. 10 000,-
Haugsbygd IF
kr. 60 000,-
Nakkerud og Tyristrand historielag
kr. 4 000,-
Brystkreftforeningen Ringerike og Omegn
kr. 10 000,-
Ringerike Barne- og Ungdomskor - KorAll
kr. 7 000,-
NORILCO Buskerud
kr. 3 000,-
Foreningen Schjongsløpene
kr. 7 000,-
Ringerike og Jevnaker astma og allergiforening
kr. 4 000,-
Steinsfjorden skøyteforening
kr. 5 000,-
Nes vel og bygdeutviklingslag (NVBU)
kr. 5 000,-
Åsa Vel
kr. 5 000,-
Ringerike og Hole Travselskap
kr. 4 000,-
Mental Helse Ringerike/ Hole
kr. 4 000,-
IF Tyristubben
kr. 50 000,-
Hole og Ringerike hagelag
kr. 7 000,-
Hønefoss Skolekorps
kr. 40 000,-
Somdalen vel
kr. 3 000,-
Ådal skytterlag
kr. 7 000,-
Veme Sportsklubb
kr. 10 000,-
Norderhov Bygdekvinnelag
kr. 4 000,-
Tyribos venner
kr. 5 000,-
Sognedalen Bygdekvinnelag
kr. 3 000,-
Ringerike Dart Klubb
kr. 2 000,-
Kulturakademiet
kr. 1 000,-
Tweens. Junioren i Sentrumkirken
kr. 1 000,-
Kidzone. Søndagsskolen i Sentrumkirken
kr. 1 000,-
Ringerike og Omegn Døveforening
kr. 2 000,-
Hole Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Ringerike Soroptimistklubb
kr. 10 000,-
Sokna Skytterlag
kr. 6 000,-
Hønefoss Ballklubb
kr. 80 000,-
Åsbygda velforening
kr. 5 000,-
Forsvarets seniorforbund, avdeling Ringerike/Hole
kr. 4 000,-
Ringerike Ms-forening
kr. 4 000,-
NovaPro - kvinnenettverk i Ringeriksregionen
kr. 10 000,-
Åsa Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Ungdomslaget Haab
kr. 4 000,-
Ringerike og omegn lokallag av Norges Blindeforbund
kr. 4 000,-
Sokna Leirdueklubb
kr. 6 000,-
Fossekallen IL- orientering
kr. 10 000,-
Hønefoss speidergruppe
kr. 10 000,-
Diabetesforbundet RIngerike
kr. 6 000,-
Ringerike Vocalis
kr. 10 000,-
Seniorklubben v/Ringeriks-Kraft AS
kr. 4 000,-
Bønsnes sommerfestival
kr. 10 000,-
Nakkerud ungdomslag
kr. 4 000,-
Hønefoss storband
kr. 15 000,-
Hole historielag
kr. 6 000,-
NORSKE RESERVEOFFISERES FORBUND (NROF) AVD. RINGERIKE
kr. 3 000,-
DaCapo
kr. 5 000,-
Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening
kr. 4 000,-
Hønefoss sjakklubb
kr. 3 000,-
Stolpejakten Hole
kr. 7 000,-
Hval Sanitetsforening
kr. 4 000,-
Ringerike Modellflyklubb
kr. 4 000,-
Ringerike Frivilligsentral
kr. 30 000,-
KulturRing
kr. 3 000,-
Ask Utvikling
kr. 3 000,-
Sokna Utvikling
kr. 5 000,-
Ringerike Ishockeyklubb
kr. 80 000,-
1. Tyristrand Speidergruppe
kr. 7 000,-
Human-Etisk Forbund, Ringerike og Hole lokallag
kr. 4 000,-
Bootcamp Hønefoss
kr. 10 000,-
Sokna Speidergruppe
kr. 6 000,-
Ringerike Blå Kors forening
kr. 3 000,-
Nes helse og trivsel
kr. 5 000,-
Stranden Musikkforening
kr. 7 000,-
Norsk kartmuseums venneforening
kr. 3 000,-
Ringerike judoklubb
kr. 7 000,-
Hønefoss trekkspillmuseum
kr. 10 000,-
Vegård pensjonistfor.
kr. 4 000,-
Ringerike trekkspillklubb
kr. 10 000,-
Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss
kr. 50 000,-
Rallerud Ungdomsforening
kr. 4 000,-
Ringerike Vetereankorps
kr. 10 000,-
Austjord musikkorps
kr. 40 000,-
Nes Omsorgssenters Venneforening
kr. 5 000,-
Psoriasis- og eksemforbundet avd. Ringerike & Omegn
kr. 4 000,-
Gammeldansens Venner Nes i Ådal
kr. 4 000,-
Hønefoss Filatelistklubb
kr. 2 000,-
Hen Grendehus
kr. 7 000,-
Sosialt arbeid i Metodistkirken
kr. 2 000,-
Foreningen Klokkerdalen Park og Fritid
kr. 3 000,-
Lions Club Hole
kr. 5 000,-
Lions Club Ringerike Veigin
kr. 5 000,-
Hønefoss Tennisklubb
kr. 20 000,-
Eikli skolekorps
kr. 30 000,-
Den kurdiske kulturforeningen i Ringerike
kr. 5 000,-
Heradsbygda IL
kr. 50 000,-
Venner av Vegård Eiendom
kr. 4 000,-
Lunder menigetsråd
kr. 2 000,-
Foreningen KjerratmuseetForeningen
kr. 20 000,-
Foreningen Norden Ringerike
kr. 4 000,-
Skrubbheims venner
kr. 4 000,-
Ringerike og Hole Revmatikerforening
kr. 5 000,-
Hole Bygdekvinnelag
kr. 3 000,-
Lions Club Ådal
kr. 5 000,-
Norderhov og Ask Menighet
kr. 5 000,-
RIngerike Skytesenter SAmarbeidsutvalget
kr. 5 000,-
Ringerike Forsvarsforening
kr. 4 000,-
Øvre Ådal Historielag
kr. 6 000,-
Ringerike folkedansgruppe
kr. 4 000,-
Hønefoss Frikirkes Barnegospel
kr. 1 000,-
Tyrifjord speidertropp
kr. 2 000,-
Joy-Time
kr. 1 000,-
Forsvarets Seniorforbund avdeling Ingeniørvåpnet
kr. 4 000,-
Dysleksi Ringerike
kr. 4 000,-
Hønefoss Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Tranby IL
kr. 7 000,-
Norsk roseforening avdeling Ringerike
kr. 2 000,-
Heradsbygda Håndballklubb
kr. 25 000,-
Ringerike og omegn Afasiforening
kr. 4 000,-
Haug Bygdelag
kr. 10 000,-
HLF Ringerike og Omegn
kr. 4 000,-
Ringerike lymfødem- og lipødemforening
kr. 4 000,-
Viul sanitetsforening
kr. 3 000,-
FRIKIRKENS JUNIORFORENING
kr. 1 000,-
Frikirkens søndagsskole
kr. 1 000,-
Ringerike Quilteklubb
kr. 4 000,-
Vik Omsorgsboligers Venner
kr. 5 000,-
Snyta Vel
kr. 3 000,-
FK KAVAL
kr. 2 000,-
Ådal Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Hval Kirkeforening
kr. 1 000,-
Torgeir Nilsen
kr. 4 000,-
Hjemmestyrkemuseets Venner D14.2
kr. 4 000,-
Stiftelsen Bjerkely
kr. 5 000,-
Tyrstrand skytterlag
kr. 4 000,-
Ringerike Golfklubb
kr. 10 000,-
Venner av Ringerike sykehus
kr. 20 000,-
Seniornett Hønefoss
kr. 7 000,-
Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk
kr. 5 000,-
Hønefoss Blåseoktett
kr. 10 000,-
Ringerike Pride
kr. 10 000,-
Tyristrand og Omegn Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Heftet Ringerike
kr. 10 000,-
Stiftelsen Ringerikes Museum
kr. 15 000,-
Knestang Vel
kr. 4 000,-
Åsbygda og Viul Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Haug kirkeforening
kr. 1 000,-
Permobakken Vel
kr. 4 000,-
Ringerike Mannskor
kr. 4 000,-
Crescendo
kr. 5 000,-
Klokkergården bokkafe
kr. 3 000,-
Ringerike Jeger- og Fiskerforening
kr. 4 000,-
Pensjonistforeningen Spenncon Hønefoss
kr. 4 000,-
Nyhus Kretslag
kr. 5 000,-
Viker Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Epilepsiforeningen Ringerike og omegn
kr. 3 000,-
Foreningen Ringerike Kirkeakademi
kr. 3 000,-
Prostatakreftforeningen Ringerike-Hadeland
kr. 4 000,-
Ullerål Seniordans
kr. 3 000,-
Ringerikes Sparebank Seniorklubb
kr. 4 000,-
Tyristrand ungdomsklubb
kr. 15 000,-
Norderhov Ungdoms og Idrettslag
kr. 25 000,-
LHL Ringerike
kr. 4 000,-
Soknatunets venner
kr. 5 000,-
Soknedalen lokalhistoriske forening
kr. 8 000,-
Lunder gamlehjems fond
kr. 4 000,-
Busserullgjengen
kr. 30 000,-
Vang skoles musikkorps
kr. 40 000,-
Decibel
kr. 5 000,-
Ringerike Soppforening
kr. 3 000,-
Hønefoss kirkekor
kr. 4 000,-
18061947
kr. 5 000,-
Ringerike knivlag
kr. 4 000,-
Venneforeningen Ringerike Museum
kr. 4 000,-
Ringerike politipensjonistlag
kr. 4 000,-
Hønefoss Kamera Klubb
kr. 3 000,-
Foreningen Fart og tid
kr. 4 000,-
RiHaTo, Pilegrimsfellesskapet Ringerike, Hadeland og Toten
kr. 3 000,-
Jernbanepensjonistene Ringerike
kr. 4 000,-
Ringerike Brigadeveteran forening
kr. 4 000,-
Skiforeningen LU Ringerike, Hole og Jevnaker
kr. 30 000,-
Ådal lag av lhl
kr. 4 000,-
Ingeniørvåpnets soldatforening
kr. 3 000,-
Veme og Heradsbygda sangkor
kr. 5 000,-
Ringerike Soroptimistklubb
kr. 8 000,-
RINGERIKE og omegn DØVEFORENING
kr. 2 000,-
Hønefoss Sportsklubb
kr. 30 000,-
Idrettsforeningen Tyristubben
kr. 30 000,-
Kjell Ivar Jevne
kr. 30 000,-
Nymoen Velforening
kr. 3 000,-
IL Holeværingen
kr. 60 000,-
Hval Sanitetsforening
kr. 4 000,-
Åsa vel
kr. 5 000,-
Viul Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Hønefoss Ballklubb
kr. 40 000,-
Den kurdiske kulturforeningen i Ringerike
kr. 4 000,-
Ungdomslaget Hab
kr. 4 000,-
Ask Utvikling
kr. 3 000,-
Hole Lions
kr. 5 000,-
Heradsbygda Håndballklubb
kr. 15 000,-
Hønefoss skolekorps
kr. 40 000,-
Ullerål Skoles Musikkorps
kr. 40 000,-
Ringerike judoklubb
kr. 5 000,-
Anne Heggerudstad
kr. 5 000,-
Haugsbygd IF Adrenalin
kr. 15 000,-
1. tyristrand speidergruppe
kr. 7 000,-
Haugbygd IF
kr. 30 000,-
Ringerike Blå Kors forening
kr. 3 000,-
Metodistkirken Hønefoss, sosialt arbeid
kr. 2 000,-
Sokna Jeger og Fiskerforening
kr. 4 000,-
Ringerike og omegn Afasiforening
kr. 4 000,-
Hønefoss storband
kr. 15 000,-
Åsbygda velforening
kr. 5 000,-
Sokna Leirdueklubb
kr. 4 000,-
Ringerike og Omegn Sikringsradiolag
kr. 4 000,-
Ringerike Quiltelag
kr. 4 000,-
Ringerike og Hole Travselskap
kr. 5 000,-
Åsa Sanitetsforening
kr. 3 000,-
NORILCO avd Buskerud
kr. 3 000,-
Forsvarets Seniorforbund avdeling Ingeniørvåpnet
kr. 4 000,-
Ådal skytterlag
kr. 5 000,-
Lunder Menighetsråd
kr. 2 000,-
Kirkemoen barnehage SA
kr. 4 000,-
Hønefoss sjakklubb
kr. 3 000,-
Sokna Skytterlag
kr. 4 000,-
Kodeklubben Ringerike
kr. 6 000,-
Ringerike Jeger og Fiskeforening
kr. 4 000,-
Hjemmestyrkemuseets Venner D14.2
kr. 4 000,-
Steinsfjorden Skøyteforening
kr. 5 000,-
Ringerike og Jevnaker astma og allergiforening
kr. 4 000,-
Stiftelsen Bjerkely
kr. 5 000,-
Veien og Helgerud Skolekorps
kr. 40 000,-
Ringerike ishockeyklubb
kr. 40 000,-
Tweens. Junioren i Sentrumkirken
kr. 1 000,-
Austjord musikkorps
kr. 40 000,-
Ringerike Veterankorps
kr. 10 000,-
Kidzone. Søndagsskolen i Sentrumkirken
kr. 1 000,-
Kulturakademiet
kr. 1 000,-
Ringerike Forsvarsforening
kr. 4 000,-
Norderhov Ungdoms og Idrettslag
kr. 20 000,-
Foreningen Norden Ringerike
kr. 4 000,-
Hole Frivilligsentral
kr. 10 000,-
Nes Sti- og Løypeforening
kr. 5 000,-
Psoriasis- og eksemforbundet avd. Ringerike & Omegn
kr. 4 000,-
Tyristrand ungdomsklubb
kr. 10 000,-
Hageselskapet Hole og Ringerike
kr. 4 000,-
Hønefoss skiskytterklubb
kr. 40 000,-
Decibel
kr. 5 000,-
Anja Oslund
kr. 4 000,-
Nes Omsorgssenters Venneforening
kr. 5 000,-
Rallerud Ungdomsforening
kr. 4 000,-
Gammeldansens Venner Nes i Ådal
kr. 4 000,-
Skrubbheims venner
kr. 4 000,-
Hønefoss trekkspillmuseum
kr. 10 000,-
Ringerike trekkspillklubb
kr. 10 000,-
HØNEFOSS PENSJONISTFORENING
kr. 5 000,-
TyriStranden historielag (tidligere Nakkerud og Tyristrand historielag)
kr. 4 000,-
Bootcamp Hønefoss
kr. 10 000,-
Sognedalen Bygdekvinnelag
kr. 3 000,-
Ringerike Frivilligsentral
kr. 30 000,-
Diabetesforbundet Ringerike
kr. 5 000,-
HØNEFOSS FRIKIRKES SØNDAGSSKOLE
kr. 1 000,-
Fossekallen IL- orientering
kr. 7 000,-
NovaPro - kvinnenettverk i Ringeriksregionen
kr. 10 000,-
Venner av Ringerike sykehus
kr. 20 000,-
Norsk roseforening avdeling Ringerike
kr. 2 000,-
Fk KAVAL
kr. 2 000,-
Hønefoss Filatelistklubb
kr. 2 000,-
Nakkerud ungdomslag
kr. 4 000,-
Mental Helse Ringerike/ Hole
kr. 4 000,-
Norderhov Bygdekvinnelag
kr. 4 000,-
HLF Ringerike og Omegn
kr. 4 000,-
Snyta Vel
kr. 3 000,-
Stiftelsen Ringerikes Museum
kr. 10 000,-
Heftet Ringerike
kr. 6 000,-
Bønsnes sommerfestival
kr. 10 000,-
Ringerike Vocalis
kr. 10 000,-
Ringerike lymfødem- og lipødemforening
kr. 4 000,-
Tranby IL
kr. 7 000,-
Kirkebladet for Lunder, Norderhov og Ask, Tyristrand og Veme menigheter
kr. 2 000,-
Eikli skolekorps
kr. 40 000,-
Haug bygdelag
kr. 10 000,-
Stolpejakten Hole
kr. 7 000,-
Sokna Speidergruppe
kr. 6 000,-
Haug kirkeforening
kr. 2 000,-
Vegård Pensjonistcorening
kr. 4 000,-
Hole Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Norske Reserveoffiserers Forbund - Ringerike
kr. 3 000,-
Stranden Musikkforening
kr. 10 000,-
Ringerike ten sing
kr. 10 000,-
FORENINGEN BARNELØPSKARUSELLEN RINGERIKE
kr. 5 000,-
Foreningen Treningsglede
kr. 10 000,-
Tyristrand og Omegn Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Venner av Vegård Eiendom
kr. 4 000,-
Norsk Kartmuseums Venneforening
kr. 3 000,-
Tyrifjord speidertropp
kr. 5 000,-
Ringerike Modellflyklubb
kr. 4 000,-
Marita Hvalsbråten
kr. 5 000,-
Ringerike Frikirkes Juniorforening
kr. 2 000,-
Lions Club Ringerike Veigin
kr. 5 000,-
Normisjon Hønefoss
kr. 1 000,-
Hønefoss kirkekor
kr. 4 000,-
Hønefoss Frikirkes Barnegospel
kr. 1 000,-
Joy-Time
kr. 2 000,-
Human-Etisk Forbund, Ringerike og Hole lokallag
kr. 4 000,-
Hønefoss RC-klubb
kr. 4 000,-
Hovsengas venner Dronning
kr. 10 000,-
Viker Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Foreningen Kjerratmuseet
kr. 15 000,-
Ringerike og omegn lokallag av Norges Blindeforbund
kr. 4 000,-
Hval Sanitetsforening
kr. 4 000,-
Vang skoles musikkorps
kr. 40 000,-
Soknedalen lokalhistoriske forening
kr. 7 000,-
Runes trim og Motivasjonsgruppe
kr. 6 000,-
Hole historielag
kr. 6 000,-
Vik Omsorgsboligers Venner
kr. 5 000,-
Prostatakreftforeningen Ringerike/Hadeland
kr. 4 000,-
Soknatunets venner
kr. 5 000,-
Hole Bygdekvinnelag
kr. 3 000,-
Dysleksi Ringerike
kr. 4 000,-
ARNFINN ELLINGSEN
kr. 7 000,-
Ringerike Skytesenter Samarbeidsutvalget
kr. 5 000,-
Ringerike folkedansgruppe
kr. 4 000,-
Pensjonistforeningen Spenncon Hønefoss
kr. 4 000,-
Hval Kirkeforening
kr. 2 000,-
RiHaTo, Pilegrimsfellesskapet Ringerike, Hadeland og Toten
kr. 3 000,-
Ullerål Seniordans
kr. 3 000,-
Norsk Retrieverklubb avd. Ringerike og omegn
kr. 3 000,-
Ringerike politipensjonistlag
kr. 4 000,-
Ådal Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Seniorklubben Ringerikskraft
kr. 4 000,-
Åsbygda og Viul Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Knestang Vel
kr. 4 000,-
Sokna pensjonistforening
kr. 4 000,-
Hole Musikkorps
kr. 10 000,-
Skiforeningen LU Ringerike, Hole og Jevnaker
kr. 20 000,-
Eva Marie Ingebretsen
kr. 5 000,-
Hønefoss Blåseoktett
kr. 10 000,-
Skøytebanen Steinsåsens Venner
kr. 5 000,-
Ringerikes Sparebank Seniorklubb
kr. 4 000,-
DaCapo
kr. 5 000,-
Ringerike knivlag
kr. 4 000,-
Ringkollen skiklubb
kr. 25 000,-
Lunder gamlehjems fond
kr. 4 000,-
Sokna BMX
kr. 4 000,-
Venneforeningen Ringerike Museum
kr. 4 000,-
LHL Ringerike
kr. 4 000,-
Ringerike Golfklubb
kr. 10 000,-
Forsvarets seniorforbund avdeling Ringerike/Hole
kr. 4 000,-
Tyristrand skytterlag
kr. 4 000,-
Crescendo
kr. 5 000,-
Ringerike Brigadeveteran forening
kr. 4 000,-
Jarle Bakken
kr. 4 000,-
Jernbanepensjonistene Ringerike
kr. 4 000,-
Fontenehuset Hønefoss
kr. 50 000,-
Foreningen Fart og tid
kr. 4 000,-
Foreningen Schjongsløpene
kr. 6 000,-
Ingeniørvåpnets soldatforening
kr. 3 000,-
Lions Club Ringerike Veigin
kr. 5 000,-
Hønefoss Frikirke B-Tween
kr. 1 000,-
Hønefoss Frikirkes Barnegospel
kr. 2 000,-
Norderhov Bygdekvinnelag
kr. 4 000,-
Ringerike folkedansgruppe
kr. 2 000,-
Hole sanitetsforening
kr. 4 000,-
Knestang Vel
kr. 4 000,-
Åsbygda og Viul Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Dronning Tyras Båtforening
kr. 40 000,-
Siri og Hennings Minnefond
kr. 10 000,-
Den Polsk-Norske forening i Buskerud
kr. 4 000,-
Hønefoss Ballklubb
kr. 30 000,-
Ringerike knivlag
kr. 2 000,-
Haraldsen
kr. 10 000,-
Ringerike og omegn Døveforening
kr. 2 000,-
Hønefoss Tennisklubb
kr. 10 000,-
Hønefoss Sjakklubb
kr. 3 000,-
Fossekallen IL- orientering
kr. 5 000,-
Lunder Menighet
kr. 3 000,-
Ringerike Husflidslag
kr. 4 000,-
Ringerike og omegn afasiforening
kr. 4 000,-
Norsk Kartmuseums Venneforening
kr. 3 000,-
ÅSKAMERATENE UNGDOMS & IDRETTSLAG
kr. 15 000,-
Veme og Heradsbygda sangkor
kr. 4 000,-
RINGERIKSGRUPPEN AV NORSK RADIO RELÆ LIGA
kr. 4 000,-
Human-Etisk Forbund, Ringerike og Hole lokallag
kr. 4 000,-
Øvre Ådal Skytterlag
kr. 3 000,-
NVBU Barneidrett
kr. 5 000,-
Hønefoss Hundeklubb
kr. 3 000,-
Kirkemoen Barnehage
kr. 4 000,-
Nedre Steinsåsen Velforening
kr. 3 000,-
Tyristrand menighetsråd
kr. 3 000,-
Sokna Skytterlag
kr. 3 000,-
Sokna Speidergruppe
kr. 6 000,-
Haug Bygdelag
kr. 3 000,-
Soknatunets venner
kr. 5 000,-
Norsk Roseforening avd. Ringerike
kr. 2 000,-
Ringerike og Hole Travselskap
kr. 3 000,-
Skogstjernen familiebarnehage
kr. 3 000,-
Sokna Jeger og Fiskerforening
kr. 4 000,-
Hole Ungdomsfrivilligsentral
kr. 20 000,-
Ringerike Frivilligsentral
kr. 30 000,-
Hole Frivilligsentral
kr. 15 000,-
Nes Sti- og Løypeforening
kr. 5 000,-
Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss
kr. 30 000,-
Kulturakademiet
kr. 8 000,-
Nakkerud ungdomslag
kr. 4 000,-
Buskerud botaniske forening
kr. 2 000,-
NAKKERUD, ASK OG TYRISTRAND UNGDOMSRÅD (NATUR)
kr. 7 000,-
Bootcamp Hønefoss
kr. 10 000,-
Den palestinsk-norske forening
kr. 4 000,-
Grøndvoldgrenda veiforening
kr. 2 000,-
Foreningen Treningsglede
kr. 5 000,-
Foreningen Barneløpskarusellen Ringerike
kr. 5 000,-
Nakkerud og Tyristrand historielag / TyriStranden historielag
kr. 4 000,-
Hønefoss speidergruppe
kr. 7 000,-
Ringerike og Jevnaker Astma og Allergiforening
kr. 3 000,-
Sokna Leirdueklubb
kr. 4 000,-
Ringerike og Omegn Sikringsradiolag
kr. 4 000,-
Hønefoss ungdomskorps
kr. 15 000,-
Ringkollen Hoppanlegg Rekruttlia sa
kr. 7 000,-
Hønefoss storband
kr. 15 000,-
Ungdomslaget Haab
kr. 4 000,-
Snyta Vel
kr. 2 000,-
Nes helse og trivsel
kr. 5 000,-
Ringerike MS-forening
kr. 4 000,-
Fagforbundet Ringerike avd. 092
kr. 4 000,-
Haugsbygd IF Adrenalin (tidl Ringkollen Jibbers)
kr. 10 000,-
Prostataforeningen Ringerike/Hadeland
kr. 4 000,-
1. Tyristrand Speidergruppe
kr. 7 000,-
Ringerike veterankorps
kr. 10 000,-
Austjord musikkorps
kr. 30 000,-
Decibel
kr. 5 000,-
Metodistkirkens sosiale arbeid
kr. 3 000,-
Foreningen Norden Ringerike
kr. 4 000,-
Hønefoss filatelistklubb
kr. 2 000,-
Ringerike Vocalis
kr. 8 000,-
Bønsnes sommerfestival
kr. 10 000,-
Viul Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Mental Helse Ringerike/ Hole
kr. 4 000,-
Frikirkens Juniorforening
kr. 2 000,-
Venneforeningen Ringerikes Museum
kr. 4 000,-
NMK Hønefoss
kr. 4 000,-
Sognedalen Bygdekvinnelag
kr. 4 000,-
IF Tyristubben
kr. 15 000,-
Skrubbheimsvenner
kr. 3 000,-
Acanthi
kr. 4 000,-
Ringerike Soroptimistklubb
kr. 4 000,-
Ringerike Blå Kors forening
kr. 3 000,-
Ringerike Historielag
kr. 7 000,-
Hønefoss trekkspillmuseum
kr. 10 000,-
Ringerike trekkspillklubb
kr. 15 000,-
Hageselskapet Hole og Ringerike
kr. 4 000,-
HØNEFOSS PENSJONISTFORENING
kr. 5 000,-
DaCapo
kr. 5 000,-
Vi Vil barneforening
kr. 2 000,-
Hjemmestyrkemuseets Venner D14.2
kr. 4 000,-
Diabetesforbundet Ringerike
kr. 5 000,-
Frikirkens Frik
kr. 2 000,-
Frikirkens søndagsskole
kr. 2 000,-
Lions Club Hole
kr. 5 000,-
Haugvang Seniordans
kr. 3 000,-
Rallerud Ungdomsforening
kr. 4 000,-
Lærernes misjonsforbund Ringerike
kr. 2 000,-
LHL Ringerike
kr. 4 000,-
Venner av Vegård Eiendom
kr. 4 000,-
Ringerike Barne og Ungdomskor
kr. 5 000,-
Venner av Ringerike sykehus
kr. 20 000,-
TRANBY IL
kr. 7 000,-
Foreningen Ringerike Kirkeakademi
kr. 3 000,-
Hole Musikkorps
kr. 30 000,-
Venner av Hønefoss Sykehjem
kr. 5 000,-
Joy-Time
kr. 2 000,-
Ringerike Ishockeyklubb
kr. 30 000,-
Tyrifjord speidertropp
kr. 5 000,-
Folkedansklubben KAVAL
kr. 2 000,-
Norske Redningshunder Ringerike og Modum lag
kr. 5 000,-
Hobbyklubben for eldre
kr. 4 000,-
Ringerike Modellfly Klubb
kr. 3 000,-
Viker Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Hole Bygdekvinnelag
kr. 3 000,-
Gammeldansens Venner Nes i Ådal
kr. 4 000,-
Idrettsforeningen Villmann Hønefoss
kr. 8 000,-
Nes Omsorgssenters Venneforening
kr. 5 000,-
Tyristrand Barnehage
kr. 3 000,-
Psoriasis - og eksemforbundet avd. Ringerike & Omegn
kr. 4 000,-
Ringerike og Hole Revmatikerforening
kr. 5 000,-
Stiftelsen Ringerikes Museum
kr. 10 000,-
Heftet Ringerike
kr. 6 000,-
Norsk Retrieverklubb avdeling Ringerike og omegn
kr. 3 000,-
Hallingby skolekorps
kr. 30 000,-
Ringerike og omegn lokallag av Norges Blindeforbund
kr. 4 000,-
Hole Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Vik Omsorgsboligers Venner
kr. 5 000,-
Hønefoss Blåseoktett
kr. 10 000,-
Foreningen Kjerratmuseet
kr. 15 000,-
NORILCO avd Buskerud
kr. 3 000,-
Hovsengas venner Dronning Ragnhilds vei 4a 3515 Hønefoss
kr. 5 000,-
Tyristrand Landsbyforening
kr. 5 000,-
Ullerål Seniordans
kr. 3 000,-
EVENT 20
kr. 10 000,-
Ådal skytterlag
kr. 15 000,-
Den kurdiske kulturforeningen i Ringerike
kr. 4 000,-
Haug Kirkeforening
kr. 2 000,-
Jerbanepensjonistene i Ringerike
kr. 4 000,-
Hole historielag
kr. 6 000,-
Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) avd.Ringerike
kr. 3 000,-
Normisjon Hønefoss
kr. 2 000,-
Hønefoss kirkekor
kr. 4 000,-
Åsa Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Epilepsiforeningen Ringerike og omegn
kr. 3 000,-
RINGERIKE FORSVARSFORENING
kr. 3 000,-
Vang skoles musikkorps
kr. 30 000,-
Ringerike Soppforening
kr. 3 000,-
Tyristrand og Omegn Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Stranden Musikkforening
kr. 10 000,-
NovaPro - kvinnenettverk i Ringeriksregionen
kr. 5 000,-
Stiftelsen Bjerkely
kr. 4 000,-
Ringerikes Malerklubb
kr. 3 000,-
Ringkollen skiklubb
kr. 10 000,-
Lunder gamlehjems fond
kr. 4 000,-
FORENINGEN FART OG TID
kr. 4 000,-
Foreningen Schjongsløpene
kr. 6 000,-
Four Pleasure
kr. 4 000,-
BADSTUGJENGEN (ved Ringeriksbadet)
kr. 3 000,-
LHL Krødsherad
kr. 4 000,-
Tyristrand Bygdekvinnelag
kr. 4 000,-
Seniorklubben Ringerikskraft
kr. 4 000,-
Pilegrimsfellesskapet Ringerike - Hadeland - Toten (RiHaTo)
kr. 3 000,-
Brystkreftforeningen Ringerike og omegn
kr. 6 000,-
Hval sanitetsforening.
kr. 4 000,-
Busserullgjengen
kr. 30 000,-
HLF Ringerike og omegn
kr. 4 000,-
Ringerike lymfødemforening
kr. 4 000,-
Ringerike Mannskor
kr. 4 000,-
Nyhus Kretslag
kr. 4 000,-
Buskerud Elghundklubb
kr. 3 000,-
Eikli skolekorps
kr. 30 000,-
LANGHUSETS V0ENNER
kr. 4 000,-
Seniornett Hønefoss
kr. 7 000,-
Forsvarets Seniorforbund avdeling Ingeniørvåpnet
kr. 4 000,-
RINGERIKE GOLFKLUBB
kr. 10 000,-
L H L Hole
kr. 3 000,-
Hval Kirkeforening
kr. 3 000,-
Ådal Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Ringerike sykkelklubb
kr. 10 000,-
Dysleksi Ringerike
kr. 4 000,-
Soknedalen lokalhistoriske forening
kr. 7 000,-
Tyristrand skytterlag
kr. 4 000,-
Ringerike Kvinnelige Jeger og Fiskeforening
kr. 4 000,-
Ringerikes Sparebank Seniorklubb
kr. 4 000,-
Ringerike Brigadeveteran forening
kr. 4 000,-
Ringerike politipensjonistlag
kr. 4 000,-
Pensjonistforeningen Spenncon Hønefoss
kr. 4 000,-
Ringerike og omegn lokallag av norges fibromyalgiforbund
kr. 3 000,-
kLOKKERGÅRDEN BOKKAFE
kr. 3 000,-
Lions Club Ådal
kr. 5 000,-
Ringerike quiteklubb
kr. 5 000,-
Ådal lag av lhl
kr. 4 000,-
Crescendo
kr. 4 000,-
Forsvarets seniorforbund avd. Ringerike/Hole
kr. 4 000,-
Hønefoss Spillforening
kr. 2 000,-
Ingeniørvåpnets Soldatforening
kr. 3 000,-
LHL Krødsherad
kr. 4 000,-
Folkedansklubben KAVAL
kr. 2 000,-
Ringerike Skogeierlag
kr. 5 000,-
Hønefoss Sportsklubb
kr. 10 000,-
EVENT 19
kr. 10 000,-
Fagforbundet Ringerike Pensjonistgruppe
kr. 4 000,-
Badstugjengen
kr. 3 000,-
Venner av Hønefoss Sykehjem
kr. 5 000,-
Ringerike og omegn Døveforening
kr. 3 000,-
Ringerike Sykkelklubb
kr. 10 000,-
Norderhov Uog IL
kr. 10 000,-
Brig N Veteraner
kr. 3 000,-
Norske reserveoffiserers forbund avd. Ringerike
kr. 3 000,-
IF Tyristubben
kr. 10 000,-
Hole historielag
kr. 6 000,-
Somdalen vel
kr. 2 000,-
Nedre Auren Gårdsbarnehage
kr. 3 000,-
Ringkollen Jibbers - brett- og freeskiklubb
kr. 10 000,-
DaCapo
kr. 5 000,-
Klokkergården bok-kafé
kr. 3 000,-
Viul Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Steinsåsen Vel
kr. 3 000,-
Sokna Jeger og Fiskerforening
kr. 4 000,-
Veme sportsklubb
kr. 25 000,-
Ringerike/Modum Lag redningshunder
kr. 5 000,-
Ådal Skytterlag
kr. 25 000,-
Hønefoss RC-klubb
kr. 4 000,-
Åskammeratene u&IL
kr. 15 000,-
Ask Utvikling
kr. 3 000,-
Den palestinsk-norske forening
kr. 2 000,-
FRIK
kr. 1 000,-
TyriStranden historielag
kr. 3 000,-
Ringeriksgr Norsk Radio Relæ Liga
kr. 3 000,-
Frikirkens søndagsskole
kr. 1 000,-
Hjemmestyrkemuseets Venner D14.2
kr. 4 000,-
Nes vel og bygdeutv. ungdom
kr. 4 000,-
Stjernegruppen Ringerike AS Blå Kors
kr. 3 000,-
Sokna speidergruppe
kr. 5 000,-
Sokna Leirdueklubb
kr. 4 000,-
Filadelfia Hønefoss
kr. 3 000,-
Ringerike og Omegn Sikringsradiolag
kr. 4 000,-
Sognedalen Bygdekvinnelag
kr. 4 000,-
Sollihøgda Ski og Salongskytterlag
kr. 3 000,-
NORILCO avd Buskerud
kr. 3 000,-
Foreningen Kjerratmuseet
kr. 15 000,-
Veien Skolesjakk Klubb
kr. 4 000,-
Ringerike Golfklubb
kr. 10 000,-
Nes helse og trivsel
kr. 5 000,-
Veien og Helgerud Skolekorps
kr. 30 000,-
Hønefoss skolekorps
kr. 30 000,-
Nes Sti- og Løypeforening
kr. 5 000,-
Norsia Tenker Tanker
kr. 3 000,-
Metodistkirken Hønfoss sosialt arbeid
kr. 2 000,-
Ringrike Blå Kors forening
kr. 3 000,-
Ullerål skoles musikkorps
kr. 30 000,-
Hønefoss Ballklubb
kr. 20 000,-
Hønefoss Spillforening
kr. 2 000,-
Four Pleasure
kr. 3 000,-
Vang skoles musikkorps
kr. 30 000,-
NMK Hønefoss
kr. 3 000,-
Skogstjernen familiebarnehage
kr. 3 000,-
Ringerike Pistolklubb
kr. 4 000,-
Ringerike Operakor
kr. 15 000,-
Ringkollen hoppanlegg rekruttlia
kr. 7 000,-
Hval sanitetsforening
kr. 4 000,-
Hønefoss filatelistklubb
kr. 2 000,-
Ringerike skytterlag
kr. 10 000,-
Diabetesforbundet Ringerike
kr. 5 000,-
Veme Sokn
kr. 2 000,-
Haugvang Seniordans
kr. 3 000,-
Sollihøgda Vel
kr. 2 000,-
Ringerike Historielag
kr. 6 000,-
Fossekallen IL - orientering
kr. 5 000,-
Kirkemoen Barnehage SA
kr. 4 000,-
Ringkollen Janitsjarm
kr. 15 000,-
Ringerike folkedansgruppe
kr. 2 000,-
Tolpinrud barnehage
kr. 3 000,-
Norsk Retrieverklubb avd. Ringerike og omegn
kr. 2 000,-
Ringerike Tae Kwon Do klubb
kr. 10 000,-
Luke The Drifters Running Team
kr. 5 000,-
ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND
kr. 5 000,-
Ringerike og Jevnaker astma og allergi forening
kr. 2 000,-
Runes Trim og Motivasjonsgruppe.
kr. 3 000,-
Lions Club Ådal
kr. 5 000,-
Hønefoss Blåseoktett
kr. 10 000,-
Sokna Skytterlag
kr. 3 000,-
Ringerike og omegn afasiforrening
kr. 4 000,-
Hønefoss Sjakklubb
kr. 3 000,-
Hønen gård bo- og mestringssenter
kr. 5 000,-
Dysleksi Ringerike
kr. 3 000,-
Hønsand Velforening
kr. 3 000,-
Skrubbheims Venner
kr. 2 000,-
Hadeland og Ringerike Modelljernbane klubb
kr. 2 000,-
Ringerike Mannskor
kr. 4 000,-
Samarbeidsprosjekt jentefotball
kr. 10 000,-
Kulturakademiet
kr. 4 000,-
Sentrumkirken ungdom
kr. 2 000,-
Seniornett Hønefoss
kr. 7 000,-
Kidzone
kr. 2 000,-
HNFS ROCK CITY
kr. 3 000,-
Brukerklubben BOLIGEN
kr. 5 000,-
Forsvarets Sen.forbund Ingeniørvåpnet
kr. 4 000,-
Ringerike Turnforening
kr. 15 000,-
Ringerike Frivilligsentral
kr. 30 000,-
Foreningen Norden Ringerike
kr. 4 000,-
Ringerike Ten Sing
kr. 10 000,-
Ungdomslaget Haab
kr. 4 000,-
Mental Helse Ringerike/ Hole
kr. 4 000,-
Ringerike Husflidslag
kr. 4 000,-
Ringerike knivlag
kr. 2 000,-
Dametrim Ådal
kr. 2 000,-
Hallingby Skolekorps
kr. 30 000,-
Ringerike Veterankorps
kr. 10 000,-
Austjord musikkorps
kr. 30 000,-
Stiuftelsen Ringerikes Museum
kr. 10 000,-
Hønefoss Speidergruppe
kr. 7 000,-
Ringerike Vocalis
kr. 8 000,-
Siri og Hennings Minnefond
kr. 10 000,-
Venneforeningen Ringerikes Museum
kr. 3 000,-
Frikirkens Juniorforening
kr. 1 000,-
Bønsnes sommerfestival
kr. 8 000,-
Fossekallen IL Skigruppa
kr. 7 000,-
Busserull-gjengen
kr. 30 000,-
Hønefoss Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Vegård Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Bootcamp Hønefoss
kr. 8 000,-
Hole Ungdomsfrivilligsentral
kr. 10 000,-
Frikirkens Barnegospel
kr. 2 000,-
Frikirkens B-Tween
kr. 1 000,-
Viker Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Joy-Time
kr. 2 000,-
Ringerike Judoklubb
kr. 3 000,-
Hole Bygdekvinnelag
kr. 3 000,-
Venner av Ringerike sykehus
kr. 20 000,-
Hønefoss trekkspillmuseum
kr. 10 000,-
Ringerike trekkspillklubb
kr. 15 000,-
Hønefoss storband
kr. 15 000,-
Ringerike Modellflyklubb
kr. 3 000,-
Ringerike Skytesenter Samarbeidsutvalget
kr. 3 000,-
Ringerike Kvinnelige Jeger og fiske forening
kr. 3 000,-
Norsk Kartmuseums Venneforening
kr. 3 000,-
Hole Frivilligsentral
kr. 15 000,-
Norsk roseforeningen avd. Ringerike
kr. 2 000,-
Lunder Menighetsråd
kr. 2 000,-
Ådal Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Idrettsforeningen Villmann Hønefoss
kr. 8 000,-
Nes Omsorgssenters Venneforening
kr. 5 000,-
Glad-dansens Venner Nes i Ådal
kr. 4 000,-
Ringerike Omegn Psoriasisforening
kr. 4 000,-
Langhusets Venner
kr. 3 000,-
Tyribos Venner
kr. 5 000,-
Knestang Vel
kr. 4 000,-
Åsbygda og Viul Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Tranby IL
kr. 6 000,-
Norderhov Bygdekvinnelag
kr. 4 000,-
Ådal lag av LHL
kr. 4 000,-
NVBU Barneidrett
kr. 5 000,-
Foreningen Treningsglede
kr. 5 000,-
Foreningen Barneløpskarusellen Ringerike
kr. 5 000,-
Tyrifjord speidertropp
kr. 5 000,-
Vik Omsorgsboligers Venner
kr. 5 000,-
Ullerål Seniordans
kr. 3 000,-
RINGERIKE POLITIPENSJONISTLAG
kr. 4 000,-
HØNEFOSS UNGDOMSKORPS
kr. 15 000,-
INGENIØRVÅPNETS SOLDATFORENING
kr. 3 000,-
EIKLI SKOLEKORPS
kr. 30 000,-
RALLERUD UNGDOMSFORENING
kr. 4 000,-
ÅSA SANITETSFORENING
kr. 3 000,-
RINGERIKE BARNE- OG UNGDOMSKOR
kr. 5 000,-
SOKNEDALEN IDRETTSLAG
kr. 15 000,-
Ringerikes Malerklubb
kr. 3 000,-
Ringerike lag av Norges Blindeforbund
kr. 4 000,-
STRANDEN MUSIKKFORENING
kr. 10 000,-
ØVRE ÅDAL HISTORIELAG
kr. 6 000,-
TYRISTRAND UNGDOMSKLUBB
kr. 7 000,-
HOLE PENSJONISTFORENING
kr. 4 000,-
HØNEFOSS KAMERAKLUBB
kr. 3 000,-
TYRISTRAND SKYTTERLAG
kr. 4 000,-
HVAL KIRKEFORENING
kr. 2 000,-
Steinsletta Havkajakklubb
kr. 3 000,-
DEN KURDISKE KULTURFORENINGEN I RINGERIKE
kr. 4 000,-
Tyristrand Bygdekvinnelag
kr. 4 000,-
PILEGRIMSFELLESKAPET RINGERIKE - HADELAND - TOTEN
kr. 3 000,-
HAUG KIRKEFORENING
kr. 2 000,-
Kafe Firkløveren ved Sokna Omsorgsenter
kr. 4 000,-
SENIORKLUBBEN V/RINGERIKS-KRAFT AS
kr. 4 000,-
KOLLSJØLØYPENES VENNEFORENING
kr. 4 000,-
KULTURRING
kr. 3 000,-
KODEKLUBBEN RINGERIKE
kr. 6 000,-
LIONS CLUB HOLE
kr. 5 000,-
Øvre Ådal Historielag
kr. 6 000,-
Ringerikes Museum Venneforening
kr. 3 000,-
Skrubbheims Venner
kr. 2 000,-
Soknedalen lokalhistoriske forening
kr. 6 000,-
Stiftelsen Glatved Brygge
kr. 15 000,-
Tyristand Landsbyforening
kr. 4 000,-
Vegård venneforening
kr. 3 000,-
3 x 5.000,- "surprise-sjekker"
kr. 15 000,-
Ringerike Modellflyklubb
kr. 3 000,-
Norsk roseforening
kr. 2 000,-
RiHaTo pilgrimsfellesskapet
kr. 3 000,-
Ringerike Historielag
kr. 6 000,-
Ringerike Knivlag
kr. 2 000,-
Norsk Retrieverklubb
kr. 2 000,-
Ringerike og omegn sikringsradio
kr. 4 000,-
Ringerike Quilteklubb
kr. 3 000,-
Ringerike Soppforening
kr. 2 000,-
Ringerike Soroptimistklubb
kr. 3 000,-
Ringerike Trekkhundklubb
kr. 5 000,-
Norsk Kartmuseums Venneforening
kr. 3 000,-
Ringerike Folkedansgruppe
kr. 2 000,-
Hringariki Jernalderring
kr. 4 000,-
Hønefoss Filatelistklubb
kr. 2 000,-
Langhusets Venner
kr. 3 000,-
Klokkergården Bokkafe
kr. 2 000,-
Hønefoss Trekkspillmuseum
kr. 10 000,-
Hønefoss Sjakklubb
kr. 10 000,-
Hønefoss Hundeklubb
kr. 2 000,-
Kurdisk Kulturforening Ringerike
kr. 3 000,-
Human Etisk Forbund Ringerike Hole
kr. 3 000,-
Hole Historielag
kr. 6 000,-
Hjemmestyrkemuseets venner D14.2
kr. 4 000,-
Hen Grendehus
kr. 4 000,-
Veme Sokn
kr. 2 000,-
Sentrumskirken Søndagsskole Kidzone
kr. 1 500,-
Sentrumkirken ungdom
kr. 1 500,-
Ullerål Kirkering
kr. 2 000,-
Folkedansklubben Kaval
kr. 2 000,-
Hadeland og Ringerike Modelljernbaneklubb
kr. 2 000,-
Foreningen Kjerratmuseet
kr. 15 000,-
Foreningen Norden Ringerike
kr. 4 000,-
Heftet Ringerike
kr. 6 000,-
Haug Bygdelag
kr. 4 000,-
Hageselskapet Hole og Ringerike
kr. 4 000,-
Ringerike Kirkeakademi
kr. 3 000,-
Lunder Menighet
kr. 2 000,-
Kirkebladet for Norderhov Ask mfl
kr. 2 000,-
Joy-time
kr. 2 000,-
Hval Kirkeforening
kr. 2 000,-
Frikirkens Søndagsskole
kr. 1 000,-
Frikirkens Juniorforening
kr. 1 000,-
Frikirkes B-Tween
kr. 1 000,-
Frikirkens Barnegospel
kr. 2 000,-
Barneforeningen Vi vil
kr. 5 000,-
Frikirkens Ungdomsgruppe FRIK
kr. 1 000,-
Seniorklubben ved Ringerikskraft
kr. 4 000,-
Kafe Firkløveren Sokna omsorgssenter
kr. 4 000,-
Lunder Gamlehjems fond
kr. 4 000,-
Pensjonistforeningen Spenncon Hønefoss
kr. 4 000,-
Ringerikes Sparebank Seniorklubb
kr. 4 000,-
Sokna Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Åsbygda og Viul Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Tyristrand og omegn Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Seniornett Hønefoss
kr. 7 000,-
Ådal Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Vegård Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Ullerål seniordans
kr. 3 000,-
Jernbanepensjonistene Ringerike
kr. 4 000,-
Ingeniørvåpenets soldatforening
kr. 3 000,-
Hole Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Hobbyklubben for eldre Helsehuset
kr. 4 000,-
Haugvang Seniordans
kr. 3 000,-
Glad-dansens venner Nes i Ådal
kr. 3 000,-
Forsvarets Seniorforbund avd. Ring.Hole
kr. 4 000,-
Forsvarets Seniorforbund Ing.våpenet
kr. 4 000,-
Brigade Nord veteraner
kr. 3 000,-
Hønefoss Pensjonistforening
kr. 5 000,-
Fagforbundet Ringerike Pensjonistgruppe
kr. 4 000,-
Tranby I.L.
kr. 5 000,-
Veme Sportsklubb
kr. 4 000,-
Sollihøgda Jeger og fiskeforening
kr. 3 000,-
Sokna Skytterlag
kr. 3 000,-
Sokna Leirdueklubb
kr. 4 000,-
Sokna Jeger og fiskeforening
kr. 4 000,-
Schjongsløpene
kr. 5 000,-
Ringkollen Jibbers Brett- og freeskiklubb
kr. 10 000,-
Ringerike kvinnelige jeger og fiskeforening
kr. 2 000,-
Nes Barneidrett
kr. 4 000,-
Nes sti- og løypeforening
kr. 4 000,-
Tyristrand Skytterlag
kr. 2 000,-
Fossekallen IL (orientering)
kr. 4 000,-
Luke the Drifters Runningteam
kr. 5 000,-
Åsa Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Viul sanitetsforening
kr. 3 000,-
Viker Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Venner av Hønefoss Sykehjem
kr. 5 000,-
Stiftelsen Fontenehuset
kr. 40 000,-
Stiftelsen Bjerkely
kr. 4 000,-
Sorg og Omsorg Ringerike og Hole
kr. 3 000,-
Soknatunet aktivitetssenter venneforening
kr. 5 000,-
Soknedalen Bygdekvinnelag
kr. 4 000,-
Fossekallen IL (ski)
kr. 5 000,-
Venner av Ringerike Sykehus
kr. 20 000,-
Ringerike Blåkorsforening
kr. 3 000,-
Ringerike Frivilligsentral
kr. 30 000,-
Ringerike Lymfødemforening
kr. 4 000,-
Ringerike og Hole Revmatikerforening
kr. 4 000,-
Ringerike og Jevnaker astma og allergi
kr. 4 000,-
Ringerike og omegn Afasiforening
kr. 10 000,-
Psoriasis og ekemforbundet Ringerike
kr. 3 000,-
Ringerike og omegn Døveforening
kr. 3 000,-
Ringerike og omegn Fibromyalgiforbund
kr. 3 000,-
Ringerike og omegn lok.lag Norges Blindeforbund
kr. 4 000,-
Siri og Hennings Minnefond
kr. 10 000,-
Profo Fingerike Hadeland
kr. 3 000,-
Nes Helse og Trivsel
kr. 3 000,-
LHL Ringerike
kr. 4 000,-
Hole Lions Club
kr. 4 000,-
Nes omsorgssenters Venneforening
kr. 5 000,-
Norilco avd. Buskerud
kr. 3 000,-
NovaPro
kr. 4 000,-
LHL Krødsherad
kr. 4 000,-
Hole Bygdekvinnelag
kr. 3 000,-
Hønefoss og omegn Blindesaksforening
kr. 3 000,-
Hval Senitetsfoening
kr. 4 000,-
Hole Frivilligsentral
kr. 15 000,-
Hole Sykehjems venner
kr. 5 000,-
Hole Sanitetsforening
kr. 4 000,-
HLF Ringerike og omegn
kr. 3 000,-
Spellemannslaget Elvelangs
kr. 4 000,-
Epilepsiforeningen Ringerike og Omegn
kr. 5 000,-
Sperillgruppa
kr. 4 000,-
Stranden musikkforening
kr. 10 000,-
Ullerål skoles musikkorps
kr. 30 000,-
Vang skoles Musikkorps
kr. 30 000,-
Veien og Helgerud skolekorps
kr. 30 000,-
Badstugjengen
kr. 3 000,-
Brystkreftforeningen Ringerike og omegn
kr. 7 000,-
Diabetesforbundet Ringerike
kr. 5 000,-
Dysleksi Ringerike
kr. 3 000,-
Veme og Heradsbygda Sangkor
kr. 4 000,-
Ringkollen Janisjarm
kr. 25 000,-
Ringerike Vocalis
kr. 8 000,-
Ringerike Operakor
kr. 15 000,-
Ringerike Mannskor
kr. 4 000,-
Ringerike Trekkspillklubb
kr. 15 000,-
Ringerike Frimurerkor
kr. 2 000,-
Ringerike Barne- og Ungdomskor
kr. 10 000,-
Norderhov Barne- og ungdomskor
kr. 3 000,-
Kulturakademiet Sentrumskirken
kr. 5 000,-
Hønefoss Storband
kr. 15 000,-
Hønefoss kirkekor
kr. 4 000,-
Ringerike Veterankorps
kr. 10 000,-
Ringerike Tensing
kr. 15 000,-
Crescendo
kr. 4 000,-
Decibel
kr. 4 000,-
Hallingby skolekorps
kr. 30 000,-
Hallignby Barnekor
kr. 4 000,-
Four Pleasure
kr. 3 000,-
Ungdomslaget Samhold
kr. 4 000,-
Eikli skolekorps
kr. 30 000,-
Da Capo
kr. 5 000,-
Bønsnes Sommerfestival
kr. 8 000,-
Busserullgjengen
kr. 30 000,-
Austjord Musikkorps
kr. 30 000,-
Veien skole sjakk klubb
kr. 5 000,-
Tyristrand Speidergruppe
kr. 7 000,-
Hole Ungdomsfrivilligsentral
kr. 10 000,-
Tyrifjord Speidertropp
kr. 7 000,-
Sokna Speidergruppe
kr. 7 000,-
Skogstjernen Familiebarnehage
kr. 3 000,-
Kirkemoen Barnehage
kr. 4 000,-
Hønefoss Speidergruppe
kr. 7 000,-
Ungdomslaget Haab
kr. 4 000,-
Event 18
kr. 10 000,-
Haug Kirkeforening
kr. 2 000,-
VEME OG HERADSBYGDA SANGKOR
kr. 4 000,-
Hobbyklubben for eldre
kr. 4 000,-
Pensjonistforeningen Spenncon
kr. 4 000,-
PROSTATAKREFTFORENINGEN RINGERIKE/ HADELAND
kr. 4 000,-
Ringerike lag av Fibromyalgi
kr. 3 000,-
HOLE MUSIKKORPS
kr. 30 000,-
NORMISJON HØNEFOSS
kr. 2 000,-
TYRISTRAND LANDSBYFORENING
kr. 5 000,-
RINGERIKE OG HOLE REVMATIKERFORENING
kr. 5 000,-
JERNBANEPENSJONISTENE I RINGERIKE
kr. 4 000,-
Vokalgruppa Fløyel
kr. 10 000,-
BRYSTKREFTFORENINGEN RINGERIKE OG OMEGN
kr. 7 000,-
HØNEFOSS KIRKEKOR
kr. 4 000,-
RINGERIKE SOROPTIMISTKLUBB
kr. 4 000,-
SOKNEDALEN LOKALHISTORISKE FORENING
kr. 6 000,-
CRESCENDO
kr. 4 000,-
LHL RINGERIKE
kr. 4 000,-
HLF RINGERIKE OG OMEGN
kr. 4 000,-
SOKNA PENSJONISTFORENING
kr. 4 000,-
LUNDER GAMLEHJEMS FOND
kr. 4 000,-
FORSVARETS SENIORFORBUND AVDELING RINGERIKE/HOLE
kr. 4 000,-
FORENINGEN RINGERIKE KIRKEAKADEMI
kr. 3 000,-
EPILEPSIFORENINGEN RINGERIKE OG OMEGN
kr. 3 000,-
L H L Hole
kr. 3 000,-
HEFTET RINGERIKE
kr. 6 000,-
RINGERIKE LYMFØDEM -OG LIPØDEMFORENING
kr. 4 000,-
Ringerikes Sparebank Seniorklubb
kr. 4 000,-
Tyristrand og omegn pensjonistforening
kr. 4 000,-
SKØYTEBANEN STEINSÅSENS VENNER
kr. 5 000,-
FORENINGEN SCHJONGSLØPENE
kr. 5 000,-
Norsk Samferdselshistorisk senter - 2017
kr. 6 000,-
Forsvarets Seniorforbund Ing.våpenet - 2017
kr. 4 000,-
Ringerike Svømmeklubb - 2017
kr. 3 000,-
Ringerike Trekkhundklubb - 2017
kr. 2 000,-
Ringerikes seilflyklubb - 2017
kr. 3 000,-
Ringkollen Hoppanlegg Rekruttlia - 2017
kr. 5 000,-
Schjongsløpene - 2017
kr. 5 000,-
Sokna Skytterlag - 2017
kr. 2 000,-
Tranby I.L. - 2017
kr. 4 000,-
Tyristrand Skytterlag - 2017
kr. 2 000,-
Fagforbundet Ringerike Pensjonistgruppe - 2017
kr. 4 000,-
Forsvarets Seniorforbund Ringerike Hole - 2017
kr. 4 000,-
Ringerike Jeger og Fiskeklubb - 2017
kr. 2 000,-
Gammeldansens Venner Nes i Ådal - 2017
kr. 3 000,-
Haugvang Seniordans - 2017
kr. 3 000,-
Hobbyklubben for eldre Helsehuset - 2017
kr. 4 000,-
Hole Pensjonistforening - 2017
kr. 4 000,-
Hønefoss Pensjonistforening - 2017
kr. 4 000,-
Jernbanepensjonistene i Ringerike - 2017
kr. 4 000,-
Kafe Firkløveren Sokna omsorgssenter - 2017
kr. 3 000,-
Lunder Gamlehjems fond - 2017
kr. 4 000,-
Pensjonistforeningen Spenncon Hønefoss - 2017
kr. 4 000,-
Ringerike kvinnelige jeger og fiskeforening - 2017
kr. 2 000,-
Nes Barneidrett - 2017
kr. 3 000,-
Ringerike Samvirkelags Pensjonistforening - 2017
kr. 3 000,-
Vik Omsorgsboligers Venner - 2017
kr. 5 000,-
Soknatunet aktivitetssenter venneforening - 2017
kr. 5 000,-
Somdalen Arbeidsgruppe - 2017
kr. 3 000,-
Sorg og Omsorg Ringerike og Hole - 2017
kr. 3 000,-
Stiftelsen Bjerkely - 2017
kr. 4 000,-
Stiftelsen Fontenehuset - 2017
kr. 30 000,-
Tyribos Venner - 2017
kr. 5 000,-
Tyristrand Bygdekvinnelag - 2017
kr. 3 000,-
Venner av Hønefoss Sykehjem - 2017
kr. 5 000,-
Venner av Ringerike Sykehus - 2017
kr. 15 000,-
Viker Sanitetsforening - 2017
kr. 2 000,-
Nes sti- og løypeforening - 2017
kr. 3 000,-
Viul sanitetsforening - 2017
kr. 2 000,-
Ytre Ådal Bygdekvinnelag - 2017
kr. 3 000,-
Ådal lag av LHL - 2017
kr. 3 000,-
Åsa Sanitetsforening - 2017
kr. 2 000,-
Bootcamp Hønefoss - 2017
kr. 3 000,-
Fossekallen IL (orientering) - 2017
kr. 3 000,-
Ringerike Folkedansgruppe - 2017
kr. 2 000,-
Fossekallen IL (ski) - 2017
kr. 3 000,-
Hønefoss Bueskytterklubb - 2017
kr. 3 000,-
Luke the Drifters Runningteam - 2017
kr. 5 000,-
Ringerike Politipensjonistforening - 2017
kr. 4 000,-
Ringerikes Sparebank Seniorklubb - 2017
kr. 4 000,-
Ringerike og Jevnaer Astma og Allergi - 2017
kr. 4 000,-
Hønefoss Filatelistklubb - 2017
kr. 2 000,-
Foreningen Kjerratmuseet - 2017
kr. 10 000,-
Hadeland og Ringerike Modelljernbaneklubb - 2017
kr. 2 000,-
Hageselskapet Hole og Ringerike - 2017
kr. 4 000,-
Haug Bygdelag - 2017
kr. 4 000,-
Heftet Ringerike - 2017
kr. 6 000,-
Hjemmestyrkemuseets venner D14.2 - 2017
kr. 3 000,-
Hole Historielag - 2017
kr. 6 000,-
Hovsengas venner - 2017
kr. 3 000,-
Human Etisk Forbund Ringerike Hole - 2017
kr. 2 000,-
Hønefoss RC klubb - 2017
kr. 3 000,-
Dyrebeskyttelsen Ringerike - 2017
kr. 2 000,-
Hønefoss Sjakklubb - 2017
kr. 2 000,-
Hønefoss Trekkspillmuseum - 2017
kr. 10 000,-
Klokkergården Bokkafe - 2017
kr. 2 000,-
Kunstforeningen i Statens Kartverk - 2017
kr. 2 000,-
Kurdisk Kulturforening Ringerike - 2017
kr. 2 000,-
Langhusets Venner - 2017
kr. 2 000,-
Nakkerud og Tyristrand Historielag - 2017
kr. 6 000,-
Norske Reserveroffiserers Forbund Ring - 2017
kr. 3 000,-
Norsk Kartmuseums Venneforening - 2017
kr. 3 000,-
Norsk Retrieverklubb - 2017
kr. 2 000,-
Folkedansklubben Kaval - 2017
kr. 2 000,-
Veme Sokn - 2017
kr. 2 000,-
Seniorklubben ved Ringerikskraft - 2017
kr. 4 000,-
Frikirkens Søndagsskole - 2017
kr. 1 000,-
Seniornett Hønefoss - 2017
kr. 5 000,-
Sokna Pensjonistforening - 2017
kr. 4 000,-
Tyristrand og omegn Pensjonistforening - 2017
kr. 4 000,-
Ullerål seniordans - 2017
kr. 3 000,-
Vegård Pensjonistforening - 2017
kr. 4 000,-
Ådal Pensjonistforening - 2017
kr. 4 000,-
Åsbygda og Viul Pensjonistforening - 2017
kr. 4 000,-
Barneforeningen Vi vil - 2017
kr. 3 000,-
Frikirkens Juniorforening - 2017
kr. 1 000,-
Frikirkens Ungdomsgruppe FRIK - 2017
kr. 1 000,-
Ullerål Kirkering - 2017
kr. 2 000,-
Frikirkens Barnegospel - 2017
kr. 1 000,-
Frikirkes B-Tween - 2017
kr. 1 000,-
Haug Kirkeforening - 2017
kr. 2 000,-
Hval Kirkeforening - 2017
kr. 2 000,-
Joy-time - 2017
kr. 2 000,-
Kirkebladet for Norderhov Ask mfl - 2017
kr. 2 000,-
Lunder Menighet - 2017
kr. 2 000,-
Ringerike Kirkeakademi - 2017
kr. 2 000,-
Sentrumskirken Søndagsskole Kidzone - 2017
kr. 1 500,-
Sentrumkirken ungdom - 2017
kr. 1 500,-
Siri og Hennings Minnefond - 2017
kr. 10 000,-
Ringerike og omegn lok.lag Norges Blindeforbund - 2017
kr. 4 000,-
Ringerike og omegn Døveforening - 2017
kr. 3 000,-
Da Capo - 2017
kr. 4 000,-
Sokna Speidergruppe - 2017
kr. 4 000,-
Sokna Ungdomsklubb - 2017
kr. 6 000,-
Tyrifjord Speidertropp - 2017
kr. 4 000,-
Ungdomslaget Haab - 2017
kr. 3 000,-
Ungdomslaget Samhold - 2017
kr. 4 000,-
Veien skole sjakk klubb - 2017
kr. 3 000,-
Austjord Musikkorps - 2017
kr. 30 000,-
Busserullgjengen - 2017
kr. 30 000,-
Crescendo - 2017
kr. 4 000,-
Decibel - 2017
kr. 3 000,-
Nakkerud, Ask og Tyristrand ungdomsklubb - 2017
kr. 4 000,-
Eikli skolekorps - 2017
kr. 30 000,-
Hallignby Sangkor - 2017
kr. 2 000,-
Hallingby skolekorps - 2017
kr. 30 000,-
Hole Musikkorps - 2017
kr. 30 000,-
Hønefoss Blåseoktett - 2017
kr. 10 000,-
Hønefoss Storband - 2017
kr. 20 000,-
Kulturakademiet Sentrumskirken - 2017
kr. 4 000,-
Nakkerud Hornmusikk - 2017
kr. 15 000,-
Ringerike Barne- og Ungdomskor - 2017
kr. 4 000,-
Rallerud Ungdomsforening - 2017
kr. 3 000,-
Kodeklubben Ringerike - 2017
kr. 4 000,-
Ringerike og omegn fremføringslag - 2017
kr. 3 000,-
Ringerikes Museum Venneforening - 2017
kr. 3 000,-
Ringerike Historielag - 2017
kr. 6 000,-
Ringerike Husflidslag - 2017
kr. 4 000,-
Ringerike Knivlag - 2017
kr. 2 000,-
Ringerike Maleklubb - 2017
kr. 2 000,-
Ringerike Modellflyklubb - 2017
kr. 2 000,-
Ringerike Quilteklubb - 2017
kr. 3 000,-
Ringerike Skysskafferlag - 2017
kr. 2 000,-
Ringerike Soroptimistklubb - 2017
kr. 3 000,-
Ringerikes Birøkterlag - 2017
kr. 5 000,-
Skrubbheims Venner - 2017
kr. 2 000,-
Kirkemoen Barnehage - 2017
kr. 3 000,-
Soknedalen lokalhistoriske forening - 2017
kr. 6 000,-
Stiftelsen Ingeniørsoldaten Hvalsmoen - 2017
kr. 5 000,-
Stiftelsen Ringerikes Museum - 2017
kr. 10 000,-
Tyristand Landsbyforening - 2017
kr. 3 000,-
Utsiktens venner - 2017
kr. 4 000,-
Vegård venneforening - 2017
kr. 2 000,-
Øvre Ådal Historielag - 2017
kr. 4 000,-
2 x 5.000,- "surprise-sjekker" - 2017
kr. 10 000,-
Hen Grendehus - 2017
kr. 3 000,-
Hønefoss Speidergruppe - 2017
kr. 4 000,-
Ringerike Mannskor - 2017
kr. 4 000,-
Ringerike Frimurerkor - 2017
kr. 2 000,-
Ringerike Operakor - 2017
kr. 10 000,-
Nes Helse og Trivsel - 2017
kr. 3 000,-
Hole Bygdekvinnelag - 2017
kr. 3 000,-
Hole Frivilligsentral - 2017
kr. 10 000,-
Hole LHL - 2017
kr. 3 000,-
Hole Sanitetsforening - 2017
kr. 3 000,-
Hole Sykehjems venner - 2017
kr. 5 000,-
Hønefoss og omegn Blindesaksforening - 2017
kr. 3 000,-
Klokkerdalen Park og Fritid - 2017
kr. 3 000,-
Krisesenteret Hønefoss - 2017
kr. 15 000,-
LHL Krødsherad - 2017
kr. 3 000,-
Nes omsorgssenters Venneforening - 2017
kr. 5 000,-
Ringerike Tensing - 2017
kr. 5 000,-
Norilco avd. Buskerud - 2017
kr. 3 000,-
Profo Ringerike Hadeland - 2017
kr. 3 000,-
Psoriasis og ekemforbundet Ringerike - 2017
kr. 3 000,-
Regnbuens brukerklubb - 2017
kr. 3 000,-
Ringerike Bygdekvinnelag - 2017
kr. 3 000,-
Ringerike Frivilligsentral - 2017
kr. 30 000,-
Ringerike Lymfødemforening - 2017
kr. 4 000,-
Ringerike MS forening - 2017
kr. 4 000,-
Ringerike og Hole Revmatikerforening - 2017
kr. 4 000,-
Ringerike og omegn Afasiforening - 2017
kr. 4 000,-
HLF Ringerike og omegn - 2017
kr. 4 000,-
Frelsesarmeen Hønefoss korps - 2017
kr. 15 000,-
FFO Ringerike og Hole - 2017
kr. 3 000,-
Vang skoles Musikkorps - 2017
kr. 30 000,-
Ringerike Trekkspillklubb - 2017
kr. 20 000,-
Ringerike Veterankorps - 2017
kr. 10 000,-
Ringerike Vocalis - 2017
kr. 5 000,-
Ringkollen Janisjarm - 2017
kr. 15 000,-
Sokna skole og ungdomskorps - 2017
kr. 30 000,-
Spellemannslaget Elvelangs - 2017
kr. 3 000,-
Sperillgruppa - 2017
kr. 3 000,-
Stranden musikkforening - 2017
kr. 10 000,-
Tyristrand Barnekor - 2017
kr. 4 000,-
Epilepsiforeningen Ringerike og omegn - 2017
kr. 3 000,-
Ullerål skoles musikkorps - 2017
kr. 30 000,-
Norsk roseforening - 2017
kr. 2 000,-
Veien og Helgerud skolekorps - 2017
kr. 30 000,-
Veme Sangkor - 2017
kr. 3 000,-
Vokalgruppen Fløyel - 2017
kr. 4 000,-
Badstugjengen - 2017
kr. 2 000,-
Boligen brukerklubb - 2017
kr. 5 000,-
Brystkreftforeningen Ringerike og omegn - 2017
kr. 5 000,-
Dagsenter for demente i Hole - 2017
kr. 3 000,-
Diabetesforbundet Ringerike - 2017
kr. 3 000,-
1. Tyristrand Speidergruppe - 2017
kr. 4 000,-
1. Tyristrand Speidergruppe - 2017
kr. 4 000,-
Veien og Helgerud skolekorps - 2016
kr. 40 000,-
Stiftelsen Ringerikes Museum - 2016
kr. 10 000,-
Utsiktens venner - 2016
kr. 4 000,-
Tyristand Landsbyforening - 2016
kr. 3 000,-
Ringerike Skysskafferlag - 2016
kr. 2 000,-
Soknedalen lokalhistoriske forening - 2016
kr. 6 000,-
Hole Bygdekvinnelag - 2016
kr. 3 000,-
LHL Krødsherad - 2016
kr. 3 000,-
Krisesenteret Hønefoss - 2016
kr. 15 000,-
Klokkergården Park og Fritid - 2016
kr. 3 000,-
Hønefoss og omegn Blindesaksforening - 2016
kr. 3 000,-
Hole Sykehjems venner - 2016
kr. 5 000,-
Hole Sanitetsforening - 2016
kr. 3 000,-
Hole LHL - 2016
kr. 3 000,-
Hole Frivilligsentral - 2016
kr. 10 000,-
HLF Ringerike og omegn - 2016
kr. 4 000,-
Nes omsorgssenters Venneforening - 2016
kr. 5 000,-
Frelsesarmeen Hønefoss korps - 2016
kr. 15 000,-
FFO Ringerike og Hole - 2016
kr. 3 000,-
Epilepsiforeningen Ringerike og omegn - 2016
kr. 3 000,-
Dysleksi Ringerike og omegn - 2016
kr. 2 000,-
Dysleksi Buskerud - 2016
kr. 2 000,-
Diabetesforbundet Ringerike - 2016
kr. 3 000,-
Brystkreftforeningen Ringerike og omegn - 2016
kr. 5 000,-
Boligen brukerklubb - 2016
kr. 3 000,-
Badstugjengen - 2016
kr. 2 000,-
LHL Ringerike - 2016
kr. 3 000,-
Nes bygdeutviklingslag barneidrett - 2016
kr. 5 000,-
Veme Sangkor - 2016
kr. 3 000,-
Sognedalen Bygdekvinnelag - 2016
kr. 3 000,-
Viul sanitetsforening - 2016
kr. 2 000,-
Viker Sanitetsforening - 2016
kr. 2 000,-
Venner av Ringerike Sykehus - 2016
kr. 15 000,-
Skrubbheims Venner - 2016
kr. 2 000,-
Veien tilbake - 2016
kr. 3 000,-
Tyribos Venner - 2016
kr. 5 000,-
Stiftelsen Fontenehuset - 2016
kr. 30 000,-
Soknatunet aktivitetssenter venneforening - 2016
kr. 5 000,-
Siri og Hennings Minnefond - 2016
kr. 10 000,-
Profo Ringerike-Hadeland - 2016
kr. 3 000,-
Ringerike og omegn lok.lag Norges Blindeforbund - 2016
kr. 4 000,-
Ringerike og Jevnaker astma og allergiforening - 2016
kr. 3 000,-
Ringerike og omegn Døveforening - 2016
kr. 3 000,-
Ringerike og omegn Afasiforening - 2016
kr. 4 000,-
Ringerike og Hole Revmatikerforening - 2016
kr. 4 000,-
Ringerike MS forening - 2016
kr. 4 000,-
Ringerike Lymfødemforening - 2016
kr. 4 000,-
Ringerike Frivilligsentral - 2016
kr. 30 000,-
Ringerike Blåkors Forening - 2016
kr. 3 000,-
Vokalgruppen Fløyel - 2016
kr. 2 000,-
Vang skoles Musikkorps - 2016
kr. 30 000,-
Ådal lag av LHL - 2016
kr. 3 000,-
Ungdomslaget Samhold - 2016
kr. 4 000,-
Cantus Olavi - 2016
kr. 4 000,-
Busserullgjengen - 2016
kr. 30 000,-
Austjord Musikkorps - 2016
kr. 30 000,-
Tyrifjord Speidertropp - 2016
kr. 4 000,-
Sokna Speidergruppe - 2016
kr. 4 000,-
Hønefoss Speidergruppe - 2016
kr. 4 000,-
1. Tyristrand Speidergruppe - 2016
kr. 4 000,-
Veien skole sjakk klubb - 2016
kr. 3 000,-
Ungdomslaget Haab - 2016
kr. 3 000,-
Da Capo - 2016
kr. 4 000,-
Sokna Ungdomsklubb - 2016
kr. 4 000,-
Rallerud Ungdomsforening - 2016
kr. 3 000,-
Nakkerud Ungdomslag - 2016
kr. 4 000,-
Hallingby Fritidsklubb / Fun Zone - 2016
kr. 10 000,-
Åsastua Naturbarnehage BA - 2016
kr. 3 000,-
Skogstjernen Familiebarnehage - 2016
kr. 3 000,-
Kirkemoen Barnehage - 2016
kr. 3 000,-
Dalsbråten Barnehage - 2016
kr. 3 000,-
Almgrenda Barnehage - 2016
kr. 3 000,-
Crescendo - 2016
kr. 4 000,-
Decibel - 2016
kr. 3 000,-
Ullerål skoles musikkorps - 2016
kr. 30 000,-
Ringerike Tensing - 2016
kr. 4 000,-
Tyristrand Barnekor - 2016
kr. 4 000,-
Stranden musikkforening - 2016
kr. 10 000,-
Sperillgruppa - 2016
kr. 3 000,-
Spellemannslaget Elvelangs - 2016
kr. 3 000,-
Sokna skole og ungdomskorps - 2016
kr. 30 000,-
Ringerike Vocalis - 2016
kr. 4 000,-
Ringerike Veterankorps - 2016
kr. 10 000,-
Ringerike Trekkspillklubb - 2016
kr. 15 000,-
Ringerike Operakor - 2016
kr. 5 000,-
Eikli skolekorps - 2016
kr. 30 000,-
Ringerke Mannskor - 2016
kr. 4 000,-
Ringerike Frimurerkor - 2016
kr. 2 000,-
Ringerike Barne- og Ungdomskor - 2016
kr. 4 000,-
Hønefoss Storband - 2016
kr. 15 000,-
Hønefoss Blåseoktett - 2016
kr. 10 000,-
Hønefoss skolekorps - 2016
kr. 30 000,-
Hole Musikkorps - 2016
kr. 15 000,-
Hallingby skolekorps - 2016
kr. 30 000,-
Four Pleasure - 2016
kr. 3 000,-
Ytre Ådal Bygdekvinnelag - 2016
kr. 2 000,-
Venner av Hønefoss Sykehjem - 2016
kr. 5 000,-
Åsa Sanitetsforening - 2016
kr. 2 000,-
Folkedansklubben Kaval - 2016
kr. 2 000,-
Hovsengas venner - 2016
kr. 3 000,-
Hole Historielag - 2016
kr. 6 000,-
Hjemmestyrkemuseets venner D14.2 - 2016
kr. 3 000,-
Heftet Ringerike - 2016
kr. 6 000,-
Hageselskapet Hole og Ringerike - 2016
kr. 4 000,-
Hadeland og Ringerike Modelljernbaneklubb - 2016
kr. 2 000,-
Foreningen Norden Ringerike Hole - 2016
kr. 5 000,-
Foreningen Kjerratmuseet - 2016
kr. 10 000,-
Veme Sokn - 2016
kr. 2 000,-
Hønefoss Kameraklubb - 2016
kr. 2 000,-
Ringerike Kirkeakademi - 2016
kr. 2 000,-
Prestekragen menighetsbarnehage Samarb.utv. - 2016
kr. 2 000,-
Lunder sokn - 2016
kr. 2 000,-
Bootcamp Hønefoss - 2016
kr. 3 000,-
Joy-time - 2016
kr. 2 000,-
Hval Kirkeforening - 2016
kr. 2 000,-
Haug Kirkeforening - 2016
kr. 2 000,-
Frikirkes B-Tween - 2016
kr. 1 000,-
Hønefoss Filatelistklubb - 2016
kr. 2 000,-
Hønefoss RC klubb - 2016
kr. 3 000,-
Frikirkens UGG - 2016
kr. 1 000,-
Ringerike Historielag - 2016
kr. 6 000,-
Ringerikes Museum Venneforening - 2016
kr. 3 000,-
Ringerikes Birøkterlag - 2016
kr. 5 000,-
Ringerike og omegn Sikringsradiolag - 2016
kr. 4 000,-
Ringerike Modellflyklubb - 2016
kr. 2 000,-
Ringerike Maleklubb - 2016
kr. 2 000,-
Ringerike Knivlag - 2016
kr. 2 000,-
Ringerike Quilteklubb - 2016
kr. 3 000,-
Ringerike Husflidslag - 2016
kr. 4 000,-
Ringerike Folkedansgruppe - 2016
kr. 2 000,-
Hønefoss Sjakklubb - 2016
kr. 2 000,-
Palestinsk Norsk Forening Ringerike - 2016
kr. 2 000,-
Norsk Kartmuseums Venneforening - 2016
kr. 3 000,-
NMK Hønefoss - 2016
kr. 3 000,-
Nakkerud og Tyristrand Historielag - 2016
kr. 6 000,-
Langhusets Venner - 2016
kr. 2 000,-
Kurdisk Kulturforening Ringerike - 2016
kr. 2 000,-
Kunstforeningen i Statens Kartverk - 2016
kr. 2 000,-
Klokkergården Bokkafe - 2016
kr. 2 000,-
Hønefoss Trekkspillmuseum - 2016
kr. 5 000,-
Frikirkens Barnegospel - 2016
kr. 1 000,-
Kirkebladet for Norderhov Ask mfl - 2016
kr. 2 000,-
Frikirkens Søndagsskole - 2016
kr. 1 000,-
Schjongsløpene - 2016
kr. 5 000,-
Follum Fabrikker Pensjonistforening - 2016
kr. 4 000,-
Fagforbundet Ringerike Pensjonistgruppe - 2016
kr. 4 000,-
Tyristrand Skytterlag - 2016
kr. 2 000,-
Tranby I.L. - 2016
kr. 4 000,-
Sokna Skytterlag - 2016
kr. 2 000,-
Frikirkens Juniorforening - 2016
kr. 1 000,-
Sokna Jeger og fiskefor. - 2016
kr. 2 000,-
Skiforeningens Lokalutvalg - 2016
kr. 15 000,-
Ringerike Skytterlag - 2016
kr. 5 000,-
Forsvarets Seniorforbund Ringerike Hole - 2016
kr. 4 000,-
Ringerike Trekkhundklubb - 2016
kr. 2 000,-
Ringerike kvinnelige jeger og fiskeforening - 2016
kr. 2 000,-
Ringerike Karateklubb - 2016
kr. 2 000,-
Ringerike Jeger og Fiskeklubb - 2016
kr. 2 000,-
Nes sti- og løypeforening - 2016
kr. 3 000,-
Luke the Drifters Runningteam - 2016
kr. 5 000,-
Fossekallen IL (ski) - 2016
kr. 3 000,-
Fossekallen IL (orientering) - 2016
kr. 4 000,-
Forsvarets Seniorforbund Ing.våpenet - 2016
kr. 4 000,-
Sokna Leirdueklubb - 2016
kr. 2 000,-
Gammeldansens Venner Nes i Ådal - 2016
kr. 3 000,-
Seniornett Hønefoss - 2016
kr. 5 000,-
Barensabbatskolen Tyrifjord Adventkirke - 2016
kr. 3 000,-
Barenforeningen Vi vil - 2016
kr. 3 000,-
Haugvang Seniordans - 2016
kr. 3 000,-
Ådal Pensjonistforening - 2016
kr. 4 000,-
Vegård Pensjonistforening - 2016
kr. 4 000,-
Ullerål seniordans - 2016
kr. 3 000,-
Tyristrand og omegn Pensjonistforening - 2016
kr. 4 000,-
Sokna Pensjonistforening - 2016
kr. 4 000,-
Åsbygda og Viul Pensjonistforening - 2016
kr. 4 000,-
Hobbyklubben for eldre Helsehuset - 2016
kr. 4 000,-
Hole Pensjonistforening - 2016
kr. 4 000,-
Seniorforeningen i Statens Kartverk - 2016
kr. 4 000,-
Ringerikes Sparebank Seniorklubb - 2016
kr. 4 000,-
Ringerike Samvirkelags Pensjonistforening - 2016
kr. 3 000,-
Ringerike Politipensjonistforening - 2016
kr. 4 000,-
Kafe Firkløveren Sokna omsorgssenter - 2016
kr. 3 000,-
Jernbanepensjonistene i Ringerike - 2016
kr. 4 000,-
Seniorklubben ved Ringerikskraft - 2016
kr. 4 000,-
Somdalen Arbeidsgruppe - 2016
kr. 3 000,-
Somdalen Arbeidsgruppe - 2016
kr. 5 000,-
Ringerike Frivilligsentral - 2016
kr. 5 000,-
Ringerike Malerklubb - 2015
kr. 2 000,-
Øvre Ådal Historielag - 2015
kr. 6 000,-
Veien skoles sjakklubb - 2015
kr. 2 000,-
Utsiktens venner - 2015
kr. 3 000,-
Tyristand Landsbyforening - 2015
kr. 3 000,-
Soknedalen lokalhistoriske forening - 2015
kr. 6 000,-
Skrubbheims Venner - 2015
kr. 2 000,-
Ringerikes Museum Venneforening - 2015
kr. 3 000,-
Ringerikes Birøkterlag - 2015
kr. 2 000,-
Ringerike Trekkhundklubb - 2015
kr. 2 000,-
Ringerike Soroptimistklubb - 2015
kr. 3 000,-
Ringerike og omegn Sikringsradiolag - 2015
kr. 3 000,-
Ringerike Modellflyklubb - 2015
kr. 2 000,-
Stiftelsen Ringerikes Museum - 2015
kr. 10 000,-
Ringerike Knivlag - 2015
kr. 2 000,-
Åsa MC og innebandyklubb - 2015
kr. 2 000,-
Ringerikes Seilflyklubb - 2015
kr. 2 000,-
Ringkollen Hoppanlegg Rekruttlia - 2015
kr. 15 000,-
Schjongsløpene - 2015
kr. 5 000,-
Skiforeningens Lokalutvalg - 2015
kr. 10 000,-
Sokna Jeger og fiskefor. - 2015
kr. 2 000,-
Sokna Skytterlag - 2015
kr. 2 000,-
Tranby I.L./Scooterlag - 2015
kr. 4 000,-
Tyristrand Skytterlag - 2015
kr. 2 000,-
Ådal Skytterlag - 2015
kr. 2 000,-
Follum Fabrikker Pensjonistforening - 2015
kr. 3 000,-
Ringerike Karateklubb - 2015
kr. 2 000,-
Forsvarets Seniorforbund Ringerike Hole - 2015
kr. 3 000,-
Forsvarets Seniorforbund Ing.våpenet - 2015
kr. 3 000,-
Gammeldansens Venner Nes i Ådal - 2015
kr. 2 000,-
Haugvang Seniordans - 2015
kr. 2 000,-
Hobbyklubben for eldre Helsehuset - 2015
kr. 3 000,-
Hole Pensjonistforening - 2015
kr. 3 000,-
Hønefoss og omegns Pensjonistforening - 2015
kr. 3 000,-
Jernbanepensjonistene i Ringerike - 2015
kr. 3 000,-
Kafe Firkløveren Sokna omsorgssenter - 2015
kr. 2 000,-
Ringerike kvinnelige jeger og fiskeforening - 2015
kr. 2 000,-
Ringerike Judoklubb - 2015
kr. 2 000,-
Pensjonistene Ringerike kommune - 2015
kr. 3 000,-
Vik omsorgsboligers Venner - 2015
kr. 5 000,-
Soknatunet Aktivitetssenter venneforening - 2015
kr. 5 000,-
Somdalen Arbeidsgruppe - 2015
kr. 2 000,-
Stiftelsen Bjerkely - 2015
kr. 5 000,-
Stiftelsen Fontenehuset - 2015
kr. 30 000,-
Stjernegruppen - 2015
kr. 2 000,-
Tyribos Venner - 2015
kr. 5 000,-
Tyristrand Bygdekvinnelag - 2015
kr. 2 000,-
Venner av Hønefoss Sykehjem - 2015
kr. 5 000,-
Venner av Ringerike Sykehus - 2015
kr. 15 000,-
Viker Sanitetsforening - 2015
kr. 2 000,-
Ringerike Jeger og Fiskeklubb - 2015
kr. 2 000,-
Viul sanitetsforening - 2015
kr. 2 000,-
Ytre Ådal Bygdekvinnelag - 2015
kr. 2 000,-
Ådal lag av LHL - 2015
kr. 3 000,-
Åsa Sanitetsforening - 2015
kr. 2 000,-
Fossekallen IL (Orientering) - 2015
kr. 3 000,-
Fossekallen IL (ski) - 2015
kr. 2 000,-
Hønefoss Dykkerklubb - 2015
kr. 2 000,-
Luke the Drifters Runningteam - 2015
kr. 5 000,-
Nes sti- og løypeforening - 2015
kr. 3 000,-
Norske Reserveoffiserer Ringerike - 2015
kr. 2 000,-
Lunder Gamlehjems fond - 2015
kr. 3 000,-
Pensjonistforeningen ved Spenncon - 2015
kr. 3 000,-
Siri og Hennings Minnefond - 2015
kr. 10 000,-
Hageselskapet Hole og Ringerike - 2015
kr. 4 000,-
Sakkeus - 2015
kr. 2 000,-
Ullerål Kirkering - 2015
kr. 2 000,-
Ullerål Menighet Tirsdagskafe - 2015
kr. 2 000,-
Veme Barneklubb/Veme Menighet - 2015
kr. 2 000,-
Veme Menighetsråd - 2015
kr. 2 000,-
Fiskevannet Øyangen - 2015
kr. 3 000,-
Folkedansklubben Kaval - 2015
kr. 2 000,-
Foreningen Norden Ringerike - 2015
kr. 5 000,-
Hadeland og Ringerike Modelljernbaneklubb - 2015
kr. 2 000,-
Heftet Ringerike - 2015
kr. 6 000,-
Ringerike Kirkeakademi - 2015
kr. 2 000,-
Hjemmestyrkemuseets venner D14.2 - 2015
kr. 3 000,-
Hole Historielag - 2015
kr. 6 000,-
Hovsengas venner - 2015
kr. 3 000,-
Hringariki Jernalderring - 2015
kr. 25 000,-
Hønefoss Filatelistklubb - 2015
kr. 2 000,-
Hønefoss Kameraklubb - 2015
kr. 2 000,-
Hønefoss RC klubb - 2015
kr. 3 000,-
Hønefoss Sjakklubb - 2015
kr. 2 000,-
Ringerike Historielag - 2015
kr. 6 000,-
Ringerike TenSing påskeleir - 2015
kr. 2 000,-
Normisjon Hønefoss - 2015
kr. 2 000,-
Ringerike Samvirkelags Pensjonistforening - 2015
kr. 3 000,-
Ådal Pensjonistforening - 2015
kr. 4 000,-
Seniorforeningen i Statens Kartverk - 2015
kr. 3 000,-
Seniorklubben ved Ringerikskraft - 2015
kr. 3 000,-
Seniornett Hønefoss - 2015
kr. 10 000,-
Pensjonistene Ringerikes Sparebank - 2015
kr. 3 000,-
Sokna Pensjonistforening - 2015
kr. 4 000,-
Tyristrand og omegn Pensjonistforening - 2015
kr. 3 000,-
Tysklandsbrigadens Veteranfor. Avd. Ringerike - 2015
kr. 3 000,-
Ullerål seniordans - 2015
kr. 2 000,-
Vegård Pensjonistforening - 2015
kr. 3 000,-
Åsbygda og Viul Pensjonistforening - 2015
kr. 3 000,-
Kidzone Sentrumskirkens søndagsskole - 2015
kr. 2 000,-
Fredagsklubben - 2015
kr. 2 000,-
Frikirkens Søndagsskole - 2015
kr. 2 000,-
Frikirkens UGG - 2015
kr. 1 000,-
Haug Kirkeforening - 2015
kr. 2 000,-
Haug menighets jenteklubb - 2015
kr. 2 000,-
Hval Kirkeforening - 2015
kr. 2 000,-
Hønefoss Frikirke Barnegospel - 2015
kr. 1 000,-
Hønefoss Frikirke B-Tween - 2015
kr. 1 000,-
Hønefoss Frikirkes Juniorforening - 2015
kr. 1 000,-
Joy-time - 2015
kr. 2 000,-
Øvre Sognedalen Bygdekvinnelag - 2015
kr. 2 000,-
Tyristrand og Nakkerud LHL - 2015
kr. 3 000,-
Ringerike og omegn lok.lag Norges Blindeforbund - 2015
kr. 3 000,-
Austjord Musikkorps - 2015
kr. 30 000,-
Strømsoddbygda Ungdomslag - 2015
kr. 4 000,-
Ungdomslaget HAAB - 2015
kr. 3 000,-
Ungdomslaget Samhold - 2015
kr. 4 000,-
Veme 4H - 2015
kr. 3 000,-
1. Hole Speidergruppe - 2015
kr. 10 000,-
1. Tyristrand Speidergruppe - 2015
kr. 4 000,-
Hønefoss Speidergruppe - 2015
kr. 10 000,-
Sokna Speidergruppe - 2015
kr. 4 000,-
Tyrifjord Speidertropp - 2015
kr. 4 000,-
Busserullgjengen - 2015
kr. 15 000,-
Naturuk, Tyristrand Ungdomsklubb - 2015
kr. 6 000,-
Ringerike og omegn Hørselslag - 2015
kr. 3 000,-
Crescendo - 2015
kr. 4 000,-
Decibel - 2015
kr. 3 000,-
Eikli skolekorps - 2015
kr. 30 000,-
Hallingby skolekorps - 2015
kr. 30 000,-
Hønefoss skolekorps - 2015
kr. 30 000,-
Hønefoss Blåseoktett - 2015
kr. 10 000,-
Hønefoss Storband - 2015
kr. 10 000,-
Nakkerud Hornmusikk - 2015
kr. 10 000,-
Rallerud Ungdomsforening - 2015
kr. 3 000,-
Nakkerud Ungdomslag - 2015
kr. 4 000,-
Ringerike Frimurerkor - 2015
kr. 2 000,-
Klokkergården Bokkafe - 2015
kr. 2 000,-
Ringerike Folkedansgruppe - 2015
kr. 2 000,-
Norsk Retriverklubb avd. Ringerke og omegn - 2015
kr. 2 000,-
Norsk Kartmuseums Venneforening - 2015
kr. 3 000,-
Nakkerud og Tyristrand Historielag - 2015
kr. 6 000,-
Ljosvaki islandshestforening - 2015
kr. 2 000,-
Langhusets Venner - 2015
kr. 2 000,-
Kurdisk Kulturforening Ringerike - 2015
kr. 2 000,-
Kunstforeningen i Statens Kartverk - 2015
kr. 2 000,-
Almgrenda Barnehage - 2015
kr. 3 000,-
Klokkerdalen Park og Fritid - 2015
kr. 2 000,-
Kulturakademiet Sentrumskirkens kreative - 2015
kr. 6 000,-
Kjerratmuseet - 2015
kr. 10 000,-
Hønefoss Trekkspillmuseum - 2015
kr. 5 000,-
Dalsbråten Barnehage - 2015
kr. 3 000,-
Kirkemoen Barnehage - 2015
kr. 3 000,-
Nakkerud Barnepark - 2015
kr. 3 000,-
Skogstjernen Familiebarnehage - 2015
kr. 3 000,-
Åsastua Naturbarnehage BA - 2015
kr. 3 000,-
Hallingby Fritidsklubb / Fun Zone - 2015
kr. 10 000,-
High Five Ungdomsklubb - 2015
kr. 10 000,-
Ringerike Barne- og Ungdomskor - 2015
kr. 3 000,-
Cantus Olavi - 2015
kr. 3 000,-
Ringerke Mannskor - 2015
kr. 4 000,-
Ringerike og omegn Epilepsiforening - 2015
kr. 2 500,-
Hole Sanitetsforening - 2015
kr. 2 000,-
Hole Sykehjems venner - 2015
kr. 5 000,-
Hospicestiftelsen Angelique - 2015
kr. 10 000,-
Hov Gård Pårørendegruppe - 2015
kr. 5 000,-
Hval Sanitetsforeing - 2015
kr. 2 000,-
Hønefoss og omegn Blindesaksforening - 2015
kr. 2 500,-
Hønefoss og omegn tvillingforelsreforening - 2015
kr. 2 500,-
Krisesenteret Hønefoss - 2015
kr. 10 000,-
Ringerike Operakor - 2015
kr. 5 000,-
Hole Frivilligsentral - 2015
kr. 10 000,-
Ringerike og omegn Døveforening - 2015
kr. 3 000,-
Norderhov Bygdekvinnelag - 2015
kr. 2 000,-
Profo Ringerike-Hadeland - 2015
kr. 3 000,-
Regnbuens Brukerklubb - 2015
kr. 10 000,-
Ringerike Blåkors Forening - 2015
kr. 2 000,-
Ringerike Frivilligsentral - 2015
kr. 30 000,-
Ringerike LHL - 2015
kr. 3 000,-
Ringerike Lymfødemforening - 2015
kr. 4 000,-
Hole LHL - 2015
kr. 3 000,-
Hole Bygdekvinnelag - 2015
kr. 2 000,-
Ringerike og omegn Afasiforening - 2015
kr. 3 000,-
Vang skoles Musikkorps - 2015
kr. 30 000,-
Ringerike Trekkspillklubb - 2015
kr. 10 000,-
Ringerike Veterankorps - 2015
kr. 10 000,-
Ringerike Vocalis - 2015
kr. 3 000,-
Sokna skole og ungdomskorps - 2015
kr. 30 000,-
Sperillgruppa - 2015
kr. 2 000,-
Strettolino - 2015
kr. 5 000,-
Tyristrand Barnekor - 2015
kr. 4 000,-
Ullerål skoles musikkorps - 2015
kr. 30 000,-
Veien og Helgerud skolekorps - 2015
kr. 30 000,-
Haug Bygdelag - 2015
kr. 2 000,-
Veme Sangkor - 2015
kr. 3 000,-
Vokalgruppen Fløyel - 2015
kr. 2 000,-
Badstugjengen - 2015
kr. 2 000,-
Brystkreftforeningen Ringerike og omegn - 2015
kr. 5 000,-
Diabetesforbundet Ringerike - 2015
kr. 3 000,-
Dysleksi Buskerud - 2015
kr. 2 000,-
Dysleksi Ringerike og omegn - 2015
kr. 2 000,-
FFO Ringerike og Hole - 2015
kr. 3 000,-
Frelsesarmeen Hønefoss korps - 2015
kr. 15 000,-
Ringerike MS forening - 2015
kr. 4 000,-
Ringerike Quilteklubb - 2015
kr. 3 000,-
Ringerike Quilteklubb - 2015
kr. 5 000,-
Nes omsorgssenters Venneforening - 2015
kr. 5 000,-
Nes omsorgssenters Venneforening - 2015
kr. 5 000,-
Ljosvaki islandshestforening - 2014
kr. 2 000,-
Norsk Kartmuseums Venneforening - 2014
kr. 3 000,-
Norsk Retriverklubb avd. Ringerke og omegn - 2014
kr. 2 000,-
Ringerike Folkedansgruppe - 2014
kr. 2 000,-
Ringerike Historielag - 2014
kr. 6 000,-
Ringerike Husflidslag - 2014
kr. 5 000,-
Ringerike Knivlag - 2014
kr. 2 000,-
Ringerike Modellflyklubb - 2014
kr. 2 000,-
Ringerike Quilteklubb - 2014
kr. 3 000,-
Ringerike Skysskaffelag - 2014
kr. 3 000,-
Ringerike Soppforening - 2014
kr. 2 000,-
Ringerike Soroptimistklubb - 2014
kr. 3 000,-
Ringerikes Seilflyklubb - 2014
kr. 2 000,-
Soknedalen lokalhistoriske forening - 2014
kr. 6 000,-
Tyristand Landsbyforening - 2014
kr. 3 000,-
Utsiktens venner - 2014
kr. 3 000,-
Veien skoles sjakklubb - 2014
kr. 2 000,-
Øvre Ådal Historielag - 2014
kr. 6 000,-
2 gavesjekker på Gavedrysset 09.04 - 2014
kr. 10 000,-
Nakkerud og Tyristrand Historielag - 2014
kr. 6 000,-
Kistefos-Museet Venneforening - 2014
kr. 5 000,-
Kurdisk Kulturforening Ringerike - 2014
kr. 2 000,-
Frelsesarmeen Hønefoss korps - 2014
kr. 15 000,-
Hørselshemmedes Landsforb.Ringerike Hole - 2014
kr. 3 000,-
Hønefoss og omegn Blindesaksforening - 2014
kr. 2 500,-
Hval Sanitetsforeing - 2014
kr. 2 000,-
Hospicestiftelsen Angelique - 2014
kr. 10 000,-
Hole Sykehjems venner - 2014
kr. 5 000,-
Hole LHL - 2014
kr. 3 000,-
Hole Frivilligsentral - 2014
kr. 10 000,-
Hole Bygdekvinnelag - 2014
kr. 2 000,-
Haug Bygdelag - 2014
kr. 2 000,-
Fontenehuset Hønefoss - 2014
kr. 30 000,-
Nes omsorgssenters Venneforening - 2014
kr. 5 000,-
FFO Ringerike og Hole - 2014
kr. 3 000,-
Dysleksi Buskerud - 2014
kr. 2 000,-
Brystkreftforeningen Ringerike og omegn - 2014
kr. 5 000,-
Brukerklubben Boligen - 2014
kr. 3 000,-
Badstugjengen - 2014
kr. 2 000,-
Vokalgruppen Fløyel - 2014
kr. 2 000,-
Veme Sangkor - 2014
kr. 3 000,-
Veien og Helgerud skolekorps - 2014
kr. 30 000,-
Vang skoles Musikkorps - 2014
kr. 30 000,-
Krisesenteret Hønefoss - 2014
kr. 10 000,-
Norderhovhjemmets Venner - 2014
kr. 5 000,-
Tyristrand Barnekor - 2014
kr. 4 000,-
Somdalen Arbeidsgruppe - 2014
kr. 2 000,-
Viul sanitetsforening - 2014
kr. 2 000,-
Kunstforeningen i Statens Kartverk - 2014
kr. 2 000,-
Vik omsorgsboligers Venner - 2014
kr. 5 000,-
Venner av Ringerike Sykehus - 2014
kr. 15 000,-
Venner av Hønefoss Sykehjem - 2014
kr. 5 000,-
Tyristrand og Nakkerud LHL - 2014
kr. 3 000,-
Tyristrand Bygdekvinnelag - 2014
kr. 2 000,-
Tyribos Venner - 2014
kr. 5 000,-
Stjernegruppen / Blå Kors - 2014
kr. 3 000,-
Soknatunet Aktivitetssenter - 2014
kr. 5 000,-
Profo Ringerike-Hadeland - 2014
kr. 3 000,-
Siri og Hennings Minnefond - 2014
kr. 10 000,-
Ringerike og Omegn Døveforening - 2014
kr. 3 000,-
Ringerike og omegn Afasiforening - 2014
kr. 3 000,-
Ringerike og Jevnaker Astma og Alergiforening - 2014
kr. 2 500,-
Ringerike og Hole Epilepsiforening - 2014
kr. 2 500,-
Ringerike MS forening - 2014
kr. 4 000,-
Ringerike Lymfødemforening - 2014
kr. 4 000,-
Ringerike Frivilligsentral - 2014
kr. 30 000,-
Ringerike & Omegn lok.lag Norges Blindeforbund - 2014
kr. 3 000,-
Regnbuens Brukerklubb - 2014
kr. 10 000,-
Ullerål skoles musikkorps - 2014
kr. 30 000,-
Stranden Musikkforening - 2014
kr. 10 000,-
Øvre Sognedalen Bygdekvinnelag - 2014
kr. 2 000,-
Nakkerud Ungdomslag - 2014
kr. 4 000,-
Nes i Ådal 1. Speidergruppe - 2014
kr. 4 000,-
1. Tyristrand Speidergruppe - 2014
kr. 4 000,-
1. Hole Speidergruppe - 2014
kr. 4 000,-
Veme 4H - 2014
kr. 3 000,-
Ungdomslaget Samhold - 2014
kr. 4 000,-
Ungdomslaget HAAB - 2014
kr. 3 000,-
Strømsoddbygda Ungdomslag - 2014
kr. 4 000,-
Rallerud Ungdomsforening - 2014
kr. 3 000,-
Nakkerud, Ask, Tyrist. Ungdomsklubb - 2014
kr. 6 000,-
Kulturakademiet Sentrumskirkens kreative - 2014
kr. 6 000,-
Tyrifjord Speidertropp - 2014
kr. 4 000,-
High Five Ungdomsklubb - 2014
kr. 6 000,-
Hallingby Fritidsklubb / Fun Zone - 2014
kr. 6 000,-
Åsastua Naturbarnehage BA - 2014
kr. 3 000,-
Skogstjernen Familiebarnehage - 2014
kr. 3 000,-
Nakkerud Barnepark - 2014
kr. 3 000,-
Lykkeliten Familiebarnehage - 2014
kr. 3 000,-
Kirkemoen Barnehage - 2014
kr. 3 000,-
Hov Barnehage SA - 2014
kr. 3 000,-
Dalsbråten Barnehage - 2014
kr. 3 000,-
Almgrenda Barnehage - 2014
kr. 3 000,-
Sokna Speidergruppe - 2014
kr. 4 000,-
Apropos - 2014
kr. 3 000,-
Sperillgruppa - 2014
kr. 2 000,-
Hønefoss Storband - 2014
kr. 10 000,-
Sokna skole og ungdomskorps - 2014
kr. 30 000,-
Ringerike Vocalis - 2014
kr. 3 000,-
Ringerike Veterankorps - 2014
kr. 10 000,-
Ringerike Trekkspillklubb - 2014
kr. 10 000,-
Ringerike Ten Sing - 2014
kr. 4 000,-
Ringerike Mannskor - 2014
kr. 4 000,-
Ringerike Konsertorkester - 2014
kr. 10 000,-
Ringerike frimurerkor - 2014
kr. 2 000,-
Nakkerud Hornmusikk - 2014
kr. 10 000,-
Hønefoss Frikirkes Barnegospel - 2014
kr. 4 000,-
Austjord Musikkorps - 2014
kr. 25 000,-
Hønefoss Blåseoktett - 2014
kr. 10 000,-
Hønefoss skolekorps - 2014
kr. 30 000,-
Haug Blåseemsemble - 2014
kr. 10 000,-
Hallingby skolekorps - 2014
kr. 30 000,-
Eikli skolekorps - 2014
kr. 30 000,-
Decibel - 2014
kr. 3 000,-
DaCapo - 2014
kr. 4 000,-
Crescendo - 2014
kr. 4 000,-
Cantus Olavi - 2014
kr. 3 000,-
Busserullgjengen - 2014
kr. 10 000,-
Ytre Ådal Bygdekvinnelag - 2014
kr. 2 000,-
Viker Sanitetsforening - 2014
kr. 2 000,-
Ådal lag av LHL - 2014
kr. 3 000,-
Lunder Menighet Sokna - 2014
kr. 2 000,-
Veme Barneklubb/Veme Menighet - 2014
kr. 2 000,-
Ullerål Kirkering - 2014
kr. 2 000,-
Tyristrand Menighet /Tweens - 2014
kr. 2 000,-
Tyrifjord barnesabbatsskole - 2014
kr. 2 000,-
Sakkeus - 2014
kr. 2 000,-
Ringerike TenSing påskeleir - 2014
kr. 2 000,-
Ringerike Kirkeakademi - 2014
kr. 2 000,-
Pinsemenigheten Filadelfia - 2014
kr. 3 000,-
Normisjon Hønefoss - 2014
kr. 2 000,-
KRIK Ringerike - 2014
kr. 2 000,-
Blåveismarkedet Lions Club Ringerike - 2014
kr. 5 000,-
Kirkebladet for Norderhov og Haug - 2014
kr. 3 000,-
Kidzone Sentrumskirkens søndagsskole - 2014
kr. 2 000,-
Joy-time - 2014
kr. 2 000,-
Hønefoss Frikirkes Juniorforening - 2014
kr. 1 000,-
Hønefoss Frikirke B-Tween - 2014
kr. 1 000,-
Hval Kirkeforening - 2014
kr. 2 000,-
Haug menighets jenteklubb - 2014
kr. 2 000,-
Åsa Sanitetsforening - 2014
kr. 2 000,-
Frikirkens Søndagsskole - 2014
kr. 2 000,-
Veme Menighetsråd - 2014
kr. 2 000,-
Den Palestins-Norske forening - 2014
kr. 2 000,-
Åsbygda og Viul Pensjonistforening - 2014
kr. 3 000,-
Hringariki Jernalderring - 2014
kr. 15 000,-
Klokkergården Bokkafe - 2014
kr. 2 000,-
Klokkerdalen Park og Fritid - 2014
kr. 2 000,-
Hønefoss Trekkspillmuseum - 2014
kr. 5 000,-
Hønefoss Sjakklubb - 2014
kr. 2 000,-
Hønefoss RC klubb - 2014
kr. 3 000,-
Hønefoss Kameraklubb - 2014
kr. 2 000,-
Hønefoss Hundeklubb - 2014
kr. 2 000,-
Hønefoss Filatelistklubb - 2014
kr. 2 000,-
Human-Etisk Forbund - 2014
kr. 5 000,-
Hovsengas venner - 2014
kr. 3 000,-
Folkedansklubben Kaval - 2014
kr. 2 000,-
Holemalerne - 2014
kr. 3 000,-
Hole Historielag - 2014
kr. 6 000,-
Hjemmestyrkemuseets venner D14.2 - 2014
kr. 3 000,-
Hen Grendehus - 2014
kr. 10 000,-
Heftet Ringerike - 2014
kr. 6 000,-
Hageselskapet Hole og Ringerike - 2014
kr. 4 000,-
Hadeland og Ringerike Modelljernbaneklubb - 2014
kr. 2 000,-
Foreningen Norden Ringerike - 2014
kr. 5 000,-
Foreningen Norden Hole - 2014
kr. 5 000,-
Foreningen Kjerratmuseet - 2014
kr. 6 000,-
Fredagsklubben - 2014
kr. 2 000,-
Haug Kirkeforening - 2014
kr. 2 000,-
Ådal Pensjonistforening - 2014
kr. 4 000,-
Ringerike Klatre Klubb - 2014
kr. 3 000,-
Tyristrand Skytterlag - 2014
kr. 2 000,-
Vegård Pensjonistforening - 2014
kr. 3 000,-
Sokna Skytterlag - 2014
kr. 2 000,-
Sokna Leirdueklubb - 2014
kr. 4 000,-
Sokna Jeger og fiskefor. - 2014
kr. 2 000,-
Skiforeningens Lokalutvalg - 2014
kr. 10 000,-
Ringerike Turistforening - 2014
kr. 4 000,-
Ringerike Sportsskytterklubb - 2014
kr. 4 000,-
Ringerike kvinnelige jeger og fiskeforening - 2014
kr. 2 000,-
Ringerike Judoklubb - 2014
kr. 2 000,-
Ådal Skytterlag - 2014
kr. 2 000,-
Norske Reserveoffiserer Ringerike - 2014
kr. 2 000,-
Nes sti- og løypeforening - 2014
kr. 3 000,-
Luke the Drifters Runningteam - 2014
kr. 5 000,-
Hønefoss Dykkerklubb - 2014
kr. 2 000,-
Hønefoss Bueskytterklubb - 2014
kr. 2 000,-
Hønefoss Alpinklubb - 2014
kr. 2 000,-
Fossekallen IL (ski) - 2014
kr. 2 000,-
Fossekallen IL (Orientering) - 2014
kr. 3 000,-
Deleta Cheer Crew Pom - 2014
kr. 3 000,-
Buskerud Oppland Jakt og feltkarusell - 2014
kr. 2 000,-
Ådal Jeger og fiskeforening - 2014
kr. 2 000,-
Tranby I.L./Scooterlag - 2014
kr. 4 000,-
Åsa MC og innebandyklubb - 2014
kr. 2 000,-
Pensjonistene Ringerikes Sparebank - 2014
kr. 3 000,-
Ullerål seniordans - 2014
kr. 2 000,-
Tysklandsbrigadens Veteranfor. Avd. Ringerike - 2014
kr. 3 000,-
Tyristrand og omegn Pensjonistforening - 2014
kr. 3 000,-
Sokna Pensjonistforening - 2014
kr. 4 000,-
Seniornett Hønefoss - 2014
kr. 3 000,-
Seniorklubben ved Ringerikskraft - 2014
kr. 3 000,-
Follum Fabrikker Pensjonistforening - 2014
kr. 3 000,-
Ringerike Samvirkelags Pensjonistforening - 2014
kr. 3 000,-
Pensjonistforeningen ved Spenncon - 2014
kr. 3 000,-
Seniorforeningen i Statens Kartverk - 2014
kr. 3 000,-
Pensjonistene Ringerike kommune - 2014
kr. 3 000,-
Hobbyklubben for eldre Helsehuset - 2014
kr. 3 000,-
Lunder Gamlehjems fond - 2014
kr. 3 000,-
Gammeldansens Venner Nes i Ådal - 2014
kr. 2 000,-
Haugvang Seniordans - 2014
kr. 2 000,-
Forsvarets pensjonistforening Ringerike Hole - 2014
kr. 3 000,-
Hole Pensjonistforening - 2014
kr. 3 000,-
Hønefoss og omegns Pensjonistforening - 2014
kr. 3 000,-
Ingeniørvåpenets pensjonistforening - 2014
kr. 3 000,-
Jernbanepensjonistene i Ringerike - 2014
kr. 3 000,-
Kafe Firkløveren Sokna omsorgssenter - 2014
kr. 2 000,-
Klokkerdalen Park og Fritid - 2013
kr. 2 000,-
Forsvarets pensjonistforening Ringerike Hole - 2013
kr. 3 000,-
Foreningen Norden Ringerike - 2013
kr. 5 000,-
Foreningen Norden Hole - 2013
kr. 5 000,-
Blåveismarkedet Lions Club Ringerike - 2013
kr. 5 000,-
Hageselskapet Hole og Ringerike - 2013
kr. 4 000,-
Utsiktens venner - 2013
kr. 2 000,-
Hovsengas venner - 2013
kr. 3 000,-
Klokkergården Bokkafe - 2013
kr. 2 000,-
Tyristrand Skytterlag - 2013
kr. 2 000,-
Tyristand Landsbyforening - 2013
kr. 3 000,-
Soknatunet Aktivitetssenter - 2013
kr. 5 000,-
Ytre Ådal Bygdekvinnelag - 2013
kr. 2 000,-
Hole Bygdekvinnelag - 2013
kr. 2 000,-
Hval Sanitetsforeing - 2013
kr. 2 000,-
Viul sanitetsforening - 2013
kr. 2 000,-
Åsa Sanitetsforening - 2013
kr. 2 000,-
Viker Sanitetsforening - 2013
kr. 2 000,-
Pårørendegruppe for demente - 2013
kr. 3 000,-
Nes omsorgssenters Venneforening - 2013
kr. 5 000,-
Vik omsorgsboligers Venner - 2013
kr. 5 000,-
Tyristrand Bygdekvinnelag - 2013
kr. 2 000,-
Tyribos Venner - 2013
kr. 5 000,-
Venner av Hønefoss Sykehjem - 2013
kr. 5 000,-
Hønefoss Filatelistklubb - 2013
kr. 2 000,-
Norderhovhjemmets Venner - 2013
kr. 5 000,-
Hole Sykehjems venner - 2013
kr. 5 000,-
Siri og Hennings Minnefond - 2013
kr. 10 000,-
Frelsesarmeen Hønefoss korps - 2013
kr. 15 000,-
Ringrike og Hole Røde Kors - 2013
kr. 15 000,-
Venner av Ringerike Sykehus - 2013
kr. 15 000,-
Øvre Sognedalen Bygdekvinnelag - 2013
kr. 2 000,-
Somdalen Arbeidsgruppe - 2013
kr. 2 000,-
Lunder Menighet Barnekor - 2013
kr. 4 000,-
Ringerike og omegn Afasiforening - 2013
kr. 3 000,-
Stiftelsen Bjerkely - 2013
kr. 3 000,-
FFO Ringerike og Hole - 2013
kr. 3 000,-
Norilco avd Buskerud - 2013
kr. 3 000,-
Dysleksi Buskerud - 2013
kr. 2 000,-
Hole LHL - 2013
kr. 3 000,-
Ådal lag av LHL - 2013
kr. 3 000,-
Ringerike lag av LHL - 2013
kr. 4 000,-
Ringerike og Omegn Døveforening - 2013
kr. 3 000,-
Profo Ringerike-Hadeland - 2013
kr. 3 000,-
Haug Bygdelag - 2013
kr. 2 000,-
Brystkreftforeningen Ringerike og omegn - 2013
kr. 5 000,-
Ringerike Lymfødemforening - 2013
kr. 4 000,-
Ringerike MS forening - 2013
kr. 4 000,-
Ringerike og omegn lag av NBF - 2013
kr. 3 000,-
Hønefoss og omegn Blindesaksforening - 2013
kr. 2 500,-
Ringerike og Jevnaker Astma og Alergiforening - 2013
kr. 2 500,-
Ringerike og omegn Dysleksiforening - 2013
kr. 2 000,-
Ringerike og Hole Epilepsiforening - 2013
kr. 2 500,-
Ringerike Diabetesforbund - 2013
kr. 2 500,-
Busserullgjengen - 2013
kr. 4 000,-
Hønefoss Frikirkes Barnegospel - 2013
kr. 4 000,-
Badstugjengen - 2013
kr. 2 000,-
Ungdomslaget HAAB - 2013
kr. 3 000,-
Hønefoss skolekorps - 2013
kr. 25 000,-
Sokna skole og ungdomskorps - 2013
kr. 25 000,-
Nakkerud Hornmusikk - 2013
kr. 25 000,-
Veien og Helgerud skolekorps - 2013
kr. 25 000,-
Nes i Ådal 1. Speidergruppe - 2013
kr. 4 000,-
1. Tyristrand Speidergruppe - 2013
kr. 4 000,-
Sokna Speidergruppe - 2013
kr. 4 000,-
Rallerud Ungdomsforening - 2013
kr. 3 000,-
Strømsoddbygda Ungdomslag - 2013
kr. 4 000,-
Vang skoles Musikkorps - 2013
kr. 25 000,-
Ungdomslaget Samhold - 2013
kr. 4 000,-
Nakkerud Ungdomslag - 2013
kr. 4 000,-
Sollys Teaterlab - 2013
kr. 3 000,-
Barneklubben Kan - 2013
kr. 3 000,-
Nakkerud Barnepark - 2013
kr. 3 000,-
Skogstjernen Familiebarnehage - 2013
kr. 3 000,-
Kirkemoen Barnehage - 2013
kr. 3 000,-
Almgrenda Barnehage - 2013
kr. 3 000,-
Åsastua Naturbarnehage BA - 2013
kr. 3 000,-
Eikli skolekorps - 2013
kr. 25 000,-
Stranden Musikkforening - 2013
kr. 25 000,-
Ringerike Ten Sing - 2013
kr. 4 000,-
Ringerike og Omegn Framføringslag - 2013
kr. 4 000,-
Ringerike Barne- og Ungdomskor - 2013
kr. 5 000,-
KorSanDra - 2013
kr. 5 000,-
DaCapo - 2013
kr. 14 000,-
Crescendo - 2013
kr. 4 000,-
Ringerike Vocalis - 2013
kr. 3 000,-
Ringerike frimurerkor - 2013
kr. 2 000,-
Sperillgruppa - 2013
kr. 2 000,-
Haug Sangkor - 2013
kr. 2 000,-
Cantus Olavi - 2013
kr. 3 000,-
Ringerike Mannskor - 2013
kr. 4 000,-
Austjord Musikkorps - 2013
kr. 25 000,-
Veme Sangkor - 2013
kr. 3 000,-
Apropos - 2013
kr. 3 000,-
Ringerike Trekkspillklubb - 2013
kr. 5 000,-
Ringerike Veterankorps - 2013
kr. 5 000,-
Hønefoss Blåseoktett - 2013
kr. 5 000,-
Ringerike Konsertorkester - 2013
kr. 5 000,-
Haug Blåseemsemble - 2013
kr. 5 000,-
Hønefoss Storband - 2013
kr. 5 000,-
Ullerål skoles musikkorps - 2013
kr. 25 000,-
Regnbuens Brukerklubb - 2013
kr. 4 000,-
Tyristrand og Nakkerud LHL - 2013
kr. 3 000,-
Hospicestiftelsen Angelique - 2013
kr. 10 000,-
Ringerike Prosti pensjonistleir - 2013
kr. 2 000,-
Heftet Ringerike - 2013
kr. 6 000,-
Øvre Ådal Historielag - 2013
kr. 6 000,-
Soknedalen lokalhistoriske forening - 2013
kr. 6 000,-
Hole Historielag - 2013
kr. 6 000,-
Ringerike Historielag - 2013
kr. 6 000,-
Kirkebladet for Norderhov og Haug - 2013
kr. 3 000,-
Ringerike Kirkeakademi - 2013
kr. 2 000,-
Ringerike TenSing påskeleir - 2013
kr. 2 000,-
Ullerål Menighet kafe og Ulleråldilten - 2013
kr. 2 000,-
Hønefoss Trekkspillmuseum - 2013
kr. 5 000,-
Veme Menighetsråd - 2013
kr. 2 000,-
Strømsoddbygda kapellforening - 2013
kr. 2 000,-
Ullerål Kirkering - 2013
kr. 2 000,-
Krisesenteret Hønefoss - 2013
kr. 10 000,-
Joy-time - 2013
kr. 2 000,-
Hønefoss Frikirke B-Tween - 2013
kr. 1 000,-
Hønefoss Frikirkes Juniorforening - 2013
kr. 1 000,-
Veme Barneklubb/Veme Menighet - 2013
kr. 2 000,-
Frikirkens UGG - 2013
kr. 1 000,-
Hringarikis Venner - 2013
kr. 4 000,-
Hjemmestyrkemuseets venner D14.2 - 2013
kr. 3 000,-
Haug menighets jenteklubb - 2013
kr. 2 000,-
Ringerike Skysskaffelag - 2013
kr. 3 000,-
NMK Hønefoss - 2013
kr. 3 000,-
NAF Motorsportklubb - 2013
kr. 10 000,-
Folkedansklubben Kaval - 2013
kr. 2 000,-
Ringerike Folkedansgruppe - 2013
kr. 2 000,-
Ringerike og Omegn Sikringsradiolag - 2013
kr. 5 000,-
Ringerike Modellflyklubb - 2013
kr. 2 000,-
Ringerike Soppforening - 2013
kr. 2 000,-
Hønefoss Sjakklubb - 2013
kr. 2 000,-
Ringerike Birøkterlag - 2013
kr. 2 000,-
Ljosvaki islandshestforening - 2013
kr. 2 000,-
Norsk Kartmuseums Venneforening - 2013
kr. 3 000,-
Norsk Retriverklubb avd. Ringerke og omegn - 2013
kr. 2 000,-
Kurdisk Kulturforening Ringerike - 2013
kr. 2 000,-
Ringerike Quilteklubb - 2013
kr. 3 000,-
Ringerike Husflidsforening - 2013
kr. 3 000,-
Ringerike Maleklubb - 2013
kr. 3 000,-
Holemalerne - 2013
kr. 3 000,-
Kunstforeningen i Statens Kartverk - 2013
kr. 2 000,-
Skrubbheims Venner - 2013
kr. 2 000,-
Ringerike og omegn busshistoriske for. - 2013
kr. 5 000,-
Frikirkens Søndagsskole - 2013
kr. 1 000,-
Hval Kirkeforening - 2013
kr. 2 000,-
Haugvang Seniordans - 2013
kr. 2 000,-
Ådal Jeger og fiskeforening - 2013
kr. 2 000,-
Ådal Pensjonistforening - 2013
kr. 4 000,-
Ringkollen Hoppanlegg Rekruttlia - 2013
kr. 10 000,-
Ringerike og Hole luftsportklubb - 2013
kr. 2 000,-
Luke the Drifters Runningteam - 2013
kr. 5 000,-
Åsa MC og innebandyklubb - 2013
kr. 2 000,-
Ullerål seniordans - 2013
kr. 2 000,-
Hønefoss Dykkerklubb - 2013
kr. 2 000,-
Buskerud Oppland Jakt og feltkarusell - 2013
kr. 2 000,-
Sokna Jeger og fiskefor. - 2013
kr. 2 000,-
Hønefoss og omegns Pensjonistforening - 2013
kr. 3 000,-
Ringerike kvinnelige jeger og fiskeforening - 2013
kr. 2 000,-
Ådal Skytterlag - 2013
kr. 2 000,-
Sokna Skytterlag - 2013
kr. 2 000,-
Nes sti- og løypeforening - 2013
kr. 3 000,-
Fossekallen IL (ski) - 2013
kr. 2 000,-
Hønefoss RC klubb - 2013
kr. 2 000,-
Fossekallen IL (Orientering) - 2013
kr. 3 000,-
Tranby I.L. - 2013
kr. 3 000,-
Tranby Scooterlag - 2013
kr. 4 000,-
Sokna Pensjonistforening - 2013
kr. 4 000,-
Ringerike Judoklubb - 2013
kr. 2 000,-
Vegård Pensjonistforening - 2013
kr. 3 000,-
Pensjonistene Ringerikes Sparebank - 2013
kr. 3 000,-
Gammeldansens Venner Nes i Ådal - 2013
kr. 2 000,-
Seniornett Hønefoss - 2013
kr. 3 000,-
Hole Pensjonistforening - 2013
kr. 3 000,-
Kafe Firkløveren Sokna omsorgssenter - 2013
kr. 2 000,-
Lunder Gamlehjems fond - 2013
kr. 3 000,-
Norges Veteranforb. for internasj. Op. - 2013
kr. 3 000,-
Tysklandsbrigadens Veteranfor. Avd. Ringerike - 2013
kr. 3 000,-
Jernbanepensjonistene i Ringerike - 2013
kr. 3 000,-
Ingeniørvåpenets pensjonistforening - 2013
kr. 3 000,-
Hobbyklubben for eldre Helsehuset - 2013
kr. 3 000,-
Pensjonistene Ringerike kommune - 2013
kr. 3 000,-
Ringerike Samvirkelags Pensjonistforening - 2013
kr. 3 000,-
Pensjonistforeningen ved Spenncon - 2013
kr. 3 000,-
Tyristrand og omegn Pensjonistforening - 2013
kr. 3 000,-
Telepensjonistenes Forening - Ringerike - 2013
kr. 3 000,-
Åsbygda og Viul Pensjonistforening - 2013
kr. 3 000,-
Follum Fabrikker Pensjonistforening - 2013
kr. 3 000,-
Norpapp Pensjonistforening - 2013
kr. 3 000,-
Seniorklubben ved Ringerikskraft - 2013
kr. 3 000,-
Seniorforeningen i Statens Kartverk - 2013
kr. 3 000,-
Hønefoss Filatelistklubb - 2012
kr. 1 500,-
Hovsengas venner - 2012
kr. 3 000,-
Ringerike Soppforening - 2012
kr. 1 500,-
Ringerike Knivlag - 2012
kr. 2 000,-
Hadeland og Ringerike Modelljernbaneklubb - 2012
kr. 2 000,-
Ringerike og Omegn Sikringsradiolag - 2012
kr. 2 000,-
Klokkerdalen Park og Fritid - 2012
kr. 2 000,-
Klokkergården Bokkafe - 2012
kr. 2 000,-
Den Palestinske-Norske forening - 2012
kr. 2 000,-
Ringeriksgruppen av NRRL - 2012
kr. 1 500,-
Hageselskapet Hole og Ringerike - 2012
kr. 4 000,-
Humanetisk Forbund Ringerike og Hole - 2012
kr. 3 000,-
Foreningen Norden Ringerike - 2012
kr. 5 000,-
Tyristand Landsbyforening - 2012
kr. 3 000,-
Bønsnes kirke - 2012
kr. 20 000,-
2 gavesjekker på Gavedrysset 23.04 - 2012
kr. 10 000,-
Ringerike Skysskaffelag - 2012
kr. 3 000,-
Ringerike Birøkterlag - 2012
kr. 2 000,-
Utsiktens venner - 2012
kr. 2 000,-
Ljosvaki islandshestforening - 2012
kr. 2 000,-
Norderhovhjemmets Venner - 2012
kr. 5 000,-
Kafe Firkløveren - 2012
kr. 2 000,-
Profo Ringerike-Hadeland - 2012
kr. 3 000,-
Pårørendegruppe for demente - 2012
kr. 3 000,-
Lunder Gamlehjems fond - 2012
kr. 3 000,-
Soknatunet Aktivitetssenter - 2012
kr. 5 000,-
Nes syke-og aldershjems venneforening - 2012
kr. 5 000,-
Vik omsorgsboligers Venner - 2012
kr. 5 000,-
Tyribos Venner - 2012
kr. 5 000,-
Venner av Hønefoss Sykehjem - 2012
kr. 5 000,-
Hole Sykehjems venner - 2012
kr. 5 000,-
Viker Sanitetsforening - 2012
kr. 2 000,-
Siri og Hennings Minnefond - 2012
kr. 10 000,-
Ringrike Røde Kors - 2012
kr. 10 000,-
Venner av Ringerike Sykehus - 2012
kr. 10 000,-
Ringerike frimurerkor - 2012
kr. 2 000,-
Hallingby Sangkor - 2012
kr. 2 000,-
Strettolino - 2012
kr. 3 000,-
Haugvang Seniordans - 2012
kr. 2 000,-
Gammeldansens Venner Nes i Ådal - 2012
kr. 2 000,-
Seniordansen Ullerål - 2012
kr. 2 000,-
Eldrekafeen - Nes i Ådal - 2012
kr. 2 000,-
Åsa Sanitetsforening - 2012
kr. 2 000,-
Ringerike Folkemusikklag Elvelangs Junior - 2012
kr. 2 000,-
Ringerike MS forening - 2012
kr. 3 500,-
Dysleksi Buskerud - 2012
kr. 1 500,-
Hole LHL - 2012
kr. 2 500,-
Tyristrand og Nakkerud LHL - 2012
kr. 2 500,-
Ringerike lag av LHL - 2012
kr. 4 000,-
Ringerike og Omegn Døveforening - 2012
kr. 3 000,-
Ringerike og omegn Afasiforening - 2012
kr. 2 500,-
FFB Ringerike og omegn - 2012
kr. 4 000,-
Ringerike Lymfødemforening - 2012
kr. 3 000,-
Ringerike og Hole Revmatikerforening - 2012
kr. 4 000,-
Ringerike og omegn lag av NBF - 2012
kr. 3 000,-
Viul sanitetsforening - 2012
kr. 2 000,-
Hønefoss og omegn Blindesaksforening - 2012
kr. 2 500,-
Hønefoss Hundeklubb - 2012
kr. 2 000,-
Ringerike og omegn Dysleksiforening - 2012
kr. 1 500,-
Ringerike og Hole Epilepsiforening - 2012
kr. 2 500,-
Ringerike Diabetesforbund - 2012
kr. 2 500,-
Haug Bygdelag - 2012
kr. 2 000,-
Øvre Sognedalen Bygdekvinnelag - 2012
kr. 2 000,-
Norderhov Bygdekvinnelag - 2012
kr. 2 000,-
Hole Bygdekvinnelag - 2012
kr. 2 000,-
Hval Sanitetsforeing - 2012
kr. 2 000,-
Folkedansklubben KAVAL - 2012
kr. 2 000,-
Ringerike Folkedansgruppe - 2012
kr. 2 000,-
FFO Ringerike og Hole - 2012
kr. 3 000,-
Ungdomslaget HAAB - 2012
kr. 3 000,-
Ullerål skoles musikkorps - 2012
kr. 20 000,-
Vang skoles musikkorps - 2012
kr. 20 000,-
Veien og Helgerud skolekorps - 2012
kr. 20 000,-
Øvre Busk. kr. av Norge speiderforbund - 2012
kr. 2 000,-
Hole Speidernes foreldreforening - 2012
kr. 4 000,-
Tyrifjord Speidertropp - 2012
kr. 4 000,-
Sokna Speidergruppe - 2012
kr. 4 000,-
Veme klubbhus - 2012
kr. 5 000,-
Ungdomsklubben TVS - 2012
kr. 2 000,-
Rallerud Ungdomsforening - 2012
kr. 3 000,-
Hønefoss skolekorps - 2012
kr. 20 000,-
Sollys Teaterlab - 2012
kr. 2 000,-
Hallingby Fritidsklubb - 2012
kr. 5 000,-
Ungdomslaget Samhold - 2012
kr. 4 000,-
Barneklubben Kan - 2012
kr. 2 000,-
Veme 4H - 2012
kr. 4 000,-
Smeden barnehage - 2012
kr. 3 000,-
Dalsbråten barnehage - 2012
kr. 3 000,-
Kirkemoen Barnehage - 2012
kr. 3 000,-
Almgrenda Barnehage - 2012
kr. 3 000,-
Åsastua Naturbarnehage BA - 2012
kr. 3 000,-
Sokna skole og ungdomskorps - 2012
kr. 20 000,-
Hallingby skolekorps - 2012
kr. 20 000,-
Sperillgruppa - 2012
kr. 2 000,-
Desibel - 2012
kr. 3 000,-
Busserullgjengen - 2012
kr. 3 000,-
Lunder Kirkes Barnekor - 2012
kr. 3 000,-
Hønefoss Frikirkes Barnegospel - 2012
kr. 3 000,-
Ringerike Ten Sing - 2012
kr. 4 000,-
Haug Sangkor - 2012
kr. 2 000,-
Ringerike Barne- og Ungdomskor - 2012
kr. 4 000,-
Art Kompaniet og Minikompaniet - 2012
kr. 3 000,-
Ringerike Vocalis - 2012
kr. 3 000,-
Crescendo - 2012
kr. 3 000,-
Apropos - 2012
kr. 3 000,-
Eikli skolekorps - 2012
kr. 20 000,-
KorSanDra - 2012
kr. 4 000,-
DaCapo - 2012
kr. 4 000,-
Cantus Olavi - 2012
kr. 3 000,-
Ringerike Mannskor - 2012
kr. 4 000,-
Veme Sangkor - 2012
kr. 3 000,-
Ringerike Veterankorps - 2012
kr. 5 000,-
Hønefoss Blåseoktett - 2012
kr. 5 000,-
Haug Blåseemsemble - 2012
kr. 5 000,-
Stranden Musikkforening - 2012
kr. 20 000,-
Austjord Musikkorps - 2012
kr. 20 000,-
Norilco avd Buskerud - 2012
kr. 3 000,-
Ringerike og Jevnaker Astma og Alergiforening - 2012
kr. 2 500,-
Stiftelsen Bjerkely - 2012
kr. 3 000,-
Filadelfia Søndagsskole Hønefoss - 2012
kr. 1 000,-
Hval Menighetsråd 150 års jubileum - 2012
kr. 10 000,-
Veme Menighetsråd - 2012
kr. 2 000,-
Strømsoddbygda kapellforening - 2012
kr. 2 000,-
Ullerål Kirkering - 2012
kr. 2 000,-
Haug Kirkeforening - 2012
kr. 2 000,-
Hval Kirkeforening - 2012
kr. 2 000,-
Relax og Ex Art Sentrumskirken - 2012
kr. 2 000,-
Blåkors Ringerike - 2012
kr. 3 000,-
Juniorklubben/ Ungdomsarb. Filadelfia - 2012
kr. 1 000,-
B-Tween Hønefoss Frikirke - 2012
kr. 1 000,-
Ullerål Menighet tirsdagskafe - 2012
kr. 1 000,-
Frikirkens Juniorforening - 2012
kr. 1 000,-
Veme Barneklubb/Veme Menighet - 2012
kr. 2 000,-
Frikirkens Søndagsskole - 2012
kr. 1 000,-
Ullerål kirkes søndagsskole - 2012
kr. 1 000,-
Joy-time - 2012
kr. 2 000,-
Barnegruppen Sakkeus - 2012
kr. 2 000,-
Haug Kirkeklubb - 2012
kr. 2 000,-
Haug menighets jenteklubb - 2012
kr. 2 000,-
Fredagsklubben - 2012
kr. 2 000,-
Flerkulturelt fellesskap Filadelfia - 2012
kr. 1 000,-
Hole kirkes madonna - 2012
kr. 5 000,-
Seniornett Hønefoss - 2012
kr. 3 000,-
Foreningen Kjerratmuseet - 2012
kr. 5 000,-
Norsk Retriverklubb avd. Ringerke og omegn - 2012
kr. 2 000,-
Kurdisk Kulturforening Ringerike - 2012
kr. 2 000,-
Ringerike Quilteklubb - 2012
kr. 3 000,-
Ringerike Husflidsforening - 2012
kr. 3 000,-
Ringerike Maleklubb - 2012
kr. 3 000,-
Holemalerne - 2012
kr. 3 000,-
Kunstforeningen i Statens Kartverk - 2012
kr. 2 000,-
Skrubbheims venner - 2012
kr. 2 000,-
Hringariki jernalderring - 2012
kr. 3 000,-
Hjemmestyrkemuseets venner D14.2 - 2012
kr. 3 000,-
Ringerike Prosti pensjonistleir - 2012
kr. 2 000,-
Hønefoss Trekkspillmuseum - 2012
kr. 5 000,-
Hringarikis Venner - 2012
kr. 3 000,-
Heftet Ringerike - 2012
kr. 5 000,-
Ringerike Slektshistorielag - 2012
kr. 5 000,-
Soknedalen lokalhistoriske forening - 2012
kr. 5 000,-
Nakkerud og Tyristrand Historielag - 2012
kr. 5 000,-
Frelsesarmeen Hønefoss korps - 2012
kr. 10 000,-
Kirkebladet for Norderhov og Haug - 2012
kr. 3 000,-
Ringerike Kirkeakademi - 2012
kr. 2 000,-
Normisjon Hønefoss - 2012
kr. 2 000,-
Fagforebundet Ringerike pensjonistgruppe - 2012
kr. 3 000,-
KRIK - 2012
kr. 2 000,-
Hobbyklubben for eldre Helsehuset - 2012
kr. 3 000,-
Sokna Skytterlag - 2012
kr. 2 000,-
Sokna Leirdueklubb - 2012
kr. 2 000,-
Ringerike Pistolklubb - 2012
kr. 2 000,-
Hønefoss Dykkerklubb - 2012
kr. 2 000,-
Buskerud Oppland Jakt og feltkarusell - 2012
kr. 2 000,-
Sokna Jeger og fiskefor. - 2012
kr. 2 000,-
Ringerike kvinnelige jeger og fiskeforening - 2012
kr. 2 000,-
Ådal Skytterlag - 2012
kr. 2 000,-
Sokna sportskytterklubb - 2012
kr. 2 000,-
Ringerike Skytterlag - 2012
kr. 2 000,-
Tyristrand Skytterlag - 2012
kr. 2 000,-
Luke the Drifters Runningteam - 2012
kr. 5 000,-
Hønefoss Alpin - 2012
kr. 3 000,-
Forsvarets pensjonistforening Ringerike Hole - 2012
kr. 3 000,-
Fossekallen IL (Orientering) - 2012
kr. 3 000,-
Tranby I.L. - 2012
kr. 3 000,-
Tranby Scooterlag - 2012
kr. 4 000,-
Krisesenteret Hønefoss - 2012
kr. 10 000,-
Hospicestiftelsen Angelique - 2012
kr. 10 000,-
Badstugjengen - 2012
kr. 2 000,-
Regnbuens Brukerklubb - 2012
kr. 4 000,-
Stjernegruppen Ringerike - 2012
kr. 4 000,-
Åsa MC og innebandyklubb - 2012
kr. 2 000,-
Fossekallen IL (ski) - 2012
kr. 2 000,-
Ringerike Modellflyklubb - 2012
kr. 2 000,-
Ringerike Samvirkelags Pensjonistforening - 2012
kr. 3 000,-
Ringerike og Hole luftsportklubb - 2012
kr. 2 000,-
Tysklandsbrigadens Veteranfor. Avd. Ringerike - 2012
kr. 3 000,-
Norges Veteranforb for Intern. Operasjoner - 2012
kr. 3 000,-
Jernbanepensjonistene i Ringerike - 2012
kr. 3 000,-
Ingeniørvåpenets pensjonistforening - 2012
kr. 3 000,-
Seniorforeningen i Statens Kartverk - 2012
kr. 3 000,-
Seniorklubben ved Ringerikskraft - 2012
kr. 3 000,-
Norpapp Pensjonistforening - 2012
kr. 3 000,-
Spenncon Pensjonistforeningen - 2012
kr. 3 000,-
Pensjonistene Ringerikes Sparebank - 2012
kr. 3 000,-
Telepensjonistenes Forening - Ringerike - 2012
kr. 3 000,-
Hønefoss og omegns Pensjonistforening - 2012
kr. 3 000,-
Ringerike Seilflyklubb - 2012
kr. 2 000,-
Hønefoss Sjakklubb - 2012
kr. 2 000,-
Skiforeningens Lokalutvalg Ringerike - 2012
kr. 15 000,-
Sokna Pensjonistforening - 2012
kr. 3 000,-
Vegård Pensjonistforening - 2012
kr. 3 000,-
Ådal Pensjonistforening - 2012
kr. 4 000,-
Tyristrand og omegn Pensjonistforening - 2012
kr. 3 000,-
Hole Pensjonistforening - 2012
kr. 3 000,-
Åsbygda og Viul Pensjonistforening - 2012
kr. 3 000,-
Veien skolesjakklubb - 2011
kr. 1 500,-
Ringerike Akvarieklubb - 2011
kr. 1 500,-
Hønefoss Sjakklubb ungdomssjakk - 2011
kr. 1 500,-
Hønefoss Sjakklubb - 2011
kr. 1 500,-
Ringerike Soppforening - 2011
kr. 1 500,-
Hønefoss Filatelistklubb - 2011
kr. 1 500,-
Kurdisk Kulturforening Ringerike - 2011
kr. 2 000,-
Ljosvaki Islandshestklubb - 2011
kr. 2 000,-
Hønefoss Hundeklubb - 2011
kr. 2 000,-
Norsk Retriverklubb avd. Ringerke og omegn - 2011
kr. 2 000,-
Buskerud Elghundklubb - 2011
kr. 2 000,-
Ringerike Husflidsforening - 2011
kr. 3 000,-
Ringerike Quilteklubb - 2011
kr. 3 000,-
Klokkerdalen Park og Fritid - 2011
kr. 2 000,-
Hadeland og Ringerike Modelljernbaneklubb - 2011
kr. 2 000,-
Tyristand Landsbyforening - 2011
kr. 3 000,-
Hovsengas venner - 2011
kr. 3 000,-
Hønefoss og omegn tvillingforeldreforening - 2011
kr. 1 500,-
Ringeriksgruppen av NRRL - 2011
kr. 1 500,-
Ringerike og omegn Sikringsradiolag - 2011
kr. 3 000,-
Utsiktens venner - 2011
kr. 2 000,-
Hageselskapet Hole og Ringerike - 2011
kr. 4 000,-
Strømsoddbygda Grendehus - 2011
kr. 1 500,-
Humanetisk Forbund Ringerike og Hole - 2011
kr. 3 000,-
Foreningen Norden Ringerike - 2011
kr. 2 000,-
Foreningen Norden Hole Lokallag - 2011
kr. 2 000,-
Klokkergården Bok-kafe - 2011
kr. 2 000,-
Stiftelsen Ingeniørsoldaten Hvalsmoen - 2011
kr. 5 000,-
Bønsnes kirke - 2011
kr. 20 000,-
Sjekk til tilfeldig mottaker 5. april - 2011
kr. 5 000,-
Kunstforeningen i Statens Kartverk - 2011
kr. 2 000,-
Ringerike Maleklubb - 2011
kr. 3 000,-
Dysleksi Buskerud - 2011
kr. 1 500,-
Skrubbheims venner - 2011
kr. 2 000,-
Venner av Ringerike Sykehus - 2011
kr. 10 000,-
Lunder Gamlehjems fond - 2011
kr. 3 000,-
Soknatunet Aktivitetssenters Venneforening - 2011
kr. 3 000,-
Nes syke-og aldershjems venneforening - 2011
kr. 3 000,-
Vik omsorgsboligers Venner - 2011
kr. 3 000,-
Tyribos Venner - 2011
kr. 3 000,-
Venner av Hønefoss Sykehjem - 2011
kr. 5 000,-
Norderhovhjemmets Venner - 2011
kr. 5 000,-
Hole Sykehjems venner - 2011
kr. 5 000,-
Siri og Hennings Minnefond - 2011
kr. 10 000,-
Ringrike Røde Kors - 2011
kr. 10 000,-
Hallingby Sangkor - 2011
kr. 2 000,-
Demntsforeningen Hole - 2011
kr. 3 000,-
Nakkerud Hornmusikk - 2011
kr. 5 000,-
Dansegruppen Dandelions - 2011
kr. 2 000,-
Haugvang Seniordans - 2011
kr. 2 000,-
Gammeldansens Venner Nes i Ådal - 2011
kr. 2 000,-
Seniordansen Ullerål - 2011
kr. 2 000,-
Folkedansklubben KAVAL - 2011
kr. 2 000,-
Ringerike Folkedansgruppe - 2011
kr. 2 000,-
Fringerike Folkemusikklag - 2011
kr. 2 000,-
Sperillgruppa - 2011
kr. 2 000,-
Busserullgjengen - 2011
kr. 3 000,-
Pårørendegruppe for demente - 2011
kr. 3 000,-
Gjestehusets venner - 2011
kr. 3 000,-
Opera Aktørene - 2011
kr. 2 000,-
Badstugjengen - 2011
kr. 2 000,-
Ringerike Lymfødemforening - 2011
kr. 3 000,-
Ringerike og Hole Revmatikerforening - 2011
kr. 4 000,-
Ringerike og omegn lag av NBF - 2011
kr. 2 500,-
Hønefoss og omegn Blindesaksforening - 2011
kr. 2 500,-
Ringerike og Jevnaker Astma og Alergiforening - 2011
kr. 2 500,-
Ringerike og omegn Dysleksiforening - 2011
kr. 1 500,-
Ringerike og Hole Epilepsiforening - 2011
kr. 2 500,-
Ringerike Diabetesforbund - 2011
kr. 2 500,-
Ingeniørvåpenets Soldatforening - 2011
kr. 2 000,-
Haug Bygdelag - 2011
kr. 2 000,-
Somdalens Arbeidsgruppe - 2011
kr. 1 500,-
Profo Ringerike-Hadeland - 2011
kr. 3 000,-
Øvre Sogndalen Bygdekvinnelag - 2011
kr. 1 500,-
Norderhov Bygdekvinnelag - 2011
kr. 1 500,-
Hval Sanitetsforeing - 2011
kr. 2 000,-
Strømsoddbygda kvinneforening - 2011
kr. 1 500,-
Hole Bygdekvinnelag - 2011
kr. 1 500,-
Tyristrand Bygdekvinnelag - 2011
kr. 1 500,-
Ytre Sognedalen Bygdekvinnelag - 2011
kr. 1 500,-
Åsa Sanitetsforening - 2011
kr. 2 000,-
Viker Sanitetsforening - 2011
kr. 2 000,-
Kafe Firkløveren - 2011
kr. 2 000,-
Kremmer'ns Venner - 2011
kr. 2 000,-
Tyristrand barnekor - 2011
kr. 3 000,-
Ringerike og omegn Afasiforening - 2011
kr. 2 500,-
Nakkerud Ungdomslag - 2011
kr. 3 000,-
Ullerål skoles musikkorps - 2011
kr. 20 000,-
Vang skoles musikkorps - 2011
kr. 20 000,-
Veien og Helgerud skolekorps - 2011
kr. 20 000,-
Hole Speidernes foreldreforening - 2011
kr. 4 000,-
Hønefoss Speidergruppes foreldrelag - 2011
kr. 4 000,-
Tyrifjord Speidertropp - 2011
kr. 4 000,-
Nes i Ådal Speidergruppe - 2011
kr. 4 000,-
Sokna Speidergruppe - 2011
kr. 4 000,-
1. Tyristrand Speidergruppe - 2011
kr. 4 000,-
Rallerud Ungdomsforening - 2011
kr. 3 000,-
Ungdomsklubben Freezone - 2011
kr. 4 000,-
Hønefoss skolekorps - 2011
kr. 20 000,-
Hallingby Fritidsklubb - 2011
kr. 4 000,-
Ungdomslaget Samhold - 2011
kr. 4 000,-
Fritidsklubben for 4.-7.kl. Vik og Røyse - 2011
kr. 4 000,-
Veme 4H - 2011
kr. 4 000,-
Kirkemoen Barnehage - 2011
kr. 3 000,-
Almgrenda Barnehage - 2011
kr. 3 000,-
Hov Foreldrelags barnehage BA - 2011
kr. 3 000,-
Åsastua Naturbarnehage BA - 2011
kr. 3 000,-
Skollerudstua Barnepark - 2011
kr. 3 000,-
Nakkerud Barnepark - 2011
kr. 3 000,-
Sokna skole og ungdomskorps - 2011
kr. 20 000,-
Hallingby skolekorps - 2011
kr. 20 000,-
Norderhov Kirkes barnekor - 2011
kr. 3 000,-
Hønefoss Frikirkes Barnegospel - 2011
kr. 3 000,-
Ringerike Ten Sing - 2011
kr. 4 000,-
Haug Sangkor - 2011
kr. 2 000,-
Ringerike Barne- og Ungdomskor - 2011
kr. 4 000,-
Art Kompaniet og Minikompaniet - 2011
kr. 3 000,-
Ringerike Vocalis - 2011
kr. 3 000,-
Koret Crescendo - 2011
kr. 3 000,-
Desibel - 2011
kr. 3 000,-
Apropos - 2011
kr. 3 000,-
KorSanDra - 2011
kr. 4 000,-
Sangkoret DaCapo - 2011
kr. 4 000,-
Cantus Olavi - 2011
kr. 3 000,-
Eikli skolekorps - 2011
kr. 20 000,-
Ringerike Mannskor - 2011
kr. 3 000,-
Veme Sangkor - 2011
kr. 3 000,-
Kor Tyrifjord videregående skole - 2011
kr. 5 000,-
Ringerike Trekkspillklubb - 2011
kr. 5 000,-
Ringerike Veterankorps - 2011
kr. 5 000,-
Hønefoss Blåseoktett - 2011
kr. 5 000,-
Haug Blåseemsemble - 2011
kr. 5 000,-
Hønefoss Storband - 2011
kr. 5 000,-
Nakkerud Hornmusikk - 2011
kr. 5 000,-
Stranden Musikkforening - 2011
kr. 20 000,-
Austjord Musikkorps - 2011
kr. 20 000,-
FFB Ringerike og omegn - 2011
kr. 4 000,-
HLF Ringerike og omegn - 2011
kr. 2 000,-
Hringariki jernalderring - 2011
kr. 3 000,-
Barnegruppen Sakkeus - 2011
kr. 2 000,-
Haug Kirkeklubb - 2011
kr. 2 000,-
Hval Kirkeforening - 2011
kr. 2 000,-
Ringerike Ten Sings påskeleir - 2011
kr. 2 000,-
Kingdom Business Ungdomsarb. Filadelfia - 2011
kr. 1 000,-
Filadelfia Søndagsskole Hønefoss - 2011
kr. 1 000,-
B-Tween Hønefoss Frikirke - 2011
kr. 6 000,-
Frikirkens Juniorforening - 2011
kr. 1 000,-
Frikirkens Søndagsskole - 2011
kr. 1 000,-
Juniorklubben Tweens - 2011
kr. 2 000,-
Joy-time - 2011
kr. 2 000,-
Haug menighets jenteklubb - 2011
kr. 2 000,-
Ullerål Kirkering - 2011
kr. 2 000,-
Fredagsklubben - 2011
kr. 2 000,-
Seniornett Hønefoss - 2011
kr. 3 000,-
Ladies 50+ - 2011
kr. 3 000,-
Hobbyklubben for eldre Helsehuset - 2011
kr. 3 000,-
Forsvarets pensjonistforening Ringerike Hole - 2011
kr. 3 000,-
Tysklandsbrigadens Veteranfor. Avd. Ringerike - 2011
kr. 3 000,-
Norges Veteranforb for Intern. Operasjoner - 2011
kr. 3 000,-
Jernbanepensjonistene i Ringerike - 2011
kr. 3 000,-
Ingeniørvåpenets pensjonistforening - 2011
kr. 3 000,-
Seniorforeningen i Statens Kartverk - 2011
kr. 3 000,-
Haug Kirkeforening - 2011
kr. 2 000,-
Strømsoddbygda Kapellforening - 2011
kr. 2 000,-
Norpapp Pensjonistforening - 2011
kr. 3 000,-
Ringerike Historielag - 2011
kr. 5 000,-
Norsk Kartmuseum venneforening - 2011
kr. 3 000,-
Kjerratmuseets Venneforening - 2011
kr. 3 000,-
Hjemmestyrkemuseets venner D14.2 - 2011
kr. 3 000,-
Hønefoss Trekkspillmuseum - 2011
kr. 5 000,-
Hringarikis Venner - 2011
kr. 3 000,-
Venneforeningen Ringerikes Museum - 2011
kr. 5 000,-
Heftet Ringerike - 2011
kr. 5 000,-
Ringerike Sletshistorielag - 2011
kr. 5 000,-
Soknedalen lokalhistoriske forening - 2011
kr. 5 000,-
Nakkerud og Tyristrand Historielag - 2011
kr. 5 000,-
Øvre Ådal Historielag - 2011
kr. 5 000,-
Lunder Menighetsråd - 2011
kr. 2 000,-
Diakonutvalget Haug Menighet - 2011
kr. 2 000,-
Frelsesarmeen Hønefoss korps - 2011
kr. 10 000,-
Kirkebladet for Norderhov og Haug - 2011
kr. 2 500,-
Ringerike Kirkeakademi - 2011
kr. 2 000,-
Cellegruppa - 2011
kr. 2 000,-
Normisjon Hønefoss - 2011
kr. 2 000,-
Ringerike Prosti pensjonistleir - 2011
kr. 2 000,-
Ullerål Menighet Eldrekafe - 2011
kr. 2 000,-
Hval Menighetsråd - 2011
kr. 2 000,-
Veme Menighetsråd - 2011
kr. 2 000,-
Seniorklubben ved Ringerikskraft - 2011
kr. 3 000,-
Spenncon Pensjonistforeningen - 2011
kr. 3 000,-
Ringerike og Omegn Døveforening - 2011
kr. 3 000,-
Ringerike Frivilligsentral - 2011
kr. 20 000,-
Chickenfalls FC - 2011
kr. 2 000,-
Hønefoss Alpin - 2011
kr. 3 000,-
IL Tyrifjord vgs - 2011
kr. 5 000,-
Fossekallen IL - 2011
kr. 3 000,-
Tranby I.L. - 2011
kr. 3 000,-
Tranby Scooterlag - 2011
kr. 4 000,-
Hospicestiftelsen Angelique - 2011
kr. 10 000,-
Hole Frivilligsentral - 2011
kr. 5 000,-
Ytre Ådal Bygdekvinnelag - 2011
kr. 1 500,-
Krisesenteret Hønefoss - 2011
kr. 10 000,-
Austjord Behandlingssenter Terapi i det fri - 2011
kr. 10 000,-
Sokna Skytterlag - 2011
kr. 2 000,-
Hønen Gård Bo- og mestringssenter - 2011
kr. 5 000,-
Norilco avd Buskerud - 2011
kr. 4 000,-
Magfoldfestivalen på Ringerike - 2011
kr. 4 000,-
FFO Ringerike Hole - 2011
kr. 4 000,-
Tyristrand og Nakkerud LHL - 2011
kr. 2 500,-
Ringerike lag av LHL - 2011
kr. 4 000,-
Regnbuens Brukerklubb - 2011
kr. 4 000,-
Stjernegruppen Ringerike - 2011
kr. 4 000,-
Stiftelsen Bjerkely - 2011
kr. 3 000,-
Ringerike MS-forening - 2011
kr. 3 500,-
Tyristrand Skytterlag - 2011
kr. 2 000,-
Sokna leirdueklubb - 2011
kr. 3 000,-
Ringerike Kommunefor. Pensjonistgr. - 2011
kr. 3 000,-
Ringkollen Hoppanlegg Rekruttlia - 2011
kr. 15 000,-
Ringerike Samvirkelags Pensjonistforening - 2011
kr. 2 000,-
Follum Fabrikker Pensjonistforening - 2011
kr. 3 000,-
Telepensjonistenes Forening - Ringerike - 2011
kr. 3 000,-
Åsbygda og Viul Pensjonistforening - 2011
kr. 3 000,-
Hole Pensjonistforening - 2011
kr. 3 000,-
Ådal Pensjonistforening - 2011
kr. 4 000,-
Vegård Pensjonistforening - 2011
kr. 3 000,-
Tyristrand og Omegn Pensjonistforening - 2011
kr. 3 000,-
Sokna Pensjonistforening - 2011
kr. 3 000,-
Hønefoss og omegns Pensjonistforening - 2011
kr. 3 000,-
Skiforeningens Lokalutvalg Ringerike - 2011
kr. 15 000,-
Ringerike kvinnelige jeger og fiskeforening - 2011
kr. 2 000,-
Luke the Drifters Runningteam - 2011
kr. 5 000,-
Ringerike Sportsfiskere - 2011
kr. 5 000,-
Åsa MC og innebandyklubb - 2011
kr. 2 000,-
Ringerikes Seilflyklubb - 2011
kr. 2 000,-
NAF Motorsport Ringerike - 2011
kr. 2 000,-
Ringerike Pistolklubb - 2011
kr. 2 000,-
Ringerike Karateklubb - 2011
kr. 2 000,-
Ringerike Judoklubb - 2011
kr. 2 000,-
Hønefoss Dykkerklubb - 2011
kr. 2 000,-
Sokna Jeger og Fiskerforening ungdomsgr. - 2011
kr. 2 000,-
Ringerike Jeger og fiskeforening - 2011
kr. 3 000,-
Oppsop - 2011
kr. 2 000,-
Holemalerne - 2011
kr. 3 000,-